SCP-2519
hodnocení: +3+x
blank.png
Babylon3.png

Příklad SCP-2519-1 vytvořený v testu 2519-24, s textem, jenž, jak bylo zjištěno (v analýze po testu), byl vygenerován Alexandra.aic

Objekt #: SCP-2519

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Jedna instance SCP-2519 musí být uložena na flash disku umístěném ve standartní skříňce pro ukládání elektronických předmětů v Oblasti-15. Mobilní Úderná Jednotka Kappa-10 ("Skynet") musí vytvořit programy pro procházení webových stránek, které dokáží odhalit sdílení souborů SCP-2519, a musí prozkoumat důkazy o infekci známých umělých inteligencí ze strany SCP-2519.

Další testování SCP-2519 podléhá povolení ředitele Oblasti-15 a musí být prováděno ve zvukotěsné, vzduchotěsné a Faradayem stíněné testovací místnosti.

Popis: SCP-2519 je digitální zvukový soubor s názvem "Babylon.mp3", ve kterém je zakódován tříhlasý nekonečný kánon "U vod Babylonu" jenž je založen na skladbě napsané Philipem Hayesem (1738-1797) na text Žalmu 137. Analýza zvuku ukazuje, že nahraná hudba je přehrávána malou válcovou hrací skříňkou.

Elektronická zařízení používaná k přehrávání souboru nebo mechanické systémy vystavené přehrávání zvuku souboru podléhají jednomu nebo více z následujících jevů:

  • snížení rychlosti a efektivity chodu
  • únik oleje a jiných kapalin
  • ukončení funkčnosti

Tyto jevy pokračují po dobu trvání vystavení efektu a bylo známo, že se v pozdějších intervalech opakují. Nebyl pozorován žádný vliv SCP-2519 na živé organismy.

SCP-2519 má následující dodatečné efekty, pokud to možnosti vystaveného zařízení umožňují:

  • duplikace a automatická distribuce SCP-2519 do jiných zařízení v jakékoli dostupné síti
  • generování dodatečných dat obsahujících nové linky pro skladbu (označené SCP-2519-1) s harmoniemi založenými na původním nekonečném kánonu; jsou přidány do souboru SCP-2519

I když jsou tyto efekty typické pro určité typy malwaru, soubor SCP-2519 neobsahuje žádná data ani kód, který by tyto výsledky produkoval.

Existence SCP-2519 byla objevena prostřednictvím Nadačního monitorování komunikace na dark netu o viru zakódovaném v jinak nběžném MP3 souboru. Po izolaci původního souboru bylo také identifikováno a zachyceno dalších 6 997 instancí SCP-2519-1. Vybrané záznamy testů jsou uvedeny níže.

Test SCP-2519-09 - 14/11/2016

Subjekt: Standardní Nadační zkušební počítač se vzduchovou mezerou, vybavený reproduktory.

Postup: SCP-2519 bylo nahráno do testovacího počítače a přehráno nahlas.

Výsledek: První testování zahrnující přehrávání zvuku SCP-2519. Byla vygenerována jedna instance SCP-2519-1. 30% ztráta rychlosti zpracovávání u testovacího počítače, což je v souladu s předchozími testy. Monitorující kamera v testovací komoře přestala během experimentu nahrávat a její funkčnost se spontánně navrátila až po ukončení testu. Zopakování tohoto testu poskytlo důkaz, že expozice zvuku SCP-2519 byla příčinou ztráty funkce kamery.

Test SCP-2519-12 - 17/11/2016

Subjekt: 1,3 l čtyřtaktní benzínový automobilový motor.

Postup: Motor byl spuštěn a poté vystaven zvuku SCP-2519 přehrávanému z testovacího počítače.

Výsledek: Testovací počítač a kamera zaznamenaly očekávané snížení funkčnosti. Po 45 sekundách vystavení SCP-2519 se motor zastavil a nešel znovu nastartovat. Nečekaně začal z nádrže motoru vytékat olej, což způsobilo ztrátu přibližně tří litrů oleje. Bylo pozorováno, že uniklý olej tvoří jakési vzory na podlaze testovací komory, které byly vyfotografovány pro bližší analýzu.


Po schválení oblastním ředitelem bylo SCP-2519 povoleno pro testování napříč prohlížeči s rozvědkami strojů třídy Safe.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License