SCP-2685
hodnocení: +1+x
blank.png

Složka #: SCP-2685

Třída: Rozporuplná

Zadržovací protokol: Pro zadržování SCP-2685 slouží místnost v Nadačním skladu v Ontariu, stát Kanada. Obsah slov musí zůstat skryt, mimo pokusy. Pracovníci skladu musí vždy být v pozoru při aktivaci. Záznamy o SCP-2685 musí používat symboly mimo jistou hlásku - pátou v anglosaských zápiscích 2016.

Povaha SCP-2685: Přízvisko SCP-2685 má filozofická kniha, publikovaná roku 1966, známá jako Abstraktní Uvažování. Kniha má anonymního autora. SCP-2865 postrádá anglosaský symbol #5 a má navíc osobitou stylistiku.

Jakákoliv osoba znalá povahy SCP-2685, hovořící či uvažující (o ní) s použitím tohoto symbolu (anglosaský symbol #5), koná a myslí anomálními způsoby (to ovlivní i ty, kdo jí takto porozumí). Ti tak budou normální úkony činit s roztržitostní a s narůstající mírou anomálnosti. Popis podobných událostí k dispozici níž (z výčtu byly vyškrtnuty osoby s přídomky obsahujícími anglosaský symbol #5):

Pan Ryan Chang: Oběd, pizza a cola, odolávají gravitaci, dlí 2 m nad podlahou. Pan Chang stál na židli a okusoval pizzu z orbity.
Paní Mary Johndottir: Romány a díla, jimiž Mary disponovala, obsahovaly pojmy a symboly pojící se k fašismu. Roughing It od Marka Twaina, pochopila-li Mary slova, byla o militantním spolku Twainova mládí od 1850 až do roku 1860 a jim vlastní opozici k imigrantům.
MUDr. John Griffin: Dr. Griffin ruší obvyklou kúru nemocným, nabádá k obdarovávání Odina hlávkami na oltáři.

Záznamy o SCP-2685 musí postrádat slova obsahující anglosaský symbol #5, musí tak však dosahovat nanejvýš standardní struktury: gramatika anglických projevů musí být v souladu s platnou normou bez výskytu symbolu #5, pod hrozbou výskytu anomálií. Nonanomální část SCP-2685 tvoří úvodní pasáž. Ta při vší stručnosti říká zhruba toto:

Úvod
…Býti lidmi, jak nudné. Připustit si to? Hřích. Abstraktní Uvažování umí vaši hlavu, vaši duši, zbavit takových okovů. Mysl tak v okamžiku získá volnost…
…přidávám však varování: co kdy bylo zadarmo. Mnoho musí býti transformováno do nových podob, aby bylo možno jít tou dráhou. Mysl, prosta limitů, poznává okolí v čistých barvách a zná svou plnou moc. Zná nazírat okny do Světla Divů.
…na začátku budiž zakázáno myslit o tomto titulu s použitím hlásky mající rým s "B". Kdo tuto smlouvu poruší, brzy ho stíží lítost.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License