SCP-2408
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-2408

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Cílem Nadace je infiltrovat a ovládnout složky vymáhající právo v oblastech, kde dochází k předpokládané aktivitě GoI-0432. Informace ohledně anomálních aktivit GoI-0432 musí být potlačeny. MTF Psí-13 ("Witch Hunters") má za úkol vyhledávat a eliminovat členy GoI-0432 (SCP-2408-1). V případě, že bude člen zadržen živý, bude proveden důkladný výslech (za použití veškerých nezbytných postupů) a následná terminace. Těla těchto členů nadále podstoupí pitvu a poté budou zničena podle protokolů pro zacházení s hazardním odpadem.

Mobilní Úderná Jednotka Psí-9 ("Abyss Gazers") má za úkol udržet v bezpečí výzkumníky v oblasti SCP-2408-3. Osoby pokoušející se o přístup k SCP-2408-3 budou na místě terminovány. Cílem ozbrojených týmů je pátrat po možných přístupových bodech, které budou po objevení bezpečně uzavřeny.

Ozbrojená Relikviářní a Biologická Zadržovací Zóna-06 byla zbudována pod Moskvou pro účely zadržení a studie SCP-2408-3.

Popis: SCP-2408 označuje několik anomálií spojených s GoI-0432 ("Lovcova Černá Chata"), anomální kriminální organizací a sarkickým kultem primárně aktivní v bývalých sovětských státech. SCP-2408-1 jsou po genetické stránce obyčejní lidé ovšem schopní masivních fyzických přeměn svého těla. Mezi tyto proměny patří:

 • Nárůst tělesné hmoty až o dvojnásobek, někdy i trojnásobek (převážně svalstva).
 • Zvýšená hustota kostí.
 • Zvýšená produkce testosteronu (hladina se pohybuje kolem šestinásobku množství u normálních dospělých mužů).
 • Zvýšená produkce adrenalinu (hladina se pohybuje kolem čtyřnásobku množství u normálních dospělých mužů).
 • Zvětšení orgánů proporcionálně s nárůstem tělesné hmoty s vyjímkou varlat a nadledvin, jež se zvětšují daleko za hranice daných proporcí, a mozku, který svou velikost nemění vůbec.
 • Manifestace různých nelidských fyzických rysů (např. byly zaznamenány rysy psů, koz, prasat, medvědů, jelenů, či chobotnic).
 • Schopnost změny mezi pohybem po dvou a po čtyřech končetinách.
 • Zlepšené smysly (zrak, sluch, chuť/čich mimo lidská smyslová omezení).
 • Zvýšená síla, rychlost a schonost regenerace.

Narozdíl od Proteova Kronenbergova syndromu, jsou instance SCP-2408-1 schopny zvrítit tyto změny a ponechat si přitom svou bunečnou stabilitu. Není známo, zda je možné, aby takto přeměněná instance vydržela dlouhodobě. Kompletní přeměny je možné dosáhnout za 10 až 30 sekund.

SCP-2408 bylo objeveno během OPERACE FALKENRATH.

OPERACE FALKENRATH zahrnovala infiltraci do GoI-0432, známé jako "Lovcova Černá Chata" (nebo také pouze "Černá Chata"). GoI-0432 byla spojena s vydíráním, vraždami, krádežemi, hazardem, prostitucí, obchodem s lidmi, drogami, zbraněmi a vedením tajných bojových klubů. Přestože žádná z těchto aktivit není nijak anomální, GoI-0432 využívá anomálních schopností k jejich praktikování. Mezi tyto anomálie patří:

 • Prodej a distribuce anomálních farmaceutických látek, především ve formě anabolicko-androgenního steroidu "Гнев"1. Intravenózní injekce Гнев spustí anomální úroveň růstu svalové a kosterní hmoty. Dlouhodobé používání, nebo braní příliš velkých dávek způsobuje Proteův Kronenbergův syndrom a/nebo smrt. Analýza naznačila, že je tato látka sbírána z nadledvinové tkáně neznámého druhu zvířete a byla klasifikována jako SCP-2408-2A.
 • Prodej a distribuce látky "Похоть"2, silného narkotika a velmi oblíbené3 "klubové drogy". Látka je běžně prodávána v malých skleněných lahvičkách a je do těla zaváděna skrze insuflaci do vedlejších dutin nosních (injekce látky do těla končí obvykle smrtí). Substance vyvolává halucinace, zvýšený tep, zvýšené sexuální vzrušení a pocity euforie. Studie prokázala, že je látka návykovější, než heroin. Tyto efekty jsou neanomální (látka byla nejspíše vytvořena za účelem výdělku) avšak substance se zdá být odvozená z míšní tekutiny neznámého druhu zvířete a byla klasifikována jako SCP-2408-2B.
 • Prodej a distribuce biologických látek, včetně patogenů a toxinů, které Nadace považuje za anomální. Výroba a distribuce látky "Красная Смерть"4 představuje extrémní hrozbu. Látka byla již v minulosti klasifikována jako SCP-███. Veškeré informace o látce s názvem "Rudá smrt" jsou aktuálně dostupné pouze pro potřebný personál.
 • Oběti GoI-0432 byly nalezené nabodnuté na velké organické bodce5, nebo kompletně roztrhané na kusy. Mrtvá těla na sobě často mají zranění naznačující útoky různých divokých zvířat, jako krvavé otisky kopyt, rány odpovídající nabodnutí rohem, či klem a otisky zubů konzistentní s velkými psovitými šelmami.

Nadace se o GoI-0432 poprvé dozvěděla po rozpadu SSSR, kdy bylo mnoho anomálií a dokumentů GRU Divize "P" převedeno pod nadační správu. Existence GoI-0432 byla dále podložena bývalými členy GRU Division "P". Zdá se, že skupina nebyla schopna plně zadržet, či neutralizovat hrozbu, kterou GoI-0432 a přidružené anomálie představují. Jeden ze zdrojů popisoval údajné opakované zničení organizace, která se o několik měsíců později znovu objevila, zdánlivě silnější než předtím.

Agent ████ S████ z MTF Psí-13 ("Witch Hunters") byl vybrán k infiltraci GoI-0432 dne 11. 4. 1994 jako součást OPERACE FALKENRATH. MTF Psí-13 je vysoce utajená spojená úderná jednotka Nadace a GOC, jež byla vytvořena jako součást Projektu: Sitra Achra. MTF Psí-13 má za úkol infiltrovat sarkické6 organizace a terminovat jejich nejnebezpečnější členy.

Jako součást Projektu: Sitra Achra jsou agenti MTF Psí-13 trénovaní ve strategiích pro boj s okultními hrozbami (COS) a používají korozivní a zápalné zbraně. Každý z agentů je vybaven pistolí SIG Sauer P226 používající zápalnou a korozivní munici.

Pod aliasem "Dominik Myškin" operoval Agent S████ v Moskvě jako nájemný vrah, aby si vybudoval kriminální reputaci a nakonec si mohl získat pozornost GoI-0432. Dne 20. 1. 1995 byl Agent S████ kontaktován členy GoI-0432 a instruován, aby navštívil Красные фонари.

Красные фонари ("Červené Lucerny") je populární noční klub/zábavní zařízení pro dospělé nacházející se ve čtvrti Golyanovo. Klub funguje jako krytí pro operace Černé Chaty a je podezřelý z nucené prostituce, obchodu s lidmi a distribuce nelegálních (často anomálních) narkotik. Předokládá se, že místní bezpečnostní složky do jejich oeprací nezasahují kvůli korupci a zastrašování ze strany GoI-0432.

Agent S████ nebyl vybaven nahrávacím zařízením kvůli povaze mise. Místo toho byly informace předávány Nadaci metodou mrtvé schránky7. Agent S████ se dostavil do nočního klubu ve 21:00 dne 25. 1. 1995, vybaven pistolí SIG Sauer P226. Byl spatřen jak k němu přistoupil vyhazovač, kterého po krátké konverzaci agent následoval dovnitř. Agent unvitř nočního klubu nahlásil, že spatřil jak S█████ vedou po schodech do VIP sekce. Agent S████ opustil noční klub až v 8:00 dne 29. 1. 1995. Zpráva byla později doručena do mrtvé schránky přibližně ve 21:00.

Nadace od té doby dostávala hlášení o misi Agenta S█████ jednou za dva týdny.


Agent S████ byl dne 28. 5. 1995 prohlášen za ztraceného v akci.

Po dlouhodobém plánování bylo dne 4. 6. 1995 provedeno několik útoků na budovy vlastněné Černou Chatou, včetně nočního klubu Červené Lucerny. Během útoku byly instance SCP-2408-1 pozorovány jak procházejí proměnou. I přes jejich agresi a anomální bojové augmentace byly instance SCP-2408-1 rychle neutralizovány pomocí zápalných zbraní (přičemž Nadace utrpěla daleko nižší ztáty, než bylo předpokládáno). Během průběhu operace bylo zjištěno, že Černá Chata zanechala v lokacích pouze minimální množství členů. Pouhý zlomek jejich celkové populace v regionu.

Tato mise vedla k objevení SCP-2408-3.

SCP-2408-3 je megalitický chrámový komplex nacházející se uvnitř ohromné jeskyně pod městem Moskva. Jeho stáří se odhaduje na 3000 let, což z něj dělá nejstarší stále stojící strukturu na území Ruska. Jedná se o typickou strukturu pro sarkickou kulturu. SCP-2408-3 se skládá ze dvou částí: anorganické a organické. Anorganická část struktury se nachází na vnějšku a je sestavena z ohromných kusů gabra (obecně známého jako "černý granit"). Anomální organická část vyplňuje interiér a sestává z kostí, svaloviny a vnitřních orgánů.

Jako součást chrámového komplexu byly rovněž objeveny gladiátorská aréna a ohromný oltář. Ze stropu jeskyně vysela mrtvá těla dvanácti postarších žen, podle všeho vykuchaných a pověšených za vlastní vnitřnosti. Železné mříže na podlaze se podobají těm, jež se vyskytují v řeznictvích a na jatkách, kde slouží k odvádění krve a vnitřností.

Akt I: Et Ecce Equus Pallidus | In Memoria, Adytum

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License