SCP-2455
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-2455

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2455 je zadrženo ve standardní humanoidní zadržovací cele, jež je neustále monitorována kamerovým záběrem s programem pro analýzu snímků. Pokud bude zaznamenána instance SCP-2455-1, bude okamžitě upozorněna oblastní bezpečnost a, dle potřeby, budou vykonány následující procedury:

  • Pokud bude instance SCP-2455-1 identifikována jako člen nadačního personálu a bude v přítomnosti SCP-2455 hovořit o utajených informacích, budou SCP-2455 podána slabá amnestika po skončení manifestace. Následně bude informováno Oddělení Vnitřních Záležitostí.
  • Pokud bude instance SCP-2455-1 vykazovat chování podobné efektům jiného SCP objektu, bude do cely SCP-2455 vyslán zadržovací tým a korespondující objekt bude předčasně zajištěn, aby se zabránilo kontaktu.

Popis: SCP-2455 je jednadvacetiletá žena evropského původu schopná generování anomálních projekcí označených jako SCP-2455-1. SCP-2455 nemá žádné anomální vlastnosti mimo manifestačních událostí SCP-2455-1 a personál ji označil za nerozhodnou a to až do bodu apatie i v případě svého vlastního zadržení.

Instance SCP-2455-1 se objeví v nejbližším dostupném prostoru. Tyto entity se zdají být identické s SCP-2455, ovšem s jednou viditelnou změnou, většinou jiným kusem oblečení. Obvykle jsou instance SCP-2455-1 pozorovány v uniformách odpovídajících organizacím, se kterými SCP-2455 není aktuálně přidruženo. Bylo zjištěno, že instance SCP-2455-1 mají znalosti srovnatelné, či totožné, s SCP-2455, spolu s informacemi ohledně jejich očividného přidružení.1

SCP-2455 tvrdí, že SCP-2455-1 se objevuje když má před sebou 'velké životní rozhodnutí'. Viz testovací záznamy připnuté níže pro možnou analýzu tohoto tvrzení. Instance SCP-2455-1 se objevují pouze z toho důvodu, aby se ujistily, že SCP-2455 'vybere jejich budoucnost'. SCP-2455 tvrdí, že první objevení SCP-2455-1 nastalo krátce před její promocí na univerzitě ████████, když se SCP-2455 pokoušela vybrat, ke které firmě podá žádost o zaměstnání. Dvě instance SCP-2455-1 se objevilo, jedno 'reprezentující' korporaci █████ a druhé místní podnik, obchod ██████. Obě instance měly znalosti o pracovních podmínkách obou pozic2 a pokoušely se přesvědčit SCP-2455, aby si 'vybrala je'.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License