SCP-249
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-249

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-249 je součástí stěny v Oblasti-██. Přístup k SCP-249 je neomezený, ačkoli přesné záznamy o pozicích musí být uchovávány a předkládány nadřízenému Úrovně 4 každé čtyři týdny. Žádná SCP jakékoli třídy nesmí být držena v okruhu 100 m od SCP-249 bez schválení nadřízeného Úrovně 4.

Popis: SCP-249 vypadá jako dveře bez okna, pokryté vybledlou bílou barvou. Bylo nalezeno v domě v malém městečku ██████. Otevírání SCP-249 nevede na druhou stranu dveří, ale do jiných náhodných dveří, které se nacházejí v okruhu 850 metrů od SCP-249. Položky procházející přes SCP-249 se přemístí do těchto jiných dveří, bez ohledu na to, co může být mezi dveřmi a SCP-249. Při pohledu z cíle má výstup tvar dveří, se kterými je spojen. Po uzavření je spojení SCP-249 s těmito dveřmi přerušeno a SCP-249 se změní zpět.

Nicméně, přibližně po každém 500. použití, se SCP-249 připojí nikoli ke dveřím uvnitř akčního rádiusu, ale k náhodným dveřím na planetě, a to i na místa, kde nejsou patrné žádné dveře v okruhu několika stovek kilometrů. Po přiblížení se k pětistému použití se testování SCP-249 zastaví a testy začnou registrovat místo výstupu. Od objevení této vlastnosti byl veden dokument, který dokumentuje tyto případy (viz Dodatek 249-001).

Dokument 249-A:

Na žádost O5-██ byly všechny odpočívárny odstraněny z dosahu SCP-249.

Dodatek 249-001: Teleportační záznam.

12-10-19██: SCP-249 se přesunulo do Oblasti-██.

24-6-19██: Agent █████ zmizel. Byl nalezen o 4 týdny později ve východní Kanadě.

17-10-20██: Místo připomínající Saharskou poušť.

4-12-20██: Sklad ve zničeném městě připomínající ███████.

25-2-20██: Madagaskar.

17-5-20██: Otevření SCP-249 uvolní silný proud vody. Agent ██████, který držel kliku, zavírá SCP-249, takže Oblast se nezatopí. Později byly studovány ryby na zemi. Následně bylo zjištěno, že tento druh žije jen v severní části Středoatlantského hřbetu.

22-10-20██: [DATA VYMAZÁNA]

19-11-20██: Agent ████ požaduje SCP-249 pro infiltrační misi. Žádost byla schválena. Mise splněna.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License