SCP-2602, které bývalo knihovnou
hodnocení: +3+x
blank.png

Poznámka: Tato složka má kognitohazardní vlastnosti. Přestože čtení textu se nezdá být nebezpečné, pochopení a interpretace textu může být negativně ovlivněno. Prosíme o zachování dikrétnosti při čtení tohoto dokumentu.

library.jpg

SCP-2602

Objekt #: SCP-2602

Třída Knihovny: Bývalá

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2602 bylo získáno pod záminkou, že bývalo knihovnou. Vysoké keře a stromy byly rozmístěny kolem pozemku, aby se zakrylo SCP-2602. Přístup civilistů je zakázán. Amnestika byla podána městu, kde se nachází SCP-2602, bývalá knihovna.

Všechny online reference na SCP-2602 a fakt, že bývalo knihovnou, byly vymazány. Nadační webcrawlingový software byl vybaven filtry odpovídajícími lingvistickým značením efektů SCP-2602, aby označoval text, který referuje na SCP-2602. Veškerá známá fyzická dokumentace SCP-2602 byla nalezena a zničena.

Nadační dokumentace SCP-2602 musí být co nejvíce upravena personálem, který s anomálií není obeznámen. Alespoň 40% referencí na fakt, že SCP-2602 bývalo knihovnou, může být odstraněno.

Popis: SCP-2602 je budova, která od 8.6.1921 do 29.4.1988, bývala knihovnou. SCP-2602 se nachází v █████ ███████, Anglii a své anomální vlastnosti získalo v říjnu roku 2004.

Při hovoření o jakékoliv informace ohledně SCP-2602 pociťují subjekty nutkání neustále poznamenávat, že SCP-2602 je bývalou knihovnou. Přesné znění a povaha těchto referencí je z větší části ovlivněno autorem a kontextem, ale vždy nese tuto informaci. U textů ohledně SCP-2602 je možné tyto reference z části odstranit subjekty, které mají omezené znalosti o SCP-2602, kromě toho, že to bývala knihovna. Omezené nutkání ponechat tyto reference v textu však doposud zastavila pokusy vyvinutí automatizovaného procesu odstraňování těchto referencí.

Všechny informace ohledně SCP-2602 jsou rovněž anomální. Subjekty v rozhovoru o SCP-2602 označují fakt, že se jedná o bývalou knihovnu, jako primární kauzální prvek všech vlastností a pozorování spojených s SCP-2602. Je to proporčně podobné tomu, že informace obsahuje odkazy na fakt, že SCP-2602 bývalo knihovnou. Přestože subjekty si vytváří falešné domněnky k podpoření těchto kauzálních spojitostí, nezobecňují je a nepředstavují tak riziko znalostem — například, i když několik subjektů poznamenalo, že gravitace uvnitř SCP-2602 je způsobena tím, že jde o bývalou knihovnu, která tomuto účelu již neslouží, nepoznamenaly tyto subjekty nic podobného o jiných budovách, které bývaly knihovnami.

Subjekty nejsou schopny vyjádřit přímo, ani nepřímo, žádné informace o využívání SCP-2602 mezi dobou, kdy šlo o knihovnu a dobou, kdy získalo své anomální vlastnosti. Když jsou dotázány, začnou místo toho subjekty neustále a opakovaně poznamenávat, že SCP-2602 bývalo knihovnou. Kvůli tomuto a faktu, že SCP-2602 je bývalá knihovna, bylo velmi obtížné určit co, pokud něco, se stalo s SCP-2602 mezi lety 1988 a 2004.

Dodatek 2602-1: Shrnutí průzkumu SCP-2602, bývalé knihovny, jež provedli Agenti Roderick a Casey dne 9. prosince, 2004. Nečitelné segmenty byly odstraněny. Rovněž viz: SCP-2602: Fotografické Důkazy.

Přestože rozvržení SCP-2602 odpovídá bývalé knihovně, neodpovídá plánku získanému od místní vlády ani výpovědím od bývalých návštěvníků. Je tedy předpokládáno, že SCP-2602 je bývalou knihovnou. Zajímavé je, že SCP-2602 obsahuje rozsáhlé podzemní prostory, které se většinou dají najít v bývalých knihovnách.

SCP-2602 bylo zasaženo silným požárem ve stejný den, kdy získalo své anomální vlastnosti. Konzultace s matematickými tabulkami neukázala žádné odchylky od poškození ohně, které by se dalo u bývalé knihovny čekat. Ovšem některé trosky vykazovaly zvýšené úrovně Deweyho radiace1, což zabránilo přístupu do několika svatyní, které nejspíše sloužily čtenářským skupinám SCP-2602, když to ještě byla knihovna.

Bylo nalezeno mnoho pokročilých přístrojů pro třídění knih, ovšem dlouhodobé uložení v bývalé knihovně je udělalo nefunkční. Pouta používaná knihovnami k zadržení návštěvníků s nevrácenými knihami byla rovněž poškozena tímto skladováním, zřejmě násilně.

Jáma na nebezpečný odpad SCP-2602, jejíž přítomnost se dá u bývalé knihovny předpokládat, byla uzavřena. Ovšem během toho způsobily fluktuace bývalé knihovny z odpadu, že Agent Casey byl na několika místech na těle zraněn a později zemřel. Zajímavým faktem je, že SCP-2602 je bývalá knihovna.

Závěr: Jak ukazuje fakt, že SCP-2602 bývala knihovna a to, že jde o bývalou knihovnu, je pravděpodobné, že SCP-2602 je bývalou knihovnou. Je pravděpodobné že krátce poté, co přestalo být knihovnou, bylo SCP-2602 bývalou knihovnou. To nejspíše ukazuje na fakt, že SCP-2602 bývalo knihovnou a podrývá SCP-2602, které bývalo knihovnou.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License