SCP-266
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-266

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-266 musí být uzavřeno ve vzduchotěsné zadržovací jednotce o rozměrech 10 x 10 m a mělo by být uchováváno při teplotě nejméně 48°C pomocí vytápění s vlastním zdrojem energie. Přístup do zadržovací jednotky je k dispozici zaměstnancům s úrovní prověrky 2 nebo vyšší. Je nutné využívat skafandry kvůli ochraně před exotermickou hrozbou.

Popis: SCP-266 je určité množství volně plovoucí plynné látky s přirozenou luminiscencí a zářící jasně fialovým nebo červeným světlem. SCP-266 je nejčastěji chladné na dotek a vyvolává endotermický účinek v nejbližším okolí. I když zjevně postrádá nervovou soustavu zdá se, že SCP-266 reaguje na podněty a na základě zkušeností získal určité návyky.

SCP-266 výrazně přitahuje teplo a aktivně hledá jeho zdroje, ať už přírodní či umělé. Ze všech zdrojů však SCP-266 dává přednost přijímání tepla z lidského těla, navzdory nepříznivému účinku na dotyčné jedince. Vzhledem k endotermické povaze SCP-266 bude mít dlouhodobý kontakt s ní bez dostatečné ochrany za následek smrt způsobenou těžkým podchlazením. SCP-266 není agresivní, ale při nedostatku tepla se stává nešťastným a dokonce nepřátelským, a pokud je izolováno od zdroje tepla, může způsobit vážné škody. Bylo také pozorováno, že kontakt s člověkem pomáhá uklidnit SCP-266. To naznačuje, že objekt má potřebu nebo touhu po sociální interakci. Personál přiřazený k tomuto objektu oznámil, že SCP-266 je schopné mluvit (výňatky ze záznamů z rozhovorů ukázaly, že SCP-266 mluví neznámým gaelským dialektem) a může čas od času reagovat.

SCP-266 bylo nalezeno v █████ v Irsku, poté, co místní média oznámila, že několik teenagerů nevysvětlitelně zemřelo na podchlazení v místních horkých pramenech. Tyto události, stejně jako neustálá hlášení o spatření "Bludičky", přitáhly pozornost agenta ███████. Po objevení SCP-266 se mu podařilo přivést objekt do Oblasti-██. Agent ███████ pak projevil příznaky podchlazení a přežil pouze díky úsilí Dr. █████ a dalších zaměstnanců Nadace. Vzhledem k podmínkám v blízké Oblasti bylo SCP-266 okamžitě převezeno do Oblasti-19.

Dodatek 266-A: Zvukové záznamy konverzace mezi personálem a SCP-266 odhalili slova z angličtiny a fráze používané ve standardním dialektu. Současná teorie předpokládá, že SCP-266 pouze imituje tato slova, stejně jako papoušek. K této záležitosti je očekávána další dokumentace.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License