SCP-272
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-272

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-272 musí být uloženo v malé dřevěné krabici v trezoru v Sektoru-25. Kromě toho nejsou nutná žádná další opatření, protože objekt je zcela nečinný, když není používán. Je třeba dbát na to, aby nebyl objekt během přepravy upuštěn.

Popis: SCP-272 je železný hřebík, přibližně 11,5 cm dlouhý, připomínající starověké vzory. Každý plochý povrch pokrývají rytiny neznámého kulturního původu. Rytiny byly ve většině dotazovaných zaměstnanců popsány jako „podmanivé, ale děsivé“.

Povaha předmětu se projeví, když je upuštěn na stín jedince. Hřebík se zaryje přesně 2/3 své délky do materiálu, na který je stín vržen. V návaznosti na to je třeba poznamenat dva efekty: osoba, které stín patří, nebude moci hřebík žádným způsobem odstranit a jsou omezeny na pohyby, které udržují jejich stín na hřebíku. Hřebík však může odstranit běžnými prostředky kdokoli jiný, ačkoli ti, kteří o to byli požádáni, hlásili mírnou nechuť s citací tvrzení, že „je to spravedlivé“.

Objekt byl objeven během rutinního průzkumu zanořený do odkryté skalní stěny poblíž opuštěné letecké základny v █████ v Afghánistánu s lidskou kostrou rozptýlenou kolem. Byl považován za všední, dokud ho jeden výzkumník neupustil ke svým nohám a následně byl na místě přišpendlen na 20 minut, než mu byla poskytnuta pomoc.

Záznam experimentu:
Formát:

272-X
Testovaný subjekt:
Povrch:
Osvětlení:
Účel:
Procedura:
Výsledky:
Závěr:
Dodatek:


272-a
Testovaný subjekt: 1 zaměstnanec Třídy D (D-272-01)
Povrch: Skalní stěna na místě objevu
Osvětlení: Polední slunce (přímo nad hlavou)
Účel: Stanovení povahy SCP.
Procedura: Subjekt dostal hřebík a bylo mu řečeno, aby ho zatloukl do svého stínu u jeho nohou.
Výsledky: Subjekt vyhověl. Jakmile se hřebík zavrtal do 2/3 své délky, nemohl subjekt pokračovat. Subjekt se pokouší vzdálit, ale není to možné. Subjekt se brzy unaví a podlehne úpalu. Objekt odstraněn. Subjektu bylo poskytnuto lékařské ošetření.
Závěr: Povaha objektu byla stanovena.


272-b
Testovaný subjekt: 1 zaměstnanec Třídy D (D-272-02)
Povrch: Jak je uvedeno výše.
Osvětlení: Noc (minimální)
Účel: Zjištění účinků v noci.
Procedura: Hřebík byl upuštěn k nohám subjektu a zavrtal se přesně do 2/3 cesty dovnitř. Subjekt byl poté požádán, aby se vzdálil 10 m od hřebíku.
Výsledky: Objekt se zavrtal. Subjekt vyhoví a nevykazuje žádné nepříznivé účinky. Subjekt se poté pokusí o útěk a je terminován. Objekt získán zpět.
Závěr: Subjekt se může volně pohybovat, když nevrhá žádný stín.


272-c
Testovaný subjekt: 1 zaměstnanec Třídy D (D-272-03)
Povrch: Jak je uvedeno výše.
Osvětlení: Jak je uvedeno výše, 2 hodiny před východem slunce
Účel: Stanovení účinků změn osvětlení.
Procedura: Hřebík upuštěn, jak je uvedeno výše. Subjektu bylo řečeno, aby šel v přímé linii od hřebíku.
Výsledky: Objekt se zavrtal. Subjekt nevykazuje žádné nepříznivé účinky. Východ slunce nastává v 6:06 místního času. Subjekt je [DATA VYMAZÁNA]. Byly vyslány tři úklidové týmy. Trup subjektu byl nalezen 106 m od objektu a vykazoval známky silničních odřenin a těžkého tupého poranění. Objekt získán zpět. Testování se přesunulo do Sektoru 25.
Závěr: [DATA VYMAZÁNA].


272-d
Testovaný subjekt: 1 zaměstnanec Třídy D (D-272-04)
Povrch: Betonová podlaha testovacího prostoru 25-h
Osvětlení: 1 standardní (60 W) žárovka, přímo nad hlavou
Účel: Stanovení požadavků na osvětlení.
Procedura: Hřebík byl upuštěn na stín testovaného subjektu. Subjektu bylo řečeno, aby šel v přímé linii od objektu.
Výsledky: Objekt se zavrtal. Subjekt se může volně pohybovat. Objekt získán zpět.
Závěr: Nedostatečné osvětlení nebude mít žádný účinek.


272-e
Testovaný subjekt: 1 zaměstnanec Třídy D (D-272-04)
Povrch: Jak je uvedeno výše.
Osvětlení: 1 standardní (1 500 W) stadionové světlo, přímo nad hlavou
Účel: Jak je uvedeno výše.
Procedura: Jak je uvedeno výše.
Výsledky: Objekt se zavrtal. Subjekt uvězněn. Objekt získán zpět.
Závěr: Požadavky na osvětlení byli stanoveny.


272-f
Testovaný subjekt: 2 zaměstnanci Třídy D (D-272-04 a D-272-05)
Povrch: Jak je uvedeno výše
Osvětlení: 2 stadionová světla umístěná v úhlu 90° od sebe
Účel: Určení, zda lze držet více subjektů.
Procedura: Subjekty umístěné tak, aby se jejich stíny překrývaly. Objekt spadl na oba stíny. Subjektům bylo řečeno, aby postupovali pryč od hřebíku.
Výsledky: Objekt se zavrtal. Subjekt D-272-04 pokračuje bez zábran, ale hlásí, že mu ‚běhá mráz po zádech‘. D-272-05 je držen objektem. Objekt získán zpět.
Závěr: Objekt nemůže držet více než jeden subjekt. Pozorován potenciální sekundární účinek.


272-g
Testovaný subjekt: 8 zaměstnanců Třídy D (D-272-04 - D-272-11) - Podrobnosti viz dodatek
Povrch: Jak je uvedeno výše
Osvětlení: 4 stadionová světla, umístěná v kruhu kolem subjektů
Účel: Určení vybíracího mechanismu, pro to, který subjekt je držen.
Procedura:Subjekty umístěné tak, aby se jejich stíny překrývaly. Hřebík spadl na všech 8 stínů.
Výsledky: Objekt se zavrtal. Subjekt D-272-09 je držen (18 let, běloch, 1,8 m, 88 kg), všichni ostatní se mohou volně pohybovat. Zprávy o výkřiku od všech subjektů kromě D-272-09. Všichni jedinci kromě D-272-09 se třásli. Objekt získán zpět. D-272-09 odstraněn ze studie, experiment se opakuje. Subjekt D-272-06 držen (24 let, Hispánec, 1,6 m, 102 kg), zdá se, že všichni ostatní se chvějí a hlásí výkřik, ale zůstávají volní. Experiment se opakoval ještě čtyřikrát podle výše uvedené metody; přerušena poté, co D-272-07 upadl do bezvědomí. Subjekt dostával léčbu na těžkou hypotermii.
Závěr:Nové vzorce naznačují, že nejmladší možný subjekt, který může být držen, bude. Navíc byl pozorován sekundární účinek na větších skupinách; další výzkum odložen až do získání větší výběrové skupiny.
Dodatek: Subjekty stejného pohlaví, věkové rozmezí od 18 do 59 let, zastoupeny četné fyzické rysy.


272-h
Testovaný subjekt: 1 zaměstnanec Třídy D (D-272-05)
Povrch: 1 venkovní pole, travnaté
Osvětlení: Časné ranní slunce (cca 9:00)
Účel: Zjištění, zda subjekt může uniknout kopáním.
Procedura: Objekt byl upuštěn do stínu subjektu. Subjekt pak dostal lopatu a bylo mu řečeno, aby objekt vykopal.
Výsledky: Subjekt hloubí 90 sekund, pak s křikem spadne. Subjekt zemře dříve, než mohl být proveden lékařský zásah. Pitva ukazuje, že subjekt zemřel na "mozkové krvácení; příčina neurčitá." Objekt získán zpět, pole opraveno. Opakováno s D-272-07 a 08; výsledky identické.
Závěr: Subjekty držené SCP-272 nemohou vykopat hřebík; pokus o to je vždy fatální.


272-i
Testovaný subjekt: Žádný
Povrch: N/A
Osvětlení: N/A
Účel: Určení zničitelnosti objektu.
Procedura: 1 zaměstnanec Třídy D (D-272-09) dostal objekt a výběr nástrojů a je mu řečeno, aby se na tom „vyřádil“ ve snaze objekt zničit. Zkušební oblast byla evakuována.
Výsledky: Subjekt si vybral úhlovou brusku, usadil objekt do svěráku a přistoupil k nanesení brusky na předmět. Okamžitě později je vidět subjekt, jak se svíjí na zemi a svírá se za spánky. Zvukové nahrávky z místnosti zaznamenávají hovořící osobu v [VYMAZÁNO]. O 30 sekund později subjekt zemře. Pitva odhalí, že příčinou je krvácení do mozku. Prohlídka předmětu odhalí drobná poškození od brusky.
Závěr: Objekt se zdá být plně zničitelný, ale bude odolávat akcím proti němu smrtící silou neznámou metodou. Objekt testován, aby si zachoval svou původní funkčnost.


272-j
Testovaný subjekt: 1 zaměstnanec Třídy D (D-272-10)
Povrch: Betonová podlaha testovacího prostoru 25-h
Osvětlení: 1 stadionové světlo umístěné na počítačově řízené dráze
Účel: a.) Určení účinků rychlých posunů osvětlení a b.) Zjistěte, zda může být subjekt držen od objektu pomocí omezení, bariér atd.
Procedura – Test 1: Světlo bylo umístěno tak, aby vrhalo dlouhý stín. Hřebík byl upuštěn na hlavu stínu subjektu. Světlo bylo pomalu zesíleno.
Výsledky – Test 1: Subjekt je tažen úměrnou rychlostí směrem k objektu. Stání je pro subjekt obtížné.
Procedura – Test 2: Jak je uvedeno výše. Světlo bylo rapidně zesíleno.
Výsledky – Test 2: Jak je uvedeno výše, ale rychlejším tempem. Bylo poznamenáno, že subjekt nebyl schopen zůstat stát a při pádu zrychlil; přisuzováno zmenšení velikosti stínu vzhledem k postavení. Subjekt utrpěl drobné silniční odřeniny.
Procedura – Test 3: Jak je uvedeno výše. Subjekt spoután řetězy na nohou, mezi subjekt a objekt je umístěno drátěné pletivo.
Výsledky – Test 3: [DATA VYMAZÁNA]. Subjekt zemřel. Objekt získán zpět. Další testování se spoutanými subjekty je zakázáno.
Závěr: Subjekt je „táhnut“ svým stínem, a to rychlostí potřebnou k tomu, aby byl stále vržen na objekt. Zdá se, že zasahující překážky nebrání této funkci, i když poškodí objekt, nebo v případě překážek, jako je drátěné pletivo, [DATA VYMAZÁNA].


272-h
Testovaný subjekt: 1 zaměstnanec Třídy D (D-272-04)
Povrch: Jak je uvedeno výše
Osvětlení: 1 Stadionové světlo v pevné poloze, zhruba 45° od horizontály.
Účel: Zjištění účinků dlouhodobého zadržení.
Procedura: D-272-04 umístěn doprostřed místnosti. Objekt upuštěn na stínu subjektu.
Výsledky: Subjekt držen. Po třetím dnu subjekt přestane reagovat na pokusy o poskytnutí výživy. Po prvním týdnu byl subjekt slyšen mluvit pouze [VYMAZÁNO] (viz přepis níže). Jedenáctý den subjekt, který po dobu 8 dnů nejedl ani nepil, byl rozrušený a rychle přecházel mezi mánií a komatózním stavem. Po čtrnáctém dni je test ukončen. Objekt získán zpět. Subjekt byl konstatován jako velmi podvyživený, ale jakmile byl objekt odstraněn, znovu začal mluvit anglicky a před měsíční terminací se rychle zotavil.
Závěr: Prodloužené zadržení vedlo k tomu, že subjekt přežil delší dobu bez výživy, ale dostal se do degradovaného duševního stavu.
Dodatek: Částečný přepis maniakálního mluvení subjektu D-272-04 ze 14. dne, přeložené sekce v {}:

(Zahájení přepisu)
Dr. Kimiro: Pro pořádek uveďte své jméno…
D-272-04: {…Na jazyku mi pálí popel nemůžu ochutnat voda se na můj pohled vaří…}
Dr. Kimiro: Můžete to zopakovat?
D-272-04: {…Nemohu spát, jsou slyšet výkřiky nejsem teplý stín krade…}
Dr. Kimiro: Dobře… Jak se cítíte?
D-272-04: {…Řetězy, které svazují nemohu pohnout lidmi [DATA VYMAZÁNA]}
Dr. Kimiro: Co říká? Co to mluví? Sežeňte mi někdo překladatele.
D-272-04: (Nabírá na síle) {…Nakrájejte mé maso na stuhy abych mohl být volný (Subjekt si začne drásat kůži) [DATA VYMAZÁNA] jsem vězněm své vlastní hlouposti ať přijdou vrány a [DATA VYMAZÁNA] ať se mé maso rozpadne jako jablko jehož popel hoří na mém jazyku…}
(Konec přepisu)

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License