SCP-2413


VAROVÁNÍ: Čtení dokumentace SCP-2413 může způsobit sluchové halucinace. Pokud jste na tento dokument přišli omylem a nepřejete si se seznámit s tímto objektem, prosím, zavřete okamžitě dokument a kontaktujte vašeho nejbližšího nadřízeného.

Tento dokument by neměl být čten na jakémkoliv zařízení, které není schopno generovat audio. Vzhledem ke kognitohazardním účinkům objektu a riziku vystavení objektu nechtěným osobám, se doporučuje používat sluchátka.

Současné omezení by měli omezit čtení dokumentu pouze na autorizovaných pracovištích, ale pokud dojde k selhání, tak je čtení této dokumentace na mobilních zařízeních přísně zakázán, nehledě na výši prověrky.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License