SCP-247
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-247

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-247 je drženo v ohradě alespoň 20 (dvacet) na 40 (čtyřicet) metrů, ohrada je zařízená na základě plánů poskytnutých [VYMAZÁNO] Zoo a ohraničena SCP-148, které je odsazeno minimálně 50 (padesát) metrů od oblasti-██, aby byl psychický účinek zmírněn. (Podle současných kontrolních postupů pro SCP-148 je třeba se pokud možno vyhnout jeho použití v blízkosti dalších SCP. - O5-█). SCP-247 je krmeno 18 kilogramy masa 3* týdně. Ke krmení dochází v oddělené ohradě. Úklidový personál by měl vstoupit do prostor ohrady pouze během času krmení. Žádný jiný vstup do ohrady není povolen. Záběry vzniklé v důsledku jakéhokoli porušení tohoto nařízení se archivují, pro použití při výcviku úklidových a monitorovacích pracovníků pracujících s SCP-247.

V případě narušení kontejnmentu musí být celé křídlo evakuováno a veškeré živé záběry incidentu musí být silně cenzurovány. Oblast obsazená SCP-247 bude uzavřena a zaplynována. Bude následovat návrat SCP-247 do jeho kontejnmentu. Pokud se tato akce stane z jakéhokoliv důvodu neproveditelná, na místo bude vyslán záchranný tým, vyzbrojený uspávacími puškami. Agenti záchranného týmu musí být speciálně vybráni. Každý agent záchranného týmu musí mít reflexy na vysoké úrovni, excelentní střelecké schopnosti, nezpochybnitelnou poslušnost a mírnou hladinu empatie.

Popis: SCP-247 je bengálský tygr (Panthera tigris tigris; dospělá samice), který se všem pozorovatelům jeví, jako neškodná kočka/neškodné kotě (Felis catus; mladá samice) s oranžovo-černým, pruhovaným kožichem připomínajícím tygra.

Záznamy dálkového krmení a fotografie také vykazují tuto iluzi, avšak není známo, jestli je ovlivněna samotná fotografie/nahrávka či pozorovatel. Skutečná povaha SCP-247 byla potvrzena analýzou hmotnosti, vytlačováním vody a zubních plísní, vyrobených ze skusových značek.

Není známo, jak přesně SCP-247 generuje tuto iluzi. K vytvoření iluze existují dvě složky: První je memetický efekt, který mění vnímaný obraz SCP-247 na obrázek kotěte. Druhá je psychická složka, která vyzařuje ven ze subjektu (zmenšuje se podle inverzního čtvercového zákona a dosahuje poloviční síly v █ metrech). Každá vnímající bytost v tomto poli má dojem, že SCP-247 je zcela neškodné kotě, bez ohledu na předchozí znalosti nebo zkušenosti. Jedinci v tomto poli také vykazují extrémní neochotu tomuto subjektu ublížit nebo povolit jiným, aby ublížili SCP-247, dokonce i pokud jim subjekt aktivně ubližuje. Toto psychické pole lze blokovat pomocí SCP-148, nebo se dá efektu vyhnout útokem mimo dosah efektu. Memetický efekt nelze blokovat pomocí SCP-148,
nikdo zatím neviděl SCP-247 jako něco jiného, než malou pruhovanou kočku.

Pro SCP-247 je typické, že začne mňoukat a příst, pokud je poblíž člověk. Člověk poznamená, že je to velmi roztomilé a přiblíží se, aby se se subjektem pomazlil (toto chování bylo pozorováno i u lidí, kteří silně nesnáší kočky). U SCP-247 je známo, že přijímá náklonnost od svých obětí po dobu cca sedmi minut, poté je napadne a pohltí.

Genetická analýza ukazuje mírnou odchylku od typického genotypu bengálského tygra, což ukazuje na možnou kontaminaci [DATA VYMAZÁNA]. Všechny další šlechtitelské experimenty vyžadují schválení úrovně O5. Výslední hybridi byli označeni jako SCP-247-1; další podrobnosti viz Protokol experimentu 247a-14.

Dodatek 247a: Série testů vystavujících SCP-247 a kontrolní subjekty různým živočichům nelidského původu. Kontrolní testování proběhlo v přesné replice ohrady SCP-247. Kontrolní subjekt A je žluté kotě, odpovídající zjevné velikosti a věku SCP-247. Kontrolní subjekt B je plně vzrostlý Bengálský Tygr, odpovídající skutečné váze SCP-247.

Experiment 247a-01
Datum: ██/██/2010
Testovací Subjekt: Kříženec psa, z většiny teriér. Známý naháněč koček.
Kontrolní Test A: Subjekt začal okamžitě štěkat a utíkat k SCP-247, které ustoupilo k blízkému stromu.
Kontrolní Test B: Subjekt se zakryl v rohu co nejdál od SCP-247, které jeho přítomnost ani nezaznamenalo.
Výsledek: Subjekt běžel proti SCP-247 a hlasitě štěkal. Přibližně 5 metrů před subjektem zpomaluje a přestává štěkat. V ten moment se SCP-247 převalí a udělá mňoukavý zvuk, věří se, že to byl zvuk vyjadřující nepříjemnost. Subjekt ustoupil do nejvzdálenějšího rohu ohrady s ocasem mezi nohama.
Poznámka: To bylo velmi zvláštní. Doporučuji další testování. - Výzkumník S████
Schváleno. - O5-█

Experiment 247a-02 I-II
Datum: ██/██/2010
Testovací Subjekt: Mourované kotě, samec, stejně staré jako zjevný věk SCP-247.
Kontrolní Test A: Subjekt si hrál s SCP-247 jak by se u koťat očekávalo.
Kontrolní Test B: Subjekt vylezl na strom a pokusil se schovat před SCP-247, vykazujíc zjevné známky strachu.
Výsledek (test I): Subjekt se přiblížil k SCP-247 a zamňoukal. SCP-247 odpovědělo laskavě a hrálo si s mourovatým kocourkem. Výsledné záběry jsou velmi zvláštní; v jednu chvíli SCP-247 zvedne subjekt (který se zdá, že je stejné velikosti jako SCP-247) jednou jedinou packou, v dalším momentu SCP-247 zvedne subjekt tlamou, což jasně ukáže, že tlama SCP-247 je mnohem větší, než se zdá. Vrchní výzkumník toto charakterizoval jako roztomilé, ale podotknul, že mu to způsobilo bolest hlavy. Kvůli chybnému nahrávacímu zařízení musel být tento test opakován.
Výsledek (test II): Subjekt se přiblížil k SCP-247, jako u předchozího testu. SCP-247 vydávalo hluboký vrčivý zvuk, obdobný vrčení. Subjekt reagoval, jako v kontrolním testu B.
Poznámka: Zdá se, že SCP-247 má určitý stupeň vědomé kontroly nad svým zjevným vzhledem. - Výzkumník S████

Experiment 247a-03
Datum: ██/██/2010
Testovací Subjekt: Dospělý jelen, samec, normální kořist pro bengálského tygra. (Subjekt B a SCP-247 nebyly krmeny 3 dny před tímto experimentem.)
Kontrolní Test A: Subjekt se pásl. SCP-247 usnulo 2 minuty po zahájení experimentu.
Konteolní Test B: SCP-247 zaútočilo, zabilo a pozřelo subjekt, který se choval normálně na jelena uvězněného ve stísněném prostoru s velkým predátorem.
Výsledek: Subjekt se začal pást jako v kontrolním testu A. SCP-247 se klidně přiblížilo k subjektu a zabilo jej jedním kousnutím do krku, poté subjekt pozřelo. (Test byl zopakován bez vyhladovění SCP-247. SCP-247 kompletně ignorovalo subjekt přes více než jeden den, dokud se nestalo hladovým, následně jej, opět jedním kousnutím do krku, usmrtilo.)
Poznámka: Zdá se, že SCP-247 preferuje lidi, jak pro potravu, tak pro zábavu. Ostatní zvěř, sloužící jako kořist, byla zabita jediným útokem, zatím co lidem je povoleno si s SCP-247 dočasně hrát, a až poté jsou zabiti. Občas si s nimi SCP-247 hraje, jako by si kočka hrála s ulovenou myší. Kromě toho SCP zabilo každého člověka, kterého mělo možnost zabít, bez ohledu na hlad. - Výzkumník S████

Experiment 247a-08
Datum: ██/██/2010
Testovací Subjekt: Dospělá samice šimpanze.
Kontrolní Test A: Subjekt a SCP-247 se navzájem ignorují.
Kontrolní Test B: Subjekt ustoupil ke stromu, vykazoval známky nepokoje. SCP-247 ukázalo vůči subjektu určitou zvědavost, ale neútočilo.
Výsledek: Subjekt se přiblížil k SCP-247 a začal dělat zvuky identifikované jako náklonnost, následně začal SCP-247 čistit kožich. SCP-247 nechalo subjekt, aby mu čistil kožich přibližně hodinu, poté jej brutálně zabil a pozřel.
Poznámka Toto se zdá jako typická reakce vůči neznámému druhu kořisti. Zdá se, že SCP-247 preferuje opice s vyvinutějším sociálním chováním. Experimenty s gorilami a jinými druhy opic ukázaly podobné výsledky. SCP-247 je tedy v podstatě predátor, který se adaptoval, aby měl výhodu proti největšímu, dostupnému zdroji jídla — lidem. Měli bychom vyšetřit všechny budoucí případy týkající se lidožravých tygrů pro případ, že existuje více těchto… věcí. - Výzkumník S████

Experiment 247a-12
Datum: ██/██/2010
Testovací Subjekt: Dospělá samice medvěda grizzly.
Kontrolní Test A: SCP-247 uprchlo za strom ve strachu ze subjektu. Subjekt ho ignoroval.
Kontrolní Test B: Subjekt i SCP-247 se chovají nervózně a dávají si navzájem tolik prostoru, kolik jen jde.
Výsledek: Zpočátku se subjekt a SCP-247 navzájem ignorovali . V jednu chvíli přišel subjekt velmi blízko k SCP-247, to vydalo varující zavrčení. Subjekt zareagoval nepřátelsky. Test byl zrušen z důvodu nebezpečí poranění SCP-247; subjekt byl uklidněn nadačním personálem a následně zabit SCP-247.
Poznámka: Budoucí testy obsahující subjekty, které by potencionálně mohli terminovat či zranit bengálského tygra jsou zrušeny. - výzkumník S████

Experiment 247a-13
Datum: ██/██/2010
Testovací Subjekt: Dospělá samice tygra bengálského
Kontrolní Test A: SCP-247 uprchlo za strom ve strachu ze subjektu. Subjekt jej ignoroval.
Kontrolní Test B: Subjekt a SCP-247 se seznámily, ustanovily sociální dominanci a usnuly.
Výsledek: Identický s kontrolním testem B.
Poznámka: Zajímavé, v tomto testu zaujalo SCP-247 pozici beta. - Výzkumník S████

Experiment 247a-14
Datum: ██/██/2010
Testovací Subjekt: Dospělý samec tygra bengálského.
Kontrolní Test A: SCP-247 uprchlo za strom ve strachu ze subjektu. Subjekt jej ignoroval.
Kontrolní Test B: Vynecháno, bylo nahrazeno záznamem o normálním chování bengálského tygra.
Výsledek: Test dopadl dle očekávání na základě kontroly B. [DATA VYMAZÁNA].
Poznámka: Výzkumník S████ byl z tohoto projektu vyloučen za jeho laxní bezpečnost při experimentech. Ačkoli vzhledem k jeho zraněním bylo další disciplinární řízení prohlášeno za zbytečné. [DATA VYMAZÁNA], které, jak se zdá má prospěch z formy „hybridní síly“, bylo označeno SCP-247-1. Vzhledem k tomu, že SCP-247 bude pravděpodobně ve volné přírodě chováno přirozeně, byla vytvořena Mobilní Úderná Jednotka Iota-5 ("Tiger Bait"), která je povinna lovit a omezovat nebo ničit veškeré výskyty hybridního SCP-247-1. - O5-█

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License