SCP-2399


hodnocení: +3+x
blank.png
NA PŘÍKAZ RADY O5
Tato složka popisuje nepřátelskou, mimozemskou superstrukturu schopnou způsobit scénář konce světa Třídy-SK "Pustá Země" a je Tajná pro Úroveň 5/2399.
Neautorizovaný přístup je zakázán.
2399
Objekt#: 2399
Úroveň5
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
{$secondary-class}
Třída Narušení:
amida
Třída Ohrožení:
nebezpečné

header.png

Velká Rudá Skvrna na Jupiteru.


location.png

Velká Rudá Skvrna, Jupiter

Speciální Zadržovací Procedury: Kvůli lokaci a povaze SCP-2399 jsou fyzické způsoby zadržení aktuálně nemožné. Nadační agenti v utajení byli rozmístěni do větších observatoří, aby zadrželi záznamy, či fotografie SCP-2399. V provozu je dezinformační kampaň, která byla prozatím úspěšná v udržování všeho povědomí o SCP-2399 mimo dosah veřejnosti.

Nadační satelity na orbitě Jupitera musí neustále sledovat snahy SCP-2399 o svou rekonstrukci a pokusit se jakýmikoliv způsoby pozdržet jeho snahy v případě, že dosáhne 75% kompletu. Navíc byl kolem vysoké orbity Jupitera nainstalován perimetr elektromagnetických blokujících satelitů (Pole BARRIER). Všechna vysílání zachycená tímto polem musí být dekódována a zaznamenána.

V případě, že SCP-2399 překročí 75% kompletu, nebo nastane únik informací z blokujícího perimetru, započne potřebný Nadační personál Protokol LEGIONÁŘ-5 (Viz Dodatek 2399-L5), podle jeho stavu v tu dobu.

Popis: SCP-2399 je masivní, komplexní mechanická struktura aktuálně se nacházející v nízké atmosféře Jupitera. Od svého objevení roku 1963 bylo SCP-2399 pozorováno, jak používá vysoce pokročilé antihmotné zbraně k vytváření prostorových narušení a devastujících atmosférických [DATA VYMAZÁNA], pozorovatelných jako velký červený vír, obecně známý jako Velká Rudá Skvrna.

redspot.gif

Složená fotografie části cesty SCP-2399 z ██/██/██ do ██/██/██.

Zdá se, že SCP-2399 je poškozené, nejspíše kvůli srážce s Jupiterovým měsícem Io. SCP-2399 bylo pozorováno, jak vypouští velký počet malých, chobotnicím podobných, opravných dronů ve snaze opravit způsobené poškození. Některé z těchto dronů zůstanou poblíž SCP-2399, zatímco jiné ohledávají okolní měsíce, nebo letí hlouběji do Jupiterových plynů, kde pátrají po částech, které SCP-2399 ztratilo. Počítačové modely odhadují, že SCP-2399 je z 59% kompletní, při aktuální rychlosti 0.78% ročně. Toto procento se zvýšilo z 0.12% od roku 1970.

I přes svůj porouchaný stav se zdá, že SCP-2399 má zabudovaný nekonečný zdroj energie, pokročilé elektromagnetické štíty, hmotu narušující zbraně, schopnost opravovat sebe samo a precizní sledovací a naváděcí systém (Viz Dodatek 2399-2B). Kvůli velkému technologickému rozdílu mezi stvořiteli SCP-2399 a lidmi, je SCP-2399 aktuálně lidskými prostředky nezničitelné. Teoreticky by SCP-2399 mohlo být oslabeno silným elektromagnetickým pulzem. Taková technologie však naneštěstí zatím neexistuje.

redspot2.png

SCP-2399 zvýrazněno na fotografii z Jednotky BARRIER 21.

Od roku 1971 je SCP-2399 příjemcem nekončícího proudu elektromagnetické komunikace pocházející z Galaxie Trojúhelníku, přibližně 3 miliony světelných let od Země. Způsob jakým SCP-2399 přicestovalo do naší sluneční soustavy a způsob jakým komunikuje jsou neznámé. Od roku 1971 do roku 1985 příjímalo SCP-2399 neustále jednu zakódovanou zprávu, která dle pokusů o rozluštění kódu a překlady, přikazovala SCP-2399, aby se opravilo z poškození utrpěného při vstupu do naší soustavy. Krátce na to bylo vytvořeno Pole BARRIER, aby zadržovalo tyto zprávy. Toto odpovídalo době rádiového ticha ze zdroje, které pokračovalo až do roku 1996, kdy začal být vysílán jiný příkaz. Pole BARRIER prozatím zabraňuje tomu, aby SCP-2399 zachytilo tento příkaz (Viz Dodatek 2399-Komunikační Záznam).


Poznámky o Objevení SCP-2399:

Dodatek 2399-2B:

Dodatek 2399-2C: Projekt Gigas:

Dodatek 2399-L5:

Dodatek 2399-Komunikační Záznam:

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License