SCP-244
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-244

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Pokud se SCP-244 nepoužívá při experimentech, musí být uchováno v místnosti s vlastním termostatem, přičemž teplota dosahovat nejméně 38℃. Tato místnost by měla mít také samostatný ventilační systém, který zajistí stálou cirkulaci vzduchu. SCP-244-1 má být uloženo na váze připojené k poplašnému systému, který bude sledovat jakékoli změny v hmotnosti objektu, od odstranění víka z SCP-244-1 po náhlý pohyb samotného objektu. Je-li spuštěn alarm, musí být SCP-244-1 okamžitě zvednuto, uzavřeno a namontováno zpět na váhu. V případě, že SCP-244-1 zůstává otevřené a aktivní po dobu delší než čtyř hodin a není možné obnovit jeho původní polohu, bude zahájena procedura 244-2123-B.

Popis: SCP-244-1 je tuniský hliněný džbán vyrobený z jednoduché keramiky s přídavkem [DATA VYMAZÁNA] a vykládaný stříbrným filigránem. Uvnitř SCP-244-1 zůstávají teploty -37 ° C a vlhkost 125% vlhkosti bez ohledu na vnější podmínky. Lidé držící SCP-244-1 jej vždy popisují jako chladný na dotek. SCP-244-1 má víko identického stylu a složení jako samotný džbán.

Když je SCP-244-1 otevřené, začne ze džbánu vytékat kondenzovaná vodní mlha. Mlha je vytvářena SCP-244-1 rychleji, pokud objekt leží na boku nebo je zavěšen vzhůru nohama. Produkt džbánu má stejné složení jako ledová mlha, s teplotou -37 ° C a vlhkostí 125%, když opouští SCP-244-1. Postupně se mlha šíří, což snižuje okolní teplotu a úměrně zvyšuje vlhkost. Časový faktor, pro který SCP-244-1 vyplňuje prostor mlhou, se liší v závislosti na velikosti tohoto prostoru, počáteční vlhkosti a teplotě v okamžiku otevření SCP-244-1. Pokud SCP-244-1 zůstane otevřené mimo jakoukoli strukturu, bude stále vytvářet mlhu a snižovat okolní teplotu. Účinek však může být výrazně slabší nebo silnější v závislosti na slunci, větru, místní topografii nebo vegetaci.

Na jakémkoli místě, kde SCP-244-1 změnilo teplotu vzduchu na -37 ° C a vlhkost na 125 %, je možnost setkat se s SCP-244-2, přímo úměrné době, po kterou bylo místo zahaleno mlhou. SCP-244-2 je pohyblivá, plynná entita, která vypadá jako hustý oblak šedé mlhy. Zda je mlha z SCP-244-1 použita k maskování nebo je jeho součástí, není jisté. Tepelné skenování odhalilo, že SCP-244-2 je mnohem chladnější než okolní oblast. Jak se SCP-244-2 dokáže pohybovat, není známo, ale testy a pozorování jasně ukázaly, že SCP-244-2 obvykle zůstává nehybné, dokud se poblíž neobjeví zdroje tepla. SCP-244-2 přitahuje jakýkoli zdroj tepelné energie. Protože SCP-244-2 má neobvykle nízkou vnitřní teplotu, jakýkoli předmět, který přichází do přímého kontaktu s SCP-244-2, obvykle okamžitě zamrzne. Biologické zdroje tepla (včetně lidí)zemřou v důsledku okamžité krystalizace a mechanická nebo elektronická zařízení jsou pokryta ledem. Zdá se, že SCP-244-2 se zvětšuje, když "spotřebovává" teplo. V dostatečně velké oblasti může existovat několik SCP-244-2.

SCP-244-2 se nebude pokoušet absorbovat zdroje tepla s teplotou rovnou nebo vyšší než 600 ° C a bude se aktivně od těchto zdrojů odvracet, pokud se k němu přiblíží. Z tohoto důvodu lze SCP-244-2 snadno směrovat spalováním dřeva nebo jiného paliva. Bylo pozorováno, že SCP-244-2 se rychle rozptyluje, pokud je vystaveno vysokým teplotám.

Historie: SCP-244-1 bylo poprvé objeveno v suterénu nedávno opuštěné vojenské základny dříve obsazené Povstáním Chaosu, kde zcela naplnilo suterén ledovou mlhou a vytvořilo na něm dva projevy SCP-244-2. Objekt byl zajištěn Dr. Morrisem s podporou Mobilní Úderné Jednotky Beta 62. Není známo, zda rebelové umístili SCP-244-1 do suterénu kvůli odvedení pozornosti, nebo zda jej sami hledali.

Dodatek: Ať už se skládá SCP-244-2 z čehokoli, rozhodně to není obyčejná vodní pára. Při těchto teplotách by se čistá voda určitě stala pevnou jako většina plynů. Bylo však velmi obtížné odebrat vzorky materiálu SCP-244-2, protože je nejen plynné, ale také schopné zmrazit většinu používaných zařízení. Myslím, že to může být způsobeno [DATA VYMAZÁNA] v SCP-244-1, ale zkoumání tohoto minerálu je samo o sobě problém. -Dr. Morris

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License