SCP-2365
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-2365

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Zprávy o SCP-2365 musí být prověřeny a data analyzována za účelem nalezení společných znaků nebo vztahů mezi oběťmi. Přeživší SCP-2365 a přímí svědci musí být vyslechnuti, podrobeni testům a před propuštěním amnestikováni. Nadační krycí společnosti budou provádět "spánkové studie", jejichž cílem bude pozorovat a zdokumentovat SCP-2365.

Není známo, zda je podstata SCP-2365 memetická. Přístup k souvisejícím informacím však musí být omezen.

Popis: SCP-2365 je fenomén ovlivňující určité osoby během spánku REM. Počáteční fáze tohoto fenoménu se vyznačuje manifestací drobných vloček rzi ve vzduchu nad spící osobou a poklesem okolní teploty. Zvukové záznamy pořízené během této fáze zachycují zvuky kovových pantů, jejichž zdroj dosud nebyl nalezen. Pokud je subjekt během této fáze probuzen, veškeré účinky ustávají.

Pokud je SCP-2365 povoleno pokračovat dál, původní fenomén přechází do druhé fáze. Nad hlavou spící osoby se materializují těžké průmyslové pružiny vyrobené z oceli. Během deseti až patnácti minut budou následovat další kovové součástky, které se zformují do podoby velké pasti na medvědy.

Past na medvědy se bude vznášet nad hlavou subjektu až po dobu deseti minut, po čemž pomalu zmizí. Pokud se subjekt během této doby probudí, nebo je s pastí navázán jakýkoliv fyzický kontakt (spícím či jinou osobou), pružiny se stáhnou, což obvykle způsobí vážná zranění hlavy a krku.

Porozumění Nadace SCP-2365 je z velké části založeno na forenzním zkoumání a zprávách svědků. Pozorování a zkoumání je omezené na pasti, které byly spuštěny a ponechaly si fyzickou formu a na malou skupinu přeživších SCP-2365. Mezi oběťmi SCP-2365 nebyl nalezen žádný společný vzor a počet nezaznamenaných případů lze určit velmi obtížně.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License