SCP-2614
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-2614

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2614 je drženo v zamčené schránce v osobní kanceláři Dr. Schmidta. Žádosti o provedení výzkumu na SCP-2614 musejí být předem zaslány do jeho kanceláře.

Popis: SCP-2614 je kopie páté série televizního drama seriálu Rodina Sopránů na DVD. Samotný disk jelehce poškrábaný, což odpovídá silnému opotřebování. Objekt na sobě nemá žádné značky, které by pomohly určit jeho původ, ovšem logo na předku je zakryté slovem "KNIHOVNA" napsaným černým fixem.

Když je SCP-2614 přehráváno, je neanomální, dokud není provedena akce během scény, kde jedna z postav sleduje film █████ ██████. Pokud je na jakémkoliv funkčním ovladači stisknuto tlačítko přehrávání, je divákovi svěřena kompletní kontrola nad kamerou za pomocí tlačítek na ovladači pro ovlivnění směru, přičemž prostřední tlačítko slouží k pohybu dopředu. Kamera se dále pohybuje naprosto volně a lze ji plně ovládat. Po provedení této akce není možné objekt navrátit do původního neanomálního stavu bez vyjmutí objektu z přehrávače a řádného vyčištění isopropylalkoholem.

Po převzetí kontroly nad kamerou pokračuje prostředí, do něhož je seriál zasazen, nadále ve skutečném čase. Je tedy možné sledovat jak spolu postavy interagují v bodech, kde by normálně byl přechod mezi scénami. Není možné scény přetáčet dopředu ani nazpět. Soudě podle skutečného data na začátku sledování, by divák musel čekat tři dny a čtrnáct hodin a zároveň přesunout kameru do striptýzového klubu, kde se často scházejí společníci rodiny DiMeo, aby mohl být přítomen u další chronologické scény v příběhu.

Kamera není schopná procházet skrz pevné objekty. Pokud je vyvedena z domu rodiny Sopránů, je teoreticky možné vyleťet s kamerou až do hlubokého vesmíru, ovšem vzhledem k rychlosti pohybu to není uskutečnitelné.

Pohyb tohoto pozorovacího bodu není omezen na tři dimenze. Nedávný výzkum uspěl v přenesení kamery do Bostonu v Massachusetts. Zdá se, že svět tohoto televizního seriálu obsahuje mnoho měst obývaných skutečnými osobami. Ovšem, i přes realističnost seriálu, se nadále objevují stylistické změny a náznaky povahy televizního seriálu, jako například fakt, že hlavní postavy jsou neobvykle hlasité během hromadných shromáždění. Tyto takzvané "meta-anomálie" nejsou ostatními postavami, či "kolemjdoucími" vnímány.

Pohled kamery není schopen nijak manipulovat s okolím, ovšem dokáže vstoupit do zasazení jiných vizuálních médií, pokud se pohne směrem do televize, či počítačové obrazovky uvnitř univerza seriálu, dokud obraz tohoto média nezabírá celý výhled. Dále je možné kameru navést do dalších obrazovek v tomto univerzu a tak dále, potenciálně do nekonečna.

Výzkumníci přiznali nemožnost kompletního zmapování těchto fiktivních vesmírů, ovšem výzkum nadále probíhá. Vzhledem k tomu, že se tyto různé mediální vesmíry mohou radikálně lišit od původního zasazení, jako v případě herců, kteří hrají sami sebe, je možné vstoupit do alternativních, či neznámých druhů médií.

Následuje přepis cestovního záznamu a zpráv o něčem, co je možné popsat jako mimo-kanonický materiál.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License