SCP-251-CS

hodnocení: +5+x
blank.png
Objekt#: 251-cs
Úroveň4
Zadržovací Třída:
explained
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
none
Třída Ohrožení:
none

Popis:
SCP-251-CS bylo prozatímní označení pro fenomén ovlivňující Projekt Atlas-21 mezi květnem 1991 a srpnem 1991. SCP-251-CS se stalo předmětem rozsáhlého interního vyšetřování a do doby, než bylo reklasifikováno jako Explained, ovnivnilo do značné míry nadační snažení týkající se raného geo-kartografikého průzkumu Poutníkovy Knihovny.


Dodatek-1: Stať o Projektu Atlas-2 (Zkráceno):
Projekt Atlas-2 představoval pokus o efektivní zmapování Poutníkovy Knihovny pomocí konvenční technologie. Axiomem Projektu bylo, že cestuje-li osoba mezi dvěma body v Knihovně, lze při zvolení správné trasy urazit při každé cestě vždy circa stejnou vzdálenost a minout circa tytéž "orientační" body.


Dodatek-2: Přednáška Dr. Estacada o aplikaci Projektu Atlas-2 (Zkráceno):
"Respektujeme-li výše uvedené, může být vznesena otázka, jak vymezit trasu mezi dvěma body na místě, jako je PK. V nynější iteraci projektu jsme využili světelné signální majáky tyčového typu s proxemickými čidly, z nichž každý nese zmenšenou verzi Scrantonovy Kotvy Reality, dost silné jen na to, aby pole její efektivní působnosti přímo navazovalo na totožné zařízení umístěné na každém vedlejším majáku. Tyto tyče tak vymezují neměnnou trasu, jež posiluje lokální realitu sebe samé a vede vždy z bodu A do bodu B."


Po uvedení do provozu se Projekt Atlas-2 stal středem fenoménu, který byl posléze klasifikován jako SCP-251-CS. Tento fenomén zdánlivě způsoboval, že se některé tyče přesouvaly / mizely, což vedlo k narušení plynulého chodu projektu. Po 37 takových incidentech byla na místo vyslána MTF Zeta-9, aby vyhodnotila stav situace a zjistila příčinu potíží.


Dodatek-3: Záznam z výsadku MTF Zeta-9 (Zkráceno):

Primus: Podle čidel se ztracená tyč nachází nějakých 300 m tímhle směrem.
Sekundus: Potvrzuji.
Tercius: Zvláštní, měli bychom se vzdalovat od stezky, ale tyhle regály se zdají být napěchované nadačními dokumenty. Podívejte například na tohle. *T. vytahuje z jednoho z regálů složku* Terry?
Sekundus: Ano?
Tercius: Ty jsi dělal v archivech. Dívej na tu složku, čti. Má to na sobě zámek! Nevíš čirou náhodou, co je Projekt Palisáda?
Primus: Jednotko soustřeďtě se, mám vizuální kontakt s tyčí. *Pauza.*
Sekundus: P., co to znamená?
Primus: Upřímně nemám tušení…
Tercius: Já mám z toho, chlapci, pocit, že si z nás někdo dělá prdel.


Dodatek 4: Vyvrcholení:

Po návratu jednotky došlo k přezkoumání tyče. Ta byla pokryta nápisy v mnoha jazycích. Prominentní byla jediná strofa táhnoucí se po obvodu tyče, znějící:

Oceňujeme Vaši iniciativu, ale, buďte té lásky, neberte nám práci. - S láskou Vaši Knihovníci


Ve světle zjištění, že stezku poškozují nativní obyvatelé Knihovny, byl Projekt předčasně ukončen.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License