SCP-2427
hodnocení: +2+x
blank.png
image4.JPG

SCP-2427-A

Objekt #: SCP-2427

Třída Objektu Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Zóna-2427 byla stanovena okolo SCP-2427-1 za účelem zkoumání a zadržení SCP-2427. Perimetr o velikosti 500 m okolo SCP-2427-A byl označen jako střed Zóny-2427. Jako zástěrka byl použit soukromý elitní country klub. Narušitelům budou podána amnestika a budou odvráceni z oblasti.

Všechny instance spadající pod SCP-2427 budou zadrženy podle svých individuálních zadržovacích procedur. Nezdokumentované anomální objekty budou co nejdříve prozkoumány.

Popis: SCP-2427 je souhrnné označení pro všechny abnormální fenomény spojené s SCP-2427-B, dostupné přes SCP-2427-A. SCP-2427-A je poničené kamenné schodiště situované 10 km jihovýchodně od ████, OH. Místní legendy praví, že jakýkoliv člověk, který vyjde schodiště s větvičkou Jedlovce v ruce, se ocitne v extradimenzionální oblasti, dále označované jako SCP-2427-B. Nadační vědci tuto domněnku potvrdili a dále stanovili, že SCP-2427-B lze opustit, pokud subjekt sejde SCP-2427-A, přičemž větvička Jedlovce je také potřeba.

SCP-2427-B je kruhová rovina o průměru 3 km. Hrubě připomíná zalesněné kopce na americkém Středozápadě. Sluneční čas uvnitř SCP-2427-B zůstává vždy na čase 14:00. Jakýkoliv člověk, jenž se dostane za zalesněnou hranici SCP-2427 bude bombardován od SCP-2427-5.

V oblasti bylo dosud objeveno 7 typů anomálních objektů, ale je zde i několik Nadací zatím nezdokumentovaných objektů, které byly zaznamenány při průzkumu.

Díky dokumentaci nalezené ve vstupní hale SCP-2427-2 bylo zjištěno, že SCP-2427-B slouží jako skladovací prostor anomálních zbraní, nástrojů a vězňů pro náboženskou organizaci známou jako Mosazné Srdce. Je naznačena možná existence několika dalších takovýchto "půd", jak organizace skladovací prostory nazývá, jinde ve světě.

Dříve se věřilo, že Mosazné Srdce byl kult uctívající Molocha, který byl vymýcen v období Španělské inkvizice. Vyjadřují značnou nenávist k Nadaci a lidstvu obecně, avšak Nadace dosud neinteragovala s žádným členem této organizace. V současné době není známo, do jaké míry je Mosazné Srdce jako takové aktivní.


image3.JPG

SCP-2427-1

Objekt #: SCP-2427-1

Speciální Zadržovací Procedury: Kolem SCP-2427-1 je zřízen elektrifikovaný perimetr. SCP-2427-1 nesmí být za žádných okolností otevřeno.

Popis: SCP-2427-1 je požární hydrant vyrobený z olova. Je to objekt situovaný nejblíže SCP-2427-A v oblasti SCP-2427-B. Po otevření SCP-2427-1 vypustí vysoké množství ionizované radiace. Přesná míra radiace nebyla změřena, ale bylo prokázáno, že je dost silná, aby rozpustila tkáně lidského těla.


image1.JPG

SCP-2427-2

Objekt #: SCP-2427-2

Speciální Zadržovací Procedury: Do SCP-2427-2 mohou vstoupit pouze zaměstnanci oprávnění k práci s SCP-2427-3 skrz SCP-2427-5.

Popis: SCP-2427-2 je budova situovaná ve středu SCP-2427-B. která zdánlivě připomíná sanatorium ze 60. let 19. století. Ačkoliv SCP-2427-2 zvenku vypadá jako velká vícepatrová budova, její interiér má neeuklidovské prostorové rozložení, skládající se pouze z jednoho patra se třemi místnostmi a vstupní halou. První místnost obsahuje SCP-2427-3, ve druhé se nachází SCP-2427-4 a ve třetí jsou uloženy náboženské dokumenty, konzervované potraviny a balená voda.


image5.JPG

Zadržovací komora SCP-2427-3 před úpravami

Objekt #: SCP-2427-3

Speciální Zadržovací Procedury: U vchodu do SCP-2427-3 byly nainstalovány vyztužené ocelové dveře, okna byla zalita betonem a u vchodu byla umístěna ozbrojená stráž. SCP-2427-3 má být každý den krmeno jednou živou kozou. Zanedbání tohoto pravidla povede k prolomení zadržení. Mezi SCP-2427-3 a jakýmkoliv zaměstnancem nesmí dojít k očnímu kontaktu. Přímé snímky SCP-2427 jsou považovány za smrtelný kognitohazard a jejich vystavení je ošetřeno amnestiky Třídy A.

Popis: SCP-2427-3 je nepřátelský biomechanický objekt složený z elektrických obvodů, trávicího traktu krávy, holé lidské hlavy muže, věšáku na klobouky, několika různě dlouhých zahradních hadic a krystalické konstrukce neznámého složení. SCP-2427-3 je masožravé a vykazuje velkou fyzickou sílu a rychlost. SCP-2427-3 je schopno řeči a vyjadřuje touhu pohltit všechen "nečistý" život.

Jakýkoliv člověk, který přímo pozoruje SCP-2427-3, začne mít nepřekonatelnou touhu setkat se s SCP-2427-3, aby mohlo posoudit jeho "čistotu", přičemž věří, že pozitivní hodnocení zajistí člověku jedno splněné přání. Parametry pro posouzení této "čistoty" nejsou známy. SCP-2427-3 se doposud nesetkalo s "čistou" formou života.


tiles2.jpg

Podlaha SCP-2427-4

Objekt #: SCP-2427-4

Speciální Zadržovací Procedury: Experimenty s SCP-2427-4 budou pokračovat podle potřeby. Jelikož nebyly prokázány žádné nebezpečné dopady efektů SCP-2427-4, testovací subjekty nemusí být striktně z řad Zaměstnanců Třídy D.

Popis: SCP-2427-4 je celek druhé místnosti, nacházející se v SCP-2427-2. Ve chvíli, kdy člověk vkročí na vinylovou podlahu místnosti, ztratí vědomí na přibližně pět minut, během kterých vyjmenovává řadu svých negativních vlastností. Po znovunabytí vědomí si subjekt nepamatuje svůj monolog.

SCP-2427-4 Test #23, Subjekt D-2518

Dr. Henderson: Prosím vstupte do komory.

(D-2518 vstupuje do SCP-2427-4)

D-2518: Necítím se–

(D-2518 omdlí)

D-2518: Moje duše je pavoučí doupě. Slyšte moji zpověď. Je mi 40 let a nikdy jsem si nevzal čistou ženu. Nikdy jsem nepočal silného chlapce, kterého bych vychoval, aby sloužil armádě Pravdy. Jedinou útěchou pro mou naříkající mysl jsou fiktivní díla nerelevantních fantazií a jiná hříšná rozptýlení. Nikdy jsem neudělal nic, abych sám sebe zničil a tím jsem vzbudil nenávist ve všech, jež pozorují. Ošívám se nad konceptem čistoty, ačkoliv vím, že by to pro mne bylo lepší. Jsem podvodník a zbabělec. Jsem uboze hnusný a neschopný. Moje duše není hodna splynutí v jedno se Srdcem z Mosazi. Ó ty, kdo posloucháš, až se probudím, neváhej nakrmit mým masem a duší Soudící bestii.

(D-2518 se probouzí)

D-2518: Kde to jsem?


sky.JPG

SCP-2427-5

Objekt #: SCP-2427-5

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2427-5 nesmí být přímo pozorováno jakýmkoliv personálem po dobu delší než 3 minuty.

Popis: SCP-2427-5 je nehybný mrak umístěný nad SCP-2427-B. Pokud je pozorován člověkem po dobu delší než 3 vteřiny, SCP-2427-5 shodí na pozorovatele nadzvukovou rychlostí kouli z čistého olova o průměru přibližně 1 m. SCP-2427-5 napadne stejným způsobem kohokoliv, kdo se pokusí opustit perimetr SCP-2427-B. To doposud zapříčinilo smrt 14 zaměstnanců.


tree.jpg

SCP-2427-6-14

Objekt #: SCP-2427-6

Speciální Zadržovací Procedury: Dokud nebude vyloučena hypotéza, že SCP-2427-6 je výsledkem kontaminace lidmi, všechny instance SCP-2427-6 budou izolovány ve svých individuálních biohazardních nádobách.

Popis: SCP-2427-6 je řada 18 malých stromů umístěna v oblasti SCP-2427-B. Radarová analýza ukázala, že kořeny individuálních stromů získaly tvar lidského těla, které se často hýbe. Kmen stromu vyrůstá z místa, kde má tvar člověka rozkrok. Každá instance je ozdobena malou cedulkou, na které je napsáno "SMILNÍCI TRPÍ, JAK BY MĚLI A JE TO PŘEKRÁSNÉ"


ashes.jpg

SCP-2427-7

Objekt #: SCP-2427-7

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Testování SCP-2427-7 bylo ukončeno. Žádný personál nesmí vstoupit do SCP-2427-7.

Popis: SCP-2427-7 SCP-2427 je hromada zpopelněného dřeva za cedulí na které je napsáno "KOLÉBKA LHÁŘŮ". Testování odhalilo, že nejenže SCP-2427-7 sdílí nápis a pracuje stejně jako SCP-2128, ale je to jeho vylepšená verze. V rámci zamýšlených parametrů funguje jako mučící zařízení, jak ukázalo testování:

  • SCP-2427-7 neobsahuje žádnou citovou inteligenci
  • metoda obětování SCP-2427-7 je striktně nesmrtící a snižuje se v intenzitě za účelem prodloužení života
  • SCP-2427-7 obětuje pouze ty subjekty, které specificky řeknou lež v zóně kontrolované SCP-2427-7 spíše než ty, kteří řeknou nepravdivý fakt nezávisle na záměru.

Dodatek - Výňatek z dokumentu nalezeného ve vstupní hale SCP-2427-2:

Zpěv XV, Sloka 294 - O Nenávisti:

Křesťan ti řekne, že nenávist je špatná.

Buddhista ti řekne, že nenávist je rozptýlení.

Ateista ti řekne, že nenávist je nezdravá.

[DATA VYMAZÁNA] ti řekne, že nenávist je zábava.

Nenávist je ve skutečnosti jeden z mnoha neocenitelných nástrojů k navrácení stvoření do čistoty. Nenávist může fungovat v harmonii s láskou. Přirozenost cesty k čistotě je nerelevantní, vše, na čem záleží, je svítání na konci cesty.

Musíme pamatovat na třetí cestu mezi tím, co je dobré a co špatné. Neboť až srdce z mosazi znovu zazáří, nikdy víc už nebude opak ráje.

OBSAH JEDLOVCOVÉ PŮDY:

• Zásoby poutníků a další předměty bez posvátného významu
• 1 Očišťovací přístroj maskovaný jako požární hydrant
• 1 Dům čistoty
• 1 Proktor čistoty Úrovně 3
• 1 Zpovědnice
• 18 Odsouzených smilníků
• 1 Olověný kumulus
• 1 Kolébka lhářů
• 1 Ubíjející vyrvalost
• 27 Hraničních dětí
• 1 Zhýralec
• 7 Nejvyšších andělů
• 3 Hexagramy Úrovně 7
• 9 Draků
• 1 Centrální půdní portál
• Mosazné Srdce

Zpráva od: Dr. Gordon MacElroy, Oblastní Direktor Zóny-2427

Pro: Všichni zaměstnanci Úrovně 4 a výše přidělení k SCP-2427 a Rada O5

Procházel jsem dokumentaci objevenou v oblasti a fakt, že jsme nenalezli některé věci zmíněné na seznamu, ať už ti "nejvyšší andělé" a "draci" jsou cokoliv, je něco, co shledávám extrémně znepokojující.

A navíc, co je ten "centrální půdní portál"? Co když důvod, proč jsme nikdy neviděli nikoho z Mosazného Srdce je ten, že pracují výhradně extradimenzoinálně? Mohli bychom narazit na celé vojsko čekající na svou šanci zaútočit. Musíme najít tenhle portál a navždy ho zapečetit.

V neposlední řadě, to mosazné srdce, které mají tak rádi musí být někde uvnitř 2427. Někde hluboko pod zemí myslím. Na základě toho co prý dokáže, ho musíme neprodleně najít. Jsem si jist že je to Keter nejhoršího druhu.

O5, berte toto jako mou formální žádost o další zadržovací prostředky. Spoustu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License