SCP-2675
hodnocení: +1+x
blank.png
142836656730122.jpg

Souborová fotografie Sibir

Objekt #: SCP-2675

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Úsilí o zadržování týkající se SCP-2675 je pozastaveno: anomálie má být zničena na potkání. Střetnutí s SCP-2675 je optimálně prováděno letadly, protože se ukázalo, že anomálie je nepolapitelná a má výhodu proti námořním jednotkám. Neutralizační postupy musí být zaměřeny na úplné tepelné zničení plavidla.

Hlášení o námořních katastrofách a neobvyklých incidentech je třeba monitorovat, s primární pozorností zaměřenou na Severní ledový oceán, severní Atlantik a severní Tichý oceán (viz Reconnaissance File-2675 pro detaily a oblasti zvláštní pozornosti). Satelitní pozorování výše uvedených oblastí bude udržováno nepřetržitě. Civilní nebo vojenský kontakt s SCP-2675 vyžaduje okamžitou implementaci protokolů pro výpadek médií IV. stupně a rozmístění leteckého záchranného týmu z nejbližšího proveditelného zařízení. Generál Pyotr Vinogradov (Ostraha 4/2675) bude řídit sestavování a operace leteckého zásahového týmu. Mimo-Nadační přeživší, kteří se zotavili z událostí SCP-2675, budou udělena amnestika Třídy-A.

Popis: SCP-2675 je Sibir, ledoborec Třídy Arktika s jaderným pohonem, zkonstruovaný Sovětským svazem v roce 1977. Oficiální záznamy z Ruské federace uvádějí, že Sibir byl vyřazen v roce 1992 kvůli poruše parního systému, nicméně dokumenty předané GRU-P ukazují, že Sibir byl ztracen během mise v Severním ledovém oceánu zkoumající domnívaný anomální artefakt.

Ačkoli se současný vzhled SCP-2675 výrazně neliší od toho, jaký byl před jeho zmizením v roce 1992, může plavidlo spontánně změnit tvar a vytvořit další struktury, vybavení nebo zbraně. SCP-2675 generuje proměnlivé úrovně neutronového záření a je často pozorováno, že vytváří v okolních vodách světle modrou záři, o níž se předpokládá, že jde o Čerenkovovo záření. Kromě toho, že plavidlo cestuje všedním způsobem, má také druhý způsob dopravy. Tato druhá metoda spočívá v tom, že SCP-2675 zcela zmizí z jednoho místa a ukáže se jinde; povaha a omezení této schopnosti nejsou známy, i když se nezdá, že by poškozovala SCP-2675 a shoduje se s chvilkovým zvýšením neutronového záření z plavidla.

SCP-2675 se ojediněle setkává s vojenskými a civilními námořními plavidly ve vodách Arktidy, severního Atlantiku a severního Tichého oceánu, občas je spatřena až na jih jako Ochotské moře, Aljašský záliv a Severní moře. SCP-2675 je nepřátelské a extrémně nebezpečné, ačkoli jeho agrese se zdá být druhotná vzhledem k primárnímu cíli, jehož povaha zůstává spekulativní.

Na nebo uvnitř SCP-2675 nebyla nikdy pozorována žádná posádka ani jiný personál, nicméně předchozí setkání s anomálií určila existenci samostatné entity nyní označené SCP-2675-1. Předpokládá se, že SCP-2675-1 je kapitán nebo kontrolor plavidla, a přestože entita nebyla vizuálně identifikována, komunikovala s civilním, vojenským a Nadačním personálem prostřednictvím rádia. Hlas SCP-2675-1 se shoduje s hlasem dospělého muže a entita umí mluvit plynně rusky, francouzsky a anglicky. SCP-2675-1 je nepřátelské i vysoce inteligentní, využívá robustnosti a anomálních vlastností ke kompenzaci nedostatku vojenské konfigurace SCP-2675.

Záznam o střetu , 2675-Alfa

7. listopadu 1995 bylo SCP-2675 pozorováno mnoha civilními zdroji v Beringově moři. Přítomnost jaderného ledoborce nebyla okamžitě považována za neobvyklou, vzhledem k jeho těsné blízkosti ruských břehů a arktických vod. Osm hodin po prvních pozorováních navázalo SCP-2675 kontakt s americkou obchodní lodí a zapojilo se s extrémní předpojatostí. Zprávy zachycené pracovníky Nadace v Anchorage na Aljašce popisují četné anomální vlastnosti, které ledoborec vykazuje; tato hlášení byla obratem přesměrována do kanceláře krajského komisaře [VYMAZÁNO]. Na rozkaz regionálního komisaře kontakty Nadace na námořní základně Kitsap ve státě Washington rozmístily Altman, torpédoborec Třídy Arleigh Burke, do Beringova moře.

Poznámky: Altman udržoval po celou dobu mise rádiové spojení s kontakty nadace na námořní základně Kitsap, což ve spojení s obnovenými video/audio nahrávkami umožnilo do značné míry spolehlivý záznam události.
<Zahájení záznamu>

Altman: Neznámý kontakt, identifikujte se okamžitě nebo budete zničeni.

Dvacet sekund ticha.

Altman: Neznámý kontakt, tohle je vaše poslední varování, identifikujte se nebo budete zničeni.

SCP-2675-1: Ты вообще кто?

Altman: Zopakujte?

SCP-2675-1: Ah, Američané. Chcete vědět kdo jsem? Já jsem zvěstovatel boha.

Altman: Objasněte.

SCP-2675-1: Plavím se pro boží dítě, zrozené z atomu. Mé maso hoří se světlem jeho vědění. Nejsem nadále život ale čas a energie. Je pro vás tahle odpověď dostatečná?

Altman: To je neurčité. Jste zodpovědný za četné civilní oběti a musíte být zadržen. Nechte se doprovodit do naší vazby nebo budete zničen.

SCP-2675-1: Božské dítě si to nepřeje a já také ne. Já sám jsem pánem této lodi a pouze Bůh mě může řídit.

Altman: Vzdejte se, nebo buďte zničeni; nebude zde žádná další komunikace.

SCP-2675 se přetvoří a na pravoboku vytváří dvě velká zařízení připomínající mikrovlnné zářiče. //Altman vystřelí raketu RGM-109B Tomahawk na SCP-2675, ale cíl zmizí před kontaktem. Raketa detonuje pod vodou.//

SCP-2675 se objeví v bezprostřední blískosti k //Altmanu a vrazí do jeho levé strany. Altman utrpí značné poškození, ale zahájí palbu na SCP-2675 s jeho děly Mark 45 a kanóny M242 Bushmaster. Zatímco je SCP-2675 pod palbou, nasměruje obě výše uvedená zařízení na Altmana. Posádka na palubě Altman hlásí spontánní výskyt mnoha průhledných a světélkujících humanoidních postav, které, jak určily palubní dozimetry, všechny produkují smrtelné úrovně ionizujícího záření. V tomto okamžiku SCP-2675 utrpělo vážné poškození bombardováním, odtrhlo se a míří na sever. Altman pokračuje ve svém útoku, dokud SCP-2675 znovu nezmizí.//

<Konec Záznamu>

Po události 2675-Alpha byly nasazeny dva vrtulníky Sikorsky CH-53E Super Stallion, aby zjistily stav Altmana a hledaly přeživší. Bylo zjištěno, že veškerý personál na palubě Altmana byl zabit buď srážkou lodi s SCP-2675, utonutím nebo otravou zářením. Analýza získaných videozáznamů ukazuje, že personál trpící radiační otravou při kontaktu s SCP-2675 vykazoval atypickou symptomatologii, včetně průhlednosti a jasu organických tkání a emise Čerenkovova záření z očí (v důsledku interakce mezi nabitými částicemi a sklivcem).

V době jeho dalšího zaznamenaného výskytu byla poškození, která utrpělo SCP-2675 během Události 2675-Alfa, zdánlivě opravena a byly pozorovány znatelné změny ve struktuře plavidla.

Vyšetřovací zpráva „Carmichael“, úryvek

V květnu 1996 bylo několika bývalým pracovníkům GRU-P udělen azyl výměnou za to, že se vzdali mnoha dokumentů, včetně těch, které se týkají servisní historie Sibiru. Záznamy naznačují, že ledoborec používala GRU-P pro průzkum a přepravu materiálů mezi zařízeními v severním Rusku. Poslední zaznamenaná mise plavidla v roce 1992 zahrnovala vyšetřování elektromagnetické anomálie v Severním ledovém oceánu. Kontakt se Sibir byl ztracen čtyři dny po započetí mise, po posledním rádiovém přenosu od kapitána [VYMAZÁNO], jehož povaha byla v té době neznámá. Níže je přeložený přepis přenosu [VYMAZÁNO].

Uložil jsem dítě do jeho kolébky. Je to hrubá kolébka, malá a slabá, ale je to vše, co mu moje loď mohla dát. Pravda je, že jsme ho nehledali. On hledal nás. Našel nás, dívající se skrz svůj zmrzlý kokon; dívali jsme se na něj, ale nevěděli jsme ani nechápali. Rozlomil jsem jeho kokon a držel ho ve svých rukou. Hořel jsem, ale necítil jsem bolest. S mými muži jsme se proměnili v popel ve sněhu. Bez očí jsme mohli skutečně vidět. Bez těla jsme mohli skutečně cítit. Cítil jsem boží lásku. Viděl jsem světlo jeho veličenstva. V tomto jaderném věku můžeme myslet jen na rakety a elektrárny, ale uvnitř každého z nás je něco čistšího. Jsme atomy. Božské dítě sedí v srdci mé lodi a vezme nás na dlouhou cestu. Až se vrátím, ukážu všem mužům jeho lásku a najdu ostatní děti, které spí v moři.

Událost 2675-Listopad

8. července 2005 bylo SCP-2675 pozorováno v Grónském moři při útoku na rybářský trauler. Celý incident byl pozorován nedalekou osobní plachetnicí, jejíž majitel svědčil, že SCP-2675 narazil do rybářského trauleru, což způsobilo prasknutí trupu a nakonec se celá loď převrátila. Když se trauler potápěl, SCP-2675 vytvořilo několik zařízení shodných s těmi, která byla vidět v Události 2675-Alfa, a nasměrovalo je na převržené plavidlo. Během tohoto procesu byly pozorovány četné meteorologické poruchy a letadlo připomínající pevnou vzducholoď na obloze, vynořující se z oblaků. Jakmile se toto letadlo objevilo, SCP-2675 okamžitě ukončilo svou předchozí činnost a vytvořilo několik neidentifikovaných a bevídaných konstrukcí, které pak všechny nasměrovalo na letadlo. Jak SCP-2675, tak letoun začaly utrpět vážné tepelné poškození bez identifikovaného zdroje. Po několika minutách oba účastníci zmizeli, ale ne dříve, než plachetnice přijala rádiový přenos z SCP-2675-1. Předpokládá se, že tento přenos byl vysílán s extrémně velkým rozsahem na všech frekvencích námořních pásem VHF a letadel, protože byl detekován různými dalšími námořními a leteckými přijímači v oblasti [VYMAZÁNO]. Níže je přepis přenosu:

November.jpg

Fotografie z události 2675-Listopad.

Nejste hodni! Nemůžete je mít! Odevzdej mi svou kolébku!

SCP-2675 bylo znovu pozorováno až osm měsíců po této události; nevykazoval žádné známky poškození, ale prokázal významný nárůst emise neutronového záření. Anomální letadlo se znovu neobjevilo, ve spojení s SCP-2675 nebo jinak.

Během výslechu majitel plachetnice předal několik fotografií, které z této události získal, včetně některých snímků letadla. Po vyšetřování bylo zjištěno, že rozměry a označení letadla jsou v souladu s rozměry a značením [VYMAZÁNO], zepelinu vyvinutého nacistickým Německem v roce 1943 jako součást programu experimentálních jaderných zbraní. Je známo, že [VYMAZÁNO] nesl nebo integroval s anomálním objektem neidentifikovaným v dostupných záznamech.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License