SCP-2662
hodnocení: +6+x
blank.png

Objekt: SCP-2662

Třída Objektu: Euclid Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Zadržení SCP-2662 je z většinové části zaměřené na zabránění neautorizovaného přístupu do jeho kontejnmentu. Pro tento účel je v oblasti Úderná Jednotka Tau-9, která byla sestavena, aby hlídala kontejnment SCP-2662 a aby sledovala nově vzniklé náboženské hnutí založené na uctívání SCP-2662. Úderná Jednotka Tau-9 nesmí použít smrtelné metody při řešení pokusu o neautorizovaný vstup může použít smrtelné metody, pokud je to potřeba. Všichni členové Úderné Jednotky Tau-9 musí být dvakrát ročně testováni, kvůli možnému ovlivnění kognitohazardem.

Vzhledem k tomu, že je SCP-2662 zadrženo naprosto dobrovolně, je momentálně zadrženo ve zvětšeném humanoidním kontejnmentu se standartními bezpečnostními prostředky určenými pro méně nebezpečné humanoidy, jak je detailně popsáno v Dokumentu 0998-KA. Navíc má SCP-2662 povolení dostávat jednu kopii denních novin, které si vybere. Dále je SCP-2662 dovoleno mít počítač s žádanými videohrami o hodnotě maximálně 50 amerických dolarů za měsíc.

Popis: SCP-2662 je kognitohazardní entita, vysoká přibližně 4 metry a vážící přibližně 200 kilogramů. SCP-2662 se zdá být víceméně humanoidního tvaru s okolo 20 přebývajícími svalovými hydrostaty a se strukturou podobnou končetinám hlavonožců, které jsou připevněné k jeho zádům. Tyto končetiny jsou plně funkční a umožňují SCP-2662 najednou vykonávat až 10 různých činností.

Hlavní anomální účinek SCP-2662 nastává pouze po dlouhodobém opakovaném vystavení, obvykle způsobeném pobytem ve stejné místnosti nebo pravidelnými denními interakcemi s SCP-2662. Subjekty, které byly SCP-2662 vystaveny po dobu 6 měsíců, nebo déle, se můžou okamžitě dozvědět potřeby a tužby SCP-2662 a budou nuceni je splnit; subjekty mohou během stresu také trpět kvazi-psychotickými příhodami. SCP-2662 není schopné ovlivnit osoby, které mají 2 nebo vyšší MARS (Schopnost Odolnosti Proti Ovlivnění Mysli) skóre.1

Vedlejší anomální účinek SCP-2662 je samovolné tvoření náboženských hnutí minimálně jednou za měsíc. Toto tvoření je neúmyslné a způsobuje SCP-2662 viditelnou úzkost.

Náboženské skupiny vytvořené SCP-2662 se obvykle snaží vniknout do jeho zadržovací jednotky, aby zde provedly různé rituály, které jsou násilné a/nebo sexuální povahy. Tyto skupiny jsou velmi organizované a přizpůsobují se každému nepovedenému pokusu, i přes to, že neexistuje kontakt mezi jednotlivými skupinami.

Níže je neúplný záznam incidentů spojených s SCP-2662. Úplný seznam je uveden v dokumentu 2662-1.

Incident 2662-07: ██/██/2003, náboženská skupina známá jako “Ke Chvalozpěvu” úspěšně vnikla do kontejnmentu SCP-2662.

Incident 2662-13: ██/██/2005, náboženská skupina známá jako “Snoubenec” úspěšně vnikla do kontejnmentu SCP-2662.

Incident 2662-78: ██/██/2014, nepojmenovaná náboženská skupina, skládající se z Personálu Třídy D a dvou členů Úderné Jednotky Tau-9, úspěšně vnikla do kontejnmentu SCP-2662. SCP-2662 bylo po důkladnějším průzkumu Incidentu 2662-78 překlasifikováno na Keter.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License