SCP-2428
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-2428

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Mimo testování musí být SCP-2428 umístěno v bezpečnostní cele v Hale ██ Oblasti-██. Po skončení každého testování musí testovací subjekt pozřít SCP-2428-2.

Popis: SCP-2428 je dokument vytvořený Zájmovou Skupinou "Doktor Wondertainment", jež slouží jako potvrzení platby za "Mr. Šíleného", produkt ze série "Malých Gentlemanů". Přímé prohlížení SCP-2428, zatímco není žádná jiná osoba pod jeho vlivem, způsobí u subjektu vnímání halucinace humanoida mužského pohlaví označeného SCP-2428-1.

SCP-2428-1 se jeví jako humanoid slovanského původu vysoký 167 centimetrů o odhadované váze 55 kilogramů. SCP-2428-1 je oblečen v šedých kalhotách a barevné svěrací kazajce, které byly u loktů utrženy rukávy. Slova "Mr. Šílený z Malých Gentlemanů® od Dr. Wondertainmenta" jsou vytetována na levém předloktí SCP-2428-1.

SCP-2428-1 je inteligentní a uchovává si informace i přes střídající se ovlivňované subjekty, avšak nemá žádný pojem o čase mezi jednotlivými manifestacemi. Je taktéž schopný interagovat s ostatními halucinacemi ovlivněného subjektu nehledě na to, zda-li jsou taktéž anomálního původu. Předchozí rozhovory prokázaly, že ostatní anomálie spojené se sérií "Malí Gentlemani" jsou schopny SCP-2428-1 vidět, je-li ovlivněný subjekt v jejich blízkosti.

Bylo prokázáno, že amnestika nejsou schopna odstranit anomální efekty SCP-2428. Avšak SCP-2428-1 je schopné podat ovlivněnému subjektu halucinační pilulku (označenou SCP-2428-2), jejíž podoba se různí a která neutralizuje všechny efekty SCP-2428 po přibližně pěti minutách po pozření.

Dodatek: Testovací záznamy

Cíl

Prvotní interakce D-49851 s objektem po nalezení krabičky označené logem Dr. Wodertainment poblíž vstupu do Oblasti-██. Po jejím otevření D-49851 bylo zjištěno, že obsahuje SCP-2428.

Subjekt

D-49851

Výsledky

SCP-2428-1 je označeno jako přívětivé a velice komunikativní. Tvrdí, že podle data strávilo bez lidské interakce přibližně tři roky. Na konci testu SCP-2428-1 nabízí D-49851 SCP-2428-2, jež vyprodukovalo z kapsy svých kalhot. D-49851 pozře SCP-2428-2 a vrací SCP-2428 do krabičky. SCP-2428 je následně katalogizováno a připraveno na další testování.


Cíl

Detailnější rozhovor

Subjekt

Dr. Andrea Segerstromová

Výsledky

Poznámky

Další testování se subjekty trpící halucinacemi a křížové testování s halucinogenními anomálními objekty se momentálně zvažuje.


Cíl

Možnosti interakce s neanomálními halucinacemi

Subjekt

D-96485, který trpí auditorními halucinacemi

Výsledky

Psané prohlášení od D-96485: Kdykoli jsem poblíž zapnuté klimatizace, slyším něčí hlas, jak šeptá vágní výhružky. Takže mě posadili do takové místnosti s ventilací a jedním skipem. Chvíli jsem si s Mistrem Šíleným povídal a pak se mě zeptal na ten hlas. Tak jsem mu to vysvětlil a on se chvíli na tu ventilaci díval.

Po chvíli mi řekl, abych požádal o žebřík a šroubovák. To jsem i udělal a █████ oboje přinesl. Pokusil jsem se Šílenému šroubovák podat, ale nevzal si ho. Vylezl po žebříku a chvíli do té ventilace koukal. Ale to bylo všechno. Slezl dolů a řekl mi, že se nemám čeho bát. A tak jsem vylezl nahoru a odšrouboval jsem poklop, zatímco na mě syčel výhružky. Když jsem poklop sundal, uviděl jsem tu VĚC a vyděsil se. Skoro jsem upadl ze žebříku. Slezl jsem, jak nejrychleji jsem mohl.

Šílený mě poplácal po rameni a vylezl nahoru. Vpadal trochu překvapeně, ale vytáhl takovou malou stvůru. Byl to malý goblin a pořád něco mlel a mlel, zatímco Šílený pomalu jednou rukou slézal z žebříku a přecházel do protějšího rohu místnosti. Nevím, co mu řekl, ale aspoň to toho goblina na chvíli umlčelo. Ještě chvíli mu něco říkal a goblin přikyvoval. Pak Šílený řekl něco, co vypadalo jako výhružka a dal tu věc zpátky do ventilace a řekl, ať tam našroubuju ten poklop zpátky.

A teď mi ta věc pořád říká, jak dobrou práci odvádím a abych se snažil vždy dívat na světlou stránku. Zajímalo by mě, jak dlouho to vydrží.

Poznámky

Alterace halucinace D-96485 vydržela tři týdny po testování, nicméně stvoření mimo testování s SCP-2428 neviděl. Jeho morálka se značně zlepšila a několikrát žádal, aby bylo několik dalších zaměstnanců Třídy D s obdobnými problémy přiřazeno k testování s SCP-2428.


Cíl

Zjistit, co se stane, pokud ovlivněný subjekt zemře

Subjekt

D-24282, D-24283

Výsledky

D-24282 je podáno SCP-2428, zatímco D-24283 je podána střelná zbraň. D-24282 se začne nevyzpytatelně pohybovat po místnosti poté, co na ní D-24283 namíří zbraň, což způsobí, že první střelu mine. Zdá se, že se D-24282 několik sekund pokouší bojovat s SCP-2428-1 než je D-24283 schopné ji terminovat. D-24283 se následně podívá na SCP-2428 a po krátké pauze dá ruce nahoru do defensivní pozice a tvrdí, že na něj SCP-2428-1 útočí. Po chvíli váhání se zdá, že D-24283 něco vezme do ruky a následně vloží do úst. Po dobu následujících pěti minut se žádná další agrese neprojevuje.

Poznámky

SCP-2428-1 odmítalo po dobu několika následujících testů komunikovat a dvakrát se pokusilo násilím vložit SCP-2428-2 do úst ovlivněného subjektu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License