SCP-2396
hodnocení: 0+x
blank.png
sweetie.png

Instance SCP-2396-A v přírodě.

Objekt #: SCP-2396

Třída Objektu: Keter Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2396 musí být zadrženo v Provizorní Oblasti-2396. Personál v této oblasti musí být striktně tvořen osobami, jež se identifikují jako ženy v jakémkoli rozsahu. Dokud nebude nalezen způsob, kterým půjde neutralizovat efekt SCP-2396, nebudou prováděny žádné pokusy o přemístění do jiné oblasti. SCP-2396 musí být denně podáván jeden litr glukózového sirupu.

Veškeří civilisté, kteří se identifikují jako muži, nelezení v okruhu 6 kilometrů od Provizorní Oblasti-2396, musí být zadržováni a skenováni, kvůli možnosti kontaktu s SCP-2396-A. Veškeří kompromitovaní civilisté musí být terminováni dříve, než se z nich stane instance SCP-2396-B. Veškeré instance SCP-2396-B nalezené ve volné přírodě musí být terminovány. Vzhledem k momentální poloze SCP-2396 musí být všem terminovaným subjektům vymyšlen standardní krycí příběh o "Ztraceném Turistovi". Civilistům, kteří přijdou do kontaktu s instancí SCP-2396-B, musí být podána amnestika Třídy-B.

Instance SCP-2396-A musí být okamžitě po objevení zpopelněny. Plocha 1 km okolo Provizorní Oblasti-2396 musí být důkladně monitorována Zadržovací Údernou Jednotkou Lambda-6 (“Girly Girls”). Bude-li nalezena instance SCP-2396-B, musí být na místo přivolána CTF Λ-6, aby provedly terminační protokoly. Stejně jako Provizorní Oblast-2396 musí být i CTF Λ-6 tvořena pouze agenty, kteří se identifikují jako ženy v jakémkoli rozsahu.

Veškeré úsilí o zadržení musí být směřováno k nalezení způsobu, jakým by se dala nulovat oblast působení efektu objektu za účelem zjednodušení zadržení.

SCP-2396 musí být umístěno ve standardní zadržovací cele pro humanoidy v křídle Oblasti-19 s nízkým stupněm zabezpečení. SCP-2396 musí být denně podáván litr zkapalněné sukralózy, o které je objekt přesvědčen, že je cukr. Pro zjednodušení zadržení se musí veškeří zaměstnanci interagující s SCP-2396 v jistém ohledu identifikovat jako ženy. Žádná další opatření nejsou nutná.

Popis: SCP-2396 je humanoid ženského pohlaví vysoký přibližně 2,5 m a vážící 101 kg. SCP-2396 vzhledem odpovídá průměrné ženě s výjimkou přirozených růžových vlasů a duhovek. Slova "Ms. Sladká z Malých Gentlemanů® od Dr. Wondertainmenta" jsou vytetována zvnějšku levého stehna SCP-2396.

Pokud SCP-2396 není dodán cukr pokrm, o kterém si myslí, že obsahuje cukr, tvrdí, že trpí značnými bolestmi. Kvůli tomu je nutné opakovaně podávat objektu cukr, či látky, o kterých si myslí, že jsou cukr. Množství těchto látek s anomálním efektem nijak nesouvisí. Konzumace jakéhokoliv množství cukru u subjektu způsobí drastický nárůst hladiny krevního cukru a to na konstantních ~400 mg/dL. Kvůli takto vysoké hladině krevního cukru trpí trpěl objekt konstantní hyperglykémií, která způsobuje migrény a rozmazané vidění. I přes konzumaci množství jídla neprojevuje SCP-2396 žádné vylučovací tělesné funkce či změny v hmotnosti.

Zatímco je SCP-2396 dodáván cukr, veškeří mužští jedinci, kteří nejsou zároveň instancí SCP-2396-B a přiblíží se k objektu na méně než 45 metrů, pociťují silné nutkání vzdálit se od SCP-2396 co možná nejdále. Jedinci, kteří se identifikují jako muži a dostanou se do přímého kontaktu s SCP-2396, vykazují symptomy podobné diabetickému kómatu. Objekt tvrdí, že toto se děje, aby "se ti nezbední hoši a jejich kámoši drželi dál."

Instance SCP-2396-A jsou malé objekty složené z jednoduchých cukrů, které se jeví jako tvrdé bonbóny nejrůznějších barev. Instance SCP-2396-A se objevují kdekoli v rádiu šesti kilometrů okolo momentální lokace SCP-2396 s vyšší četností okolo míst s vyšším provozem. Kvůli jejich velikosti a ohromné oblasti výskytu je určení přesného umístění a počtu SCP-2396-A nemožné. Bylo vypozorováno, že se produkce SCP-2396-A značně zvýší, je-li SCP-2396 ve stresu. Zatímco instance SCP-2396-A jsou při dotyku či požití jedincem, který se identifikuje jako žena, neškodné, u jedinců, kteří se identifikují jako muži, dojde k postupné přeměně v instanci SCP-2396-B.

Přeměna v instanci SCP-2396-B začíná extrémním zvýšením krevního cukru, občasně i na hodnoty přesahující 600 mg/dL. Kvůli tomuto efektu je většina subjektů po kontaktu s SCP-2396-A okamžitě znehybněna prudkým nárůstem hladiny glykémie. Během přibližně 12 hodin jsou svalstvo, kosti a tělesné tekutiny subjektu přeměněny na tvrdou bonbónovou hmotu, jež tvaruje jedincovo tělo. Po dokončení tohoto procesu se z jedince stane instance SCP-2396-B.

Instance SCP-2396-B nabývají lidské podoby a výjimečně i podoby jednorožce. Poté, co je instance SCP-2396-B plně přeměněna, začne se přesunovat k SCP-2396 a pokusí se o narušení jeho zadržení. SCP-2396-B vykazují abnormální sílu a odolnost vůči poškození tupou silou. SCP-2396-B útočí na všechny jedince, kteří se identifikují jako muži, jež spatří. Entity SCP-2396-B uposlechnou každý rozkaz vydaný jedinci, jež se identifikují jako ženy, a to včetně rozkazu, aby přestali útočit. Nejjednodušší způsob, kterým lze SCP-2396-B zničit, je oheň.

Produkce SCP-2396-A a jejich efekt ustává, pokud není SCP-2396 dodán cukr po dobu delší než 48 hodin. Momentálně se hladina krevního cukru objektu drží na 10 mg/dL. Díky podobnostem mezi symptomy hyperglykémie a hypoglykémie u SCP-2396 není objekt schopen rozpoznat rozdíl mezi cukrem a jeho náhražkou.

Dodatek 2396-1: Po dotázání SCP-2396 ohledně ověření pravosti objekt tvrdil, že certifikát ztratil, avšak byl schopen odrecitovat následující v plném znění:


Je důležité podotknout, že SCP-2396 vyslovilo název každého interpunkčního znaménka a jméno SCP-2284 nahradilo dlouhým výdechem.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License