SCP-253
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-253

Třída objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-253 aktuálně představuje značnou hrozbu lidstvu. SCP-253 je uskladňováno za všech okolností pod biologickou bezpečností úrovně 4. Všechen výzkum bude uskutečněn v oblasti, kde je možné provést svižně protokoly spalování a ozařování, které je geograficky izolované a které neobsahuje rozmanitou biosféru. Sterilizační protokoly musí být aktivovány při těchto událostech:

 • Přerušení komunikace na déle než 48 hodin
 • Přerušení elektrického proudu na dobu delší než 1 minuta v průběhu experimentu na SCP-253
 • Abnormální nárůst průměrné teploty nad 6 stupňů Celsia, nebo zvýšení vlhkosti nad 90% relativní vlhkosti
 • Při projevech nezvyklého elektromagnetického jevu během testování SCP-253

Na závěru testování jakékoli subjekty vystavené SCP-253 musí být zlikvidovány a jeich pozůstatky jsou předmětem sterilizačního protokolu.
Každý vědec opouštějící zařízení musí projít dvoutýdenní povinnou chemoterapií, kterou doprovází 15 denní karanténa.

Popis: SCP-253 je článek nerozdílných lidských buněk, shodující se s vlastnostmi rakoviny. Podle rakovinných buněk, kultivované vzorky SCP-253 budou růst nekonečně, pokud je podáno adekvátní množství živin. SCP-253 je nakažlivé, schopno přenášet se z člověka na člověka i na některé druhy zvířat. SCP-253 není nákaza přnášená vzduchem, avšak fyzický kontakt s povrchovými novotvary na infikovaných subjektech rozšíří nákazu.

První příznaky nákazy SCP-253 je vyrašení kožní léze na místě infekce, typicky velikosti mince (2 cm v průměru) ve skupinách tří až čtyř. Do dvanácti (12) hodin od vyrašení lézí začnou skeny MRI ukazovat vývoj novotvarů v mozku. V tento moment novotvary nezpůsobují neurologické příznaky.

Po dalších dvaceti čtyř do dvaceti osmi (24 do 28) hodin, řada dalších kožních lézí začne vyrašovat a zvětšovat ve velikosti. Tyto léze obvykle způsobují otok v okolní tkáni, což může být velmi bolestivé pro subjekt. Pokud není bolest ošetřována obvykle způsobí u mnoha subjektů nemožnost se pohybovat. Následně ke konci čtyřiceti osmi (48) hodin se novotvary začnou objevovat v lymfatickém systém a začnou se projevovat neurologické příznaky.

Neurologické příznaky SCP-253 jsou jiné pro každého pacienta, záležící na místě, ve kterém invazivní buňky kontaminovaly mozek, s jednou výjimkou. Každý lidský pacient dosud vystavený SCP-253 cítil úplné zastavení bolesti čtyřicet sedm až čtyřicet devět (47 až 49) hodin po infekci. Další neurologické příznaky zahrnují:

 • Nemožnost soustředit se
 • Nekontrolované mluvení
 • Ztráta paměti
 • Halucinace
 • Eufórie
 • Velikášství
 • Nevhodné emoční reakce
 • Sociopatie
 • Katatonie

Novotvary nevypadají, že reagují na radiaci a chemoterapie s vysokou dávkou mitoxantronu, irinotecanu a dacarbazinu má pouze minimální efekt. Bylo pozorováno, že chemoterapie dokáže zabít některé buňky a výrazně zpomalit růst jiných. Chemoterapie tudíž může být užitečná v případě postexpoziční profylaxe, avšak v již zavedené chorobě takřka nemá žádný účinek.

Pokud hmota rakovinných buněk v rámci populace buněk nedosáhne práhu biomasy přibližně tísíce čtyř set kilogramů (1400 kg), tak buňky přemohou hosta během pěti (5) dní, cehož následkem je smrt. Pokud rakovinné buňky neinfikují další subjekt, tak spotřebují jakoukoliv využitelnou biomasu z těla hostitele před konečným vyčerpáním všech zdrojů a umíráním.

Nicméně, pokud velikost rakovinných buněk v rámci populace dosahuje práhu, začnou se projevovat elektromagnetické jevy. Zdroje těchto jevů se zdají být infikovaní hostitelé, ale mechanismus EM manipulace v současnosti není zcela pochopen.

Dále se zdá, že EM vyzařování umožňuje jakousi podobu komunikace mezi hostiteli. Koordinované nějakým způsobem novotvary, host začíná jednat jakožto jedna entita rozšířena mezi několika lidmi. Inteligence této entity je ze začátku zvířecí a reaktivní. Jakožto inteligence celé entity je předpokládáno, že je založena na zbytku mozkové tkáně mezi hostiteli, a je hypotetizováno, že tato entita může dosáhnout inteligence blížící se lidské. Události z Incidentu I.J77.82 vypadají, že tuto hypotézu podporují a výzkum naznačuje, že nějaké z více znepokojivých věcí byli spatřeny v Nemocnici ██████████████ jsou projevy jeho inteligence.

Dokud mohou být vytvořeny vhodné metody, aby se zabránilo EM přenosům konečné části infekční entity a dokud účinné ošetřující alternativy pro nemoce známé jakožto rakovina vstoupí do obvyklého používání, tak musí být podstoupena maximální péče se vzorky SCP-253.

Dodatky:

253a: Návrh o klasifikace SCP-253 jakožto euclid čeká na kontrolu Incidentu I.J77.82 od dozorců.

253b: SCP-253 byla udělena provizorní klasifikace euclid. Finální zpráva o Incidentu I.J77.82 byla vydána. Výzkum událostí Incidentu I.J77.82 byl povolen.

253c: Výzkum zahrnující blížící se práh biomasy na lidských subjektech byl zamítnut. Rozhodnutí o žádosti testovat práh biomasy v kultivovaných vzorcích čeká na kontrolu.

253d: Použití SCP-500 v experimentech s SCP-253 byl zamítnut.

253e: Použití SCP-427 v experimentech s SCP-253 byl povolen. Počáteční výsledky nejsou povzbudivé. Navzdory úspěchu použití SCP-427 k vyléčení jiných forem rakoviny, v tomto případě, SCP-427 vypadá, že vyvolává zrychlení ve zvětšení v obou nádorových výrůstcích, jakož i v pacientovi. Subjekty byly terminovány jakmile byly blízko ke kritickému práhu využití SCP-427. Žádost o povolení dostat pacienty za kritický práh čeká na schválení.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License