SCP-2480
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-2480

Třída Objektu: Safe Keter Předpokládaná Neutralized

Speciální Zadržovací Procedury: Dimenzionální Výzkumná Oblast-13 byla vystavěna poblíž Bodfelova sídla v lokaci SCP-2480. Je povoleno využít nenásilné metody k zabránění civilistům ve vstupu na pozemek. Terénní agenti mohou využívat amnestika Tříd A, B a C. Nadační personál byl integrován do komunity žijící kolem SCP-2480, kvůli obtížnosti kompletní karantény, nebo přemístění obyvatelstva. Vyšetřování místních zvěstí, zpráv a tvrzení se zdá být nejefektivnější metodou získávání informací ohledně anomálií SCP-2480. Mobilní Úderná Jednotka Epsilon-6 ("Village Idiots") infiltrovala komunitu, zatímco Mobilní Úderná Jednotka Psí-9 ("Abyss Gazers"), zůstává v záloze v případě Eminační události. Bylo schváleno využití síly proti anomálním manifestacím s cílem jejich zničení.

Popis: SCP-2480 označuje dimenzionální anomálii nacházející se v ███████, Massachusetts, pobřežním městě s hustou vegetací a populací lehce přes 12 000 9 000 osob. SCP-2480 bylo pravděpodobně vytvořeno náhodou, když agenti Globální Okultní Koalice narušili rituál dne 28. listopadu roku 1952. Přestože povaha tohoto rituálu nenídodnes známa, Nadace předpokládá, že anomálie vznikla kvůli hrubému přístupu agentů GOC při zadržování.

SCP-2480 se zdá být centralizované kolem Bodfelova sídla, domova Cornelia P. Bodfela III. (narozen 1866 - zemřel 1952)1 - milionářského industrialisty s akutním zájmem o okultno. Před svou smrtí byl Bodfel vůdcem tajné společnosti známé, jako Probuzení Adytumu. Protože byla Nadací roku 1932 vyhodnocena, jako pouze další "dekadentní sociální klub", nebyly anomální schopnosti této organizace objeveny až do incidentu z 28. listopadu roku 1952.

Vzhledem k fatalnímu selhání mise, nemohli být žádní z agentů GOC ohledně incidentu vyslechnuti. Ovšem později byly v jednom z bezpečných domů GOC v ███████ nalezeny dokumenty, jež se agenti GOC pravděpodobně pokusili zničit před misí. Vytržená sekce zprávy (horní část stránky), s připevněnou fotografií, byla nalezena v krbu. Předpokládá se, že všechny ostatní dokumenty byly spáleny.

Předpokládá se Bylo potvrzeno, že agenti Globální Okultní Koalice se pokusili PoI-93 zabít. Vzhledem k tomu, že tělo PoI-93 nebylo objeveno mezi mrtvými, lze předpokládat, že GOC neuspělo ve své misi. Nadace byla na SCP-2480 poprvé upozorněna, když zachytila a dekódovala nouzový signál agentů GOC a vyslala na místo vyšetřovací tým. Na pozemku bylo objeveno třicet šest těl, osm z nichž bylo později identifikováno, jako agenti GOC. Všechna těla s vyjímkou pěti6 vykazovala anomální příčinu smrti, jako například implozi, dezintegraci, či smrtelné pozměnění fyzické struktury těla.

SCP-2480 se zdá být dimenzionální anomálií, kterou není možné přímo pozorovat. Tento kognitohazardní efekt narušuje vnímání do takové míry, že k jeho překonání je třeba využití chemikálií pozměňujících vnímání, nebo přímého a dlouhodobého pozorování jeho efektů na místní realitu. Změny reality byly malé a omezené na Bodfelovo sídlo, což bylo možné zpozorovat například v nemožných dimenzích interiéru, který byl větší, než exteriér. To naznačuje neeuklidovskou architekturu a dodatečné místnosti a chodby, které původně neexistovaly.

SCP-2480 bylo překlasifikováno, jako Třída Safe.

Dodatek: Vyšetřování Bodfelova sídla vedlo k objevení nevyvratitelných důkazů týkajících se Cornelia P. Bodfela III. a organizace známé, jako "Probuzení Adytumu". Díky několika vedeným deníkům a sbírce fotografií je zřejmé, že Bodfel a jeho následovníci často pořádali orgie, které zahrnovaly znásilňování, pedofílii, rituální lidské oběti a kanibalismus. Uvnitř deníků byly nalezeny kazatelské poznámky a seznamy hostů. mezi nimiž byla jména vlivných rodin, respekovaných politiků, průmyslníků a dokonce i několika církevních hodnostářů.

Mezi Bodfelovými věcmi se nacházel i náboženský rukopis, který jeho deníky často označovaly, jako Valkzaron. Písmo doposud nebylo plně rozluštěno.

V hlavní hale se nachází mramorová socha entity se lví hlavou a červovitým tělem. Tato socha byla později studována Dr. Judith Lowovou, starší poradkyní v Oddělení Historie se specializací na analýzu hrozby náboženských Zájmových Skupin, která potvrdila, že se jedná o reprezentaci Demiurga, jež se objevuje mezi gnostickými sektami. Demiurg (rovněž známý, jako "Yaldabaoth", "Saklas", či "Samael") nebývá nikdy vyobrazován s úctou, ovšem věří se, že je uctíván "Povstáním Adytumu". Na podstavci sochy stojí řecký nápis:

%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.jpg

Jediná známá oficiální fotografie Oblastního Ředitele Simona Oswalta.

επιθυμία είναι το μέτρο όλων των πραγμάτων . Να μη είσαι δεμένος σε μια ηθική πρόσδεση. Κανε όπως επιθυμείς, σε οποίον επιθυμείς.

"Chtíč je měřítkem všeho. Odpoutej se od provazů morality. Dělej jak chceš, komu chceš."

V polovině roku 1988 se Simonu Oswaltovi, Řediteli Oblasti-13, nepodařilo odeslat pololetní zprávu ohledně SCP-2480 (které od svého původního zadržení neprošlo žádnými změnami). Nejdříve se věřilo, že jde o pouhé nedorozumění, ovšem když byla kontaktována Oblast-13, nebyla obdržena žádná odpověď. Na místo byli vysláni agenti Samuel Roe a Sarah Valentinová. Od té doby je stav těchto agentů neznámý.

Mobilní Úderná Jednotka Epsilon-6 ("Village idiots")7 byla vyslána do ███████, aby se pokusila navázat kontakt s Oblastí-13 a zajistila SCP-2480. Členům MTF Epsilon-6 se úspěšně podařilo integrovat do komunity, jako noví sousedé, či turisté.

Prolog: In Principio Erat Verbum | In Memoria, Adytum

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License