SCP-250
hodnocení: 0+x
blank.png
SCP-250.jpg

SCP-250, pořízeno před zajištěním.

Objekt #: SCP-250

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-250 musí být udržováno v 50 metrů na 50 metrů velké ohradě simulující prostředí prérií, s polstrovanými ocelovými zdmi 15 metrů vysokých a 1 metr tlustých. Teplota musí zůstat mezi 20 a 28 stupni Celsia přes den a mezi 10 a 14 stupni Celsia přes noc, s průměrnou vlhkostí maximálně 8 %; toto slouží jako zajištění předvídatelnosti chování SCP-250 a zároveň udržování fyzické integrity jeho stavebních částí. Vegetace v ohradě musí být udržována na týdenním základu; pro více detailů viz dokument 250-MB48.

Přes to, že SCP-250 fyzicky nevyžaduje výživu, musí být každé dva dny krmeno jedním žívým dospělým prasetem, aby byla zmírněna jeho agrese a lovecké instinkty. Zbytky krmení musí být odstraněny minimálně jednu hodinu po nastoupení noční letargické fáze; toto zahrnuje také vyčištění jakéhokoliv biologického odpadu z fyzických komponentů SCP-250, za pomoci stlačeného vzduchu a smetáčků. V žádném bodě čištění nesmí být s žádným z fyzických komponentů SCP-250 pohnuto dál než 1 metr v jakémkoliv směru, kvůli riziku narušení jeho letargie. Letargie končí pět minut po východu slunce; přístup ke kontejnmentu SCP-250 během jeho aktivní fáze je zakázán.

Popis: SCP-250 je pohyblivá fosilní kostra allosaura (původně identifikován jako Allosaurus fragilis; nicméně neúplný vědecký článek nalezený v osobních výsledcích paleontologa Dr. █████████ naznačuje, že tato klasifikace může být chybná). Skládá se ze 153 různých kostí a 14 leukoplastových a laminátních náhražek, drženy spolu a pohybující se díky neznámé síle. Výzkumu této síly je bráněno kvůli agresivnímu chování SCP-250, které bylo Nadačními paleozoology vyhodnoceno jako normální vzhledem k teoretickým normám allosaura.

SCP-250 vykonává předpokládané standartní denní aktivity žijícího allosaura: přes den se prochází ve své ohradě, v noci vstupuje do stavu letargie, a pokouší se zabít a sežrat cokoliv, co vnímá jako vhodnou kořist, včetně lidí. Navzdory jeho chybějícím orgánům se nezdá, že by to jakkoliv ovlivňovalo jeho chování až na to, že zbytky jeho obětí budou vypadávat z otvorů v jeho lebce, krku a hrudním koši, což SCP-250 ignoruje.

SCP-250 bylo vykopáno jako z 80 % kompletní kostra ve [VYMAZÁNO], 19██; záznam o vykopání nezahrnuje žádné hlášení o anomálii. V roce 19██ bylo přemístěno do ████████ Muzea █████████ ve [VYMAZÁNO], kde bylo složeno a vystaveno.

V noci ██/██/20██, SCP-250 chytilo a zabilo vetřelce v muzeu. Přes požkození způsobené ostatkům vetřelce, tak velké, že nebylo možné provést forenzní identifikaci, se prokázalo, že ostatky nepatří paleontologovi Dr. █████████, jehož kancelář byla té noci vyrabována, a který se od té doby už nikdy neobjevil. Nadačnímu personálu infiltrovanému mezi zaměstnance muzea byl incident nahlášen a SCP-250 bylo vzato do péče.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License