SCP-2627
hodnocení: +1+x
blank.png
boardwalk-entrance.jpg

SCP-2627 během dne

Objekt #: SCP-2627

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Nadace ovlivnila regulační orgány Severní Karolíny, aby na dobu neurčitou uzavřeli SCP-2627 z důvodu oprav. SCP-2627 je neustále monitorováno sledovacím vybavením, na obou stranách se nachází MTF Pi-9 (“Beach Combers”), které zabraňuje neoprávněnému vstupu.

Popis: SCP-2627 je anomální molo, které se nachází na ostrově Ocracoke, v Severní Karolíně, USA. Mezi hodinami 0017 a 0023 lokálního času, pěší přechod přes SCP-2627 vede na verzi ostrovu Ocracoke bez jakýchkoliv umělých staveb, s výjimkou protínajících se mol.

Tyto mola pokrývají celý ostrov1 a sahají až 1.7 kilometrů do okolního oceánu. Jediné molo jde z přístavu Silver Lake až na pevninu, kde se napojuje na podobný systém mol, krytých mostů, vyvýšených lávek a důlních chodeb. Dálkový průzkum dronem nenalezl žádnou část Severní Ameriky, která by nebyla pokrytá touto sítí.

V prozkoumaných oblastech nebyly nalezeny žádné známky zvířecího života, i přes přítomnost rostlin a hub závislých na zvířatech. Jakákoliv zvířecí tkáň, která se nenachází na jednom z mol po aktivaci SCP-2627 permanentně zmizí.

Ze systému mol nevede jiný východ než protějšek SCP-2627, který vede k malé pískové duně, když je SCP-2627 neaktivní.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License