SCP-2597
hodnocení: +2+x
blank.png
2kg_Gewicht.jpg

SCP-2597

Objekt #: SCP-2597

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Aby bylo zamezeno výskytu samovolné akcelerace, musí být SCP-2597 udržováno ve vakuu. SCP-2597 je zadržováno v nejvyšším poschodí Oblasti 55, aby tak v případě prolomení zadržení došlo k co možná nejmenším škodám. SCP-2597 musí být ponořeno ve rtuti, v dostatečné hloubce, aby bylo dosaženo neutrálního vztlaku. Tímto způsobem je zamezeno působení gravitace a znemožněno, aby objekt proniknul ven střechou.

SCP-2597 se za žádných okolností nesmí dotýkat stěn, stropu či podlahy zadržovací komory. Jakékoliv experimenty jsou povoleny výhradně s písemným svolením výzkumníka s autorizací Úrovně 3.

Popis: SCP-5297 je závaží, podobající se běžným modelům pro rovnoramenné váhy, které má, jak se zdá, negativní setrvačnou váhu. Ačkoliv je chemické složení objektu neznámé, bylo prostřednictvím experimentů určeno, že se jeho setrvačná váha pohybuje okolo -2 kilogramů, přičemž jeho hustota zhruba odpovídá kapalné rtuti při standardní teplotě a tlaku.

To znamená, že jakákoliv síla uplatněná na SCP-2597 vede k akceleraci opačné k původnímu silovému vektoru.

Je-li tak SCP-2597 ovlivněno gravitací, "padá nahoru". Navíc, setká-li se SCP-597 s libovolným tělesem v letu, způsobí síla nárazu - síla opačná k síle pohybu SCP-2597 - zvýšení jeho akcelerace. SCP-2579 proletí jakoukoliv bariérou, která je mu postavena do cesty, jakmile dojde k počáteční akceleraci.

Bylo postulováno, že srážky s částicemi vzduchu ve vysoké rychlostí by mohly způsobit nekontrolovatelnou akceleraci SCP-2597. To by mělo za následek, že by objekt prakticky okamžitě dosáhl nebezpečně vysoké rychlosti a mohlo by dojít ke škodám na zdraví a majetku Nadace.


Dodatek: Záznam o Zadržení SCP-2597

SCP-2597 bylo zadrženo v sídle známého anartisty ███ ██████ během vyšetřování jeho účasti při vzniku SCP-669. Objekt byl v době nalezení uskladněn ve sklenici naplněné kapalnou rtutí. Ve chvíli, kdy byla odhalena jeho anomální povaha, dostalo se objektu klasifikace a na místo byl vyslán člen zadržovací divize blízké Oblasti 55, aby jej zadržel.

Dotazovaný: Agent Gerald ███, člen zadržovacího týmu β Oblasti 55.

Předmluva: Výňatek z výpovědi Agenta ███ bezprostředně po zadržení SCP-2597. Tento záznam byl pro upřesnění upraven.

<Začátek Záznamu>

Dotazující: Pokud tomu rozumím, byl jste pověřen zadržením SCP-2597.

Agent: Ne tak docela. Nebo ne nejdřív. Ale znáte to, když Nadace provedla razii v domě toho anartisti, zkontaktovali nejbližší oblast, což náhodu byla 55. Poslali mě se podívat.

Dotazující: Povězte mi o prvotním zadržení objektu. Jaké to bylo?

Agent: Víte, mimo jiné jsem pomáhal zadržet objekty třídy Keter. Ale tohle? Tahle pitomost byla jedna z nejotravnějších věcí, která se mi kdy dostala do rukou.

Dotazující: Můžete to, prosím, upřesnit?

Agent: Ta věc… No, zkrátka jsem to nemohl jen tak odnést, není to tak jednoduché. Brzy jsem pochopil - chápete, díky tomu, jak to odolávalo všemu, co jsem s tím dělal - že kdybych to přivázal za auto, jednoduše by to proletělo zadním oknem. To jsme ještě ani nevěděli o tom, jak nebezpečný je odpor vzduchu. Zavolal jsem vedení Oblasti, abych jim řekl, že to udělám sám - hádám, že jsem neměl na výběr. Oblast 55 mi na pomoc poslala nějaké členy ochranky, ale ti mi taky nebyli moc platní. Navíc jsem neměl v úmyslu tu věc komukoliv svěřit.

Dotazující: Tím chcete říci, že jste musel jít pěšky.

Agent: Jo. Bylo až neuvěřitelně složité s tou věcí manipulovat. Když jsem to chtěl posunout dopředu, musel jsem to neustále tlačit dozadu a jít dopředu, zároveň jsem to tlačil nahoru, aby to nespadlo do nebe, ale zase ne tolik, aby mi to vyjelo z rukou… Pokud to dává smysl. Tak jsem ušel pět mil. Máme štěstí, že se toho oblastní agenti příliš nedotýkali - kdyby se to stalo, mohli jsme o to přijít. Nebo daleko hůř.

Dotazující: Co přesně máte na mysli, když říkáte "daleko hůř"?

Agent: Nebyli jsme tak hloupí, abychom zkusili zjistit, co se stane, když tu věc zkrátka necháte letět - nechat to zrychlovat a zrychlovat díky nárazům. Zaprvé by to zničilo všechno, čeho by se to dotklo. Možná by to někoho zabilo. Mám ale pocit, že jsou i další věci, které by mohl způsobit objekt pohybující se takovou rychlostí. Můj názor je - no, přečetl jsem si o tom něco na internetu, o tom, co by se stalo, kdyby baseballový míček letěl relativně vysokou rychlostí. Při určité rychlosti ten míček začal rozbíjet atomy vzduchu, což způsobilo explozi, která zničila všechno v okruhu několika mil. Nemůžu si pomoci, ale přemýšlím, jestli by tahle věc nemohla udělat právě to, kdyby letěla dost rychle. Toto považujte za žádost o změnu Třídy Objektu SCP-2597 alespoň na Euclid.

<Konec záznamu>

Technika zadržení SCP-2597 v místě jeho zadržení byla posléze implementována i v jeho současném zadržení. Žádost agenta ███ o změnu klasifikace SCP-2597 byla zamítnuta.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License