SCP-2507
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-2507

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny instance SCP-2507 musí být drženy v Komorách Pro Pozorování Divoké Zvěře nacházející se uvnitř Oblasti-77. Tyhle komory byly natřeny růžovou barvou a vybaveny řadou hraček, jako jsou panenky, domy pro panenky, make-upem a třpytkami. Pro usnadnění spolupráce musí být k dispozici alespoň jeden kartáč na vlasy pro každou instanci SCP-2507.

Jedno živé prase musí být přivedeno do komory každých dvanáct hodin pro krmící účely. Zaměstnanci jsou povinni komunikovat s SCP-2507 prostřednictvím interkomu jednou denně; avšak žádnému personálu není povoleno vstoupit do zadržovací komory. Pokud musí být SCP-2507 přemístěno, musí být zneschopněny a v bezvědomí.

Popis: SCP-2507 označuje jedenáct organismů třídy Arachnida, s průměrnou výškou 3 metry a hmotností 54 kilogramů. Všechny instance SCP-2507 jsou schopny vydávat zvuky v americké angličtině a mluvit v hlasech, které se podobají mladým děvčatům.1

Když jsou instance SCP-2507 ponechány osamotě, budou se pohybovat po komoře a interagovat s různými objekty uvnitř. Nejčastějším chováním je kartáčování vlasů, přičemž každé SCP-2507 stráví nejméně čtyři hodiny denně pečováním o sebe a ostatní. Při tom budou instance SCP-2507 mezi sebou komunikovat, o událostech, které se odehrávají v neexistující "základní škole Brachypelma".

Všechny instance SCP-2507 dodržují volnou sociální hierarchii s instancí SCP-2507 označovanou jako "Kemberly", která je společensky dominantní. "Kemberly" často diskutuje o pověstech s jinými instancemi SCP-2507, a když je dotazováno, prohlašuje, že na pověsti narazilo na "Celosvětové Pavučině". Další dotazování bylo ignorováno všemi instancemi SCP-2507.

Pokud nemá zábavu, SCP-2507 se stane neklidným a začne se pokoušet uniknout ze zadržení. Fráze jako 'Nudím se', 'kdy nás maminka vyzvedne', 'můžeme sledovat animáky?' a "vypadáš chutně." jsou běžné. Výzkumníci poznamenali, že když jsou v tomto rozrušeném stavu, instance SCP-2507 jsou vůči sobě mnohem agresivnější, ostře kritizují vzhled, chování a hlavohruď instancí nižších v sociální hierarchii.

Dodatek: Dne 18. 4. 1987, nejstarší instance SCP-2507 začala zobrazovat dříve neznámé biologické funkce. Zbavila se svého exoskeletonu, a začala produkovat obrovské množství pavučiny. Zdálo se, že nemá žádnou kontrolu nad těmito funkcemi a řeč těla ukázala velký stres. Výzkumníci nebyli schopni vyvolat hlasovou komunikaci.

Ostatní instance SCP-2507 se odmítly pohybovat v její blízkosti a po dobu šesti dnů nutily instanci SCP-2507 do jednoho rohu zadržovací komory. Dne 25. 4. 1987 byla instance SCP-2507 roztrhána a zabita ostatními instancemi SCP-2507, kteří umístili zbytky do kůlny. Poté byly odstraněny pro účely hygieny.

Rozhovory se zbývajícími instancemi SCP-2507 neposkytly jasný důvod pro to, proč k zabití došlo, a zdráhali se mluvit kvůli strachu. Současné plány na získání dalších informací o zabití zahrnují rozhovory s jednotlivými instancemi SCP-2507 v prostředí mimo instanci „Kemberly“.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License