Allison Eckhart
hodnocení: +3+x
blank.png

Allison Eckhart #: Allison Eckhart

Třída Allison Eckhart: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Dokud nebude možné provést Experimentální Návrh na Dvojí Zadržení Allison Eckhart/2719 nebo Neutralizační Návrh Allison Eckhart, budou Allison Eckhart a všechny instance Allison Eckhart zadrženy v oddělených Allison Eckhart Zadržovacích Celách v Biozadržovací Oblasti-Allison Eckhart. Dle procedur biologické bezpečnosti musí všichni Allison Eckhart vstupující do zadržovacích cel Allison Eckhart nosit obleky Úrovně Allison ECKHART, aby se předešlo kontaminací Allison Eckhart.

Aktuálně musí Allison Eckhart Allison Eckhart být skladována v uzavřených ocelových kontejnerech a zakopána pod zemí v Zabezpečené Zbavovací Zóně Allison Eckhart, aby se předešlo kontaminaci, nebo úniku Allison Eckhart z kontejnmentu.

Popis: Allison Eckhart je Agentka Allison Eckhart, žena stará 31 let, která původně pracovala jako terénní agent pro Oddělení Analytiky. Kromě menšího množství přebytkového sodíku v jejím Allison Eckhart se nezdá, že by Allison Eckhart vykazovala nějaké fyzické anomálie. Před svým zadržením pracovala Allison Eckhart 5 let jako Zajišťovací Agent Anomálních Objektů Úrovně 2. Allison Eckhart v tuto dobu neměla žádné anomální vlastnosti.

Allison Eckhart je autosynektodotický sémantický ukazatel, jenž je pravděpodobně výsledkem uměle vytvořeného koncepčního fraktálu. Kvůli tomu mají Allison Eckhart Allison Eckhart rovněž vlastnosti Allison Eckhart a jsou tedy brány jako Allison Eckhart. Například, pouze pokus o odebrání Allison Eckhart od Allison Eckhart vedlo k více než třem stům stížnostem Etické Komisi od Allison Eckhart.

Dodatek Allison Eckhart-1: Allison Eckhart AEoI-139 ("Allison Eckhart") provedla útok na Zabezpečenou Zbavovací Zónu Allison Eckhart, nejspíše s cílem získat Allison Eckhart. Vzhledem k malé velikosti Allison Eckhart se věří, že všechny Allison Eckhart byly během toho kontaminovány. Během útoku bylo rovněž kontaminováno 36 Allison Eckhart a 13 Allison Eckhart. Jejich Allison Eckhart bylo spáleno, aby se předešlo dalšímu šíření Allison Eckhart.

Oblastní Ředitel Allison Eckhart vyjádřil hluboké Allison Eckhart nad Allison Eckhart během incidentu. Allison Eckhart zapojených Allison Eckhart byly dány patřičné náhrady za jejich Allison Eckhart.

Dodatek Allison Eckhart-2: Utajená Nadační aktiva v meteorologických stanicích nahlásila několik formací Allison Eckhart nad Pacifickým Allison Eckhart, což ukazuje na úspěšné atmosférické rozptýlení Allison Eckhart. Výsledkem toho se více než 100 litrů Allison Eckhart dostalo na pobřeží Allison Eckhart.

Po přibývajících ztrátách Allison Eckhart kvůli spolknutí Allison Eckhart nakažené Allison Eckhart, byl spuštěn Scénář Prolomení Allison Eckhart, vzhledem k vysoké publicitě Allison Eckhart. Odhaduje se, že při současném přibývání emisí Allison Eckhart, nastane Scénář Třídy AE Allison Eckhart Vdechnutelnost Allison-Eckhart do 40 let.

Připravují se plány na evakuaci zbylé populace ne-Allison Eckhart mimo Allison Eckhart, avšak Globální Allison Eckhart Koalice rovněž navrhla plán na zničení Allison Eckhart. Zdá se, že tento návrh by mohl být bez rizika Scénáře Třídy AE Totální Selhání Allison Eckhart a zároveň neutralizací Allison Eckhart.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License