SCP-253
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-253

Třída objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Aktuálně SCP-253 představuje značnou hrozbu lidstvu. SCP-253 by mělo být neustále uskladněno pod protokoly biologické bezpečnosti úrovně-4. Všechen výzkum bude uskutečněn v oblasti, kde je možné provést jednoduše protokoly spalování a ozařování, které je geograficky izolované a není zasazené do různorodé biosféry. Sterilizační protokoly musí být aktivovány při těchto událostech:

 • Přerušení komunikace na déle než 48 hodin
 • Přerušení elektrického proudu na dobu delší než 1 minuta v průběhu experimentu na SCP-253
 • Abnormální nárůst průměrné teploty nad 6 stupňů Celsia, nebo zvýšení vlhkosti nad 90% relativní vlhkosti
 • Při projevech nezvyklého elektromagnetického jevu během testování SCP-253

Na závěru testování jakékoli subjekty vystavené SCP-253 musí být zlikvidovány a jeich pozůstatky jsou předmětem sterilizačního protokolu.
Každý vědec opouštějící zařízení musí projít dvoutýdenní povinnou chemoterapií, doprovázející 15 denní karanténou.

Popis: SCP-253 je článek nerozdílných lidských buněk, shodující se s vlastnostmi rakoviny. Podle rakovinných buněk, kultivované vzorky SCP-253 budou růst nekonečně, pokud podáno adekvátní množství živin. SCP-253 je nakažlivé, schopno přecházet z člověka na člověka, jakož i nějakým formám zvířat. SCP-253 není nakažlivé skrz vzduch, avšak fyzický kontakt s povrchovými novotvary na infikovaných subjektech rozšíří nákazu.

První příznaky nákazy SCP-253 je vyrašení kožní léze na místě infekce, typicky velikosti mince (2 cm v průměru) ve skupinách tří až čtyř. Do dvanácti (12) hodin od vyrašení lézí, skeny MRI ukazují vývoj novotvarů v mozku. V tento moment novotvary nezpůsobují neurologické příznaky.

Po dalších dvaceti čtyř do dvaceti osmi (24 do 28) hodin, řada dalších kožních lézí začne vyrašovat a zvětšovat ve velikosti. Tyto léze obvykle způsobují otok v okolní tkáni, což může být velmi bolestivé pro subjekt. Pokud není bolest ošetřována obvykle způsobí u mnoha subjektů nemožnost se pohybovat. Následně ke konci čtyřiceti osmi (48) hodin se novotvary začnou objevovat v lymfatickém systém a začnou se projevovat neurologické příznaky.

Neurologické příznaky SCP-253 jsou jiné pro každého pacienta, záležící na místě, ve kterém invazivní buňky kontaminovaly mozek, s jednou výjimkou. Každý lidský pacient dosud vystavený SCP-253 cítil úplné zastavení bolesti čtyřicet sedm až čtyřicet devět (47 až 49) hodin po infekci. Další neurologické příznaky zahrnují:

 • Nemožnost soustředit se
 • Nekontrolované mluvení
 • Ztráta paměti
 • Halucinace
 • Eufórie
 • Velikášství
 • Nevhodné emoční reakce
 • Sociopatie
 • Catatonie

Novotvary nevypadají, že reagují na radiaci a chemoterapie s vysokou dávkou mitoxantronu, irinotecanu a dacarbazinu má pouze minimální efekt. Chemoterapie byla pozorována zabít nějaké buňky a výrazně zpomalit růst ostatních a proto je pravděpodobně užitečné pro po-vystavení profylaxe, ale je nemá efekt v již vyvinuté nemoci.

Pokud je velikost rakovinných buněk v rámci populace a populace nedosahuje práhu biomasy přibližně jednoho tisíce čtyřech set kilogramů (1400 kg/3100 lbs), tak buňky přemohou hosta během pěti (5) dní, ústící ve smrt. Pokud nepřestoupeno na nový subjekt, rakovinné buňky spotřebují jakýkoliv využitelné biomaso z těla hostitele před konečným spotřebováním všech zdrojů a umíráním.

Nicméně, pokud velikost rakovinných buněk v rámci populace dosahuje práhu, elektromagnetické jevy se začnou projevovat. Zdroje těchto jevů se zdají být infikovaní hostitelé, ale mechanismus EM manipulace není pochopen v tento moment.

Dále se zdá, že EM vyzařování umožňuje jakousi podobu komunikace mezi hostiteli. Koordinované nějakým způsobem novotvary, host začíná jednat jakožto jedna entita rozšířena mezi několika lidmi. Inteligence této entity je ze začátku zvířecí a reaktivní. Jakožto inteligence celé entity je věřeno, že je založena na zbytku mozkové tkáně mezi hostiteli, je hypotetizováno, že tato entita může dosáhnout lidsko-podobnou inteligenci. Události z Incidentu I.J77.82 vypadají, že tuto hypotézu podporují a výzkum naznačuje, že nějaké z více znepokojivých věcí byli spatřeny v Nemocnici ██████████████ jsou projevy jeho inteligence.

Dokud mohou být vytvořeny vhodné metody, aby se zabránilo EM přenosům konečné části infekční entity a dokud účinné ošetřující alternativy pro nemoce známé jakožto rakovina vstoupí do obvyklého používání, tak maximální péče musí být podstoupena se vzorky SCP-253.

Dodatky:

253a: Návrh o klasifikace SCP-253 jakožto euclid čeká na kontrolu Incidentu I.J77.82 od dozorců.

253b: SCP-253 byla udělena provizorní klasifikace euclid. Finální zpráva o Incidentu I.J77.82 byla vydána. Výzkum událostí Incidentu I.J77.82 byl povolen.

253c: Výzkum zahrnující blížící se práh biomasy na lidských subjektech byl zamítnut. Rozhodnutí o žádosti testovat práh biomasy v kultivovaných vzorcích čeká na kontrolu.

253d: Použití SCP-500 v experimentech s SCP-253 byl zamítnut.

253e: Použití SCP-427 v experimentech s SCP-253 byl povolen. Počáteční výsledky nejsou povzbudivé. Navzdory úspěchu použití SCP-427 k vyléčení jiných forem rakoviny, v tomto případě, SCP-427 vypadá, že vyvolává zrychlení ve zvětšení v obou nádorových výrůstcích, jakož i v pacientovi. Subjekty byly terminovány jakmile byly blízko ke kritickému práhu využití SCP-427. Žádost o povolení dostat pacienty za kritický práh čeká na kontrolu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License