SCP-2406
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-2406

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Provizorní Oblast-31 byla zbudována kolem SCP-2406 a musí udržovat krycí příběh o kazachstánské vojenské základně. Při přímém kontaktu s SCP-2406 je vyžadováno použití ochranných obleků Typu A a následná dekontaminace po opuštení oblasti. V Oblasti musí být neustále přítomno několik ozbrojených stráží, aby se zabránilo neautorizovanému přístupu. Přímá interakce s SCP-2406-1 vyžaduje autorizaci od vedení Oblasti.

Popis: SCP-2406 je mechanický automaton vysoký 93 metrů a vážící přibližně 210 tun. Výzkum ukázal, že SCP-2406 není uvědomělé a vyžadovalo alespoň šest operátorů, aby mohlo správně fungovat. Předpokládá se, že SCP-2406 bylo ovládáno za pomocí 160 různých pák a kol ve svém interiéru. Končetiny byly ovládány pomocí pneumatiky, hydrauliky a mechanických komponentů, přičemž primárním zdrojem energie byl jaderný reaktor nacházející se v hrudi.

SCP-2406 bylo objeveno 7. srpna roku 1985 v poušti Aralkum, bývalé východní části Aralského jezera1 během pokusů o nalezení zdroje neobvykle vysokých úrovní radiace ve vodě. Objekt byl původně zadržován zájmovou skupinou GRU Divize "P", ovšem byl předán do Nadační péče po rozpadu Sovětského svazu. I přes aktuální lokaci SCP-2406 se věří, že bylo původně zkonstruováno v oblasti Egejského moře.

Většina SCP-2406 je složena ze slitiny 75-80% mědi, 15-20% zinku a menších příměsí niklu, olova a železa, což objektu dodává bronzový vzhled. Na vnější části hrudi je zapsána egejská číslovka 9, což naznačuje, že SCP-2406 možná není jedinou konstrukcí svého druhu. Doposud ovšem Nadace neobjevila žádný další konstrukt tohoto typu. Na přední části hrudi je vyřezaný symbol kladiva a kovadliny.

Pravá horní končetina byla vybavena tryskou a nádrží o objemu 20,800 litrů. Přestože byla tato nádrž objevena prázdná, objevily uvnitř chemické testy stopy borovicové pryskyřice, nafty, páleného vápna, fosforečnanu vápenatého a síry.2 levá horní končetina byla zřejmě od SCP-2406 odtržena a nebyla s objektem objevena. Viz dodatky pro více detailů.

Šest lidských těl bylo objeveno uvnitř SCP-2406. Za pomocí uhlíkové metody bylo zjištěno, že těla pochází z doby kolem 1200 až 1000 př.n.l. Všechna těla byla nalezena v brnění, které, přestože připomínalo zhruba mykénský styl, bylo složeno z materiálu, který nebyl ve starověku nikdy využit - slitiny olova a mědi s vnějším obkladem z azbestové tkaniny. Helma kompletně zakrývala hlavu, přičemž obličejovou část zakrývalo hledí ze zeleného skla. Hadičky z kozích střev vedly vzduch až do úst pilotů. Klapka #136 způsobovala chvilkové vypuštění vody do těchto trubiček, což dovolovalo pilotům SCP-2406 doplňování tekutin. Podobný systém byl připojen i pro vylučování.

SCP-2406 je aktuálně deaktivované (ovšem bylo by možné jej teoreticky opravit) a vykazuje rozsáhlé známky poškození z boje. Hlava, hruď a levá dolní končetina byly nalezeny probodnuty organickými chitinózními ostny, které obsahovaly lidské DNA, přestože svou strukturou připomínaly spíše korál. Předpokládá se, že tyto objekty sloužily jako projektily neznámého anomálního organizmu. Poškození kolem hrudi ukazuje na sevření masivní ohebnou chápavou končetinou. Dále, přestože se dříve věřilo, že jde o přirozené známky koroze, byla vnější vrstva SCP-2406 poškozena silnou kyselou substancí, která pravděpodobně souvisí s výše zmíněným anomálním organizmem.

Fyzické důkazy indikují, že se jádro reaktoru protavilo skrz hruď a stále dosahuje teploty vyšší, než 1200 °C. Předpokládá se, že se aktuálně nachází více, než 820 metrů pod povrchem země. Zdá se, že reaktor fungoval na principu podobném přirozené nukleární fůzi3, což se liší od moderních designů. Je možné, že tvůrci SCP-2406 si byli tohoto fenoménu vědomi a pokoušeli se jej zreplikovat.

Několik svitků bylo nalezeno ve vodotěsném válci uvnitř SCP-2406. Většina z nich byly náboženské texty týkající se následovníků Mekhane - historických předchůdců moderní Církve Rozbitého Boha. Svitky jsou psány písmem odvozeným od mykénské řečtiny. Nadačním lingvistům trvalo 10 let výzkumu, než se jim podařilo rozluštit toto písmo.4 Mezi těmito dokumenty byla i variace Knihy Dílů, Kapitoly 12.

Dodatek: Dne 12. prosince roku 1998, byla objevena levá horní končetina SCP-2406 přibližně 32 kilometrů od zbytku těla. Důkazy o nárazu naznačují, že objekt byl do této lokace hozen krátce poté, co byl odtržen od zbytku SCP-2406. Paže byla vybavena něčím, co se zdá být nepozemskou zbraní anomální výroby, designu a schopností. Vzhledem k odlišnosti od zbytku SCP-2406 byla tato zbraň klasifikována, jako SCP-2406-1.

Účel SCP-2406-1 není znám, vzhledem k tomu, že je příliš odlišný od aktuálních Nadačních technologií. SCP-2406-1, pravděpodobně kvůli svému poškozenému stavu, ohýbá časoprostor kolem sebe. Kantovy měřiče ukazují, že objekt se od svého okolí liší o 30 Humů. I přes tato měření se nezdá, že by byly přítomny pozorovatelné efekty na realitu.

Předpokládá se, že použití SCP-2406-1 by způsobilo značné škody místní realitě. Není jisté, zda bylo SCP-2406-1 použito před zničením SCP-2406. Personál má zakázáno pokoušet se o aktivaci SCP-2406-1 bez autorizace od vedení oblasti.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License