SCP-2362
hodnocení: 0+x
blank.png
pluto.jpg

Image of SCP-2362 and its satellites taken before launch of Orpheus

Objekt #: SCP-2362

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Veřejná znalost o SCP-2362 v jeho součastném stavu musí být potlačena veškerými nezbytnými prostředky. Zachycení a utajení astronomických dat označující aktuální stav SCP-2362, organické složení SCP-2362 nebo existenci SCP-2362-1 provádí mobilní úderná jednostka Omikron-12 ("Planet Killer"). MTF Omikron-12 je také pověřena zpracováním astronomických dat za účelem snížením zájmu veřejnosti o SCP-2362.

V případě, že se součastný stav SCP-2362 stane pro veřejnost zřejmým prostřednictvím určitého výpadku v zabezpečení Nadace, MTF Omikron-12 začne šířit zpracovaná data ukazující, že SCP - 2362 zredukovalo svůj normální stav po strážce s objektem o podobné velikosti v Kuiperově pásu (Situační pohotovostní protokol 2362-A)

V případě, že se veřejnost dozví o SCP-2362, MTF Omikron-12 začne zveřejňovat zpracovaná data, což znamená, že SCP-2362-1 je pouze objekt v Kuiperově pásu, který se pohybuje po parabolické trajektorii v důsledku gravitační interakce sousedících objektů (Situační pohotovostní protokol SCP-2362-B).

Pokud by SCP-2362-1 dosáhlo dostatečné vzdálenosti, aby bylo nezjistitelné civilním a vládním zařízením, MTF Omikron-12 začne šířit částečně přenosná data označující současný stav během srážky s objektem v Kuiperově pásu o srovnatelné velikosti (Situační pohotovostní protokol SCP-2362-C)

Jakékoli civilní nebo vládní sondy vyslané ke zkoumání SCP-2362 nebo SCP-2362-1 musí být zachyceny.

Představená data z lunární radiové observatoře Nadace, musí vědci neprodleně nahlásit radě O5 a stejně tak veškeré změny trajektorie SCP-2362-1.

Popis: SCP-2362 je označení pro Pluto, vnitřního objektu Kuiperova pásu, po objevení svého organického složení výzkumníky Nadace v roce 1983. SCP-2362 se momentálně pohybuje na transneptunském poli, které obíhá kolem Slunce po orbitě s aféliem1 48,9 AU, s perihéliem2 29,7 AU a výstředností dráhy3 0,248 a orbitálního období4 248 let. SCP-2362 bylo zredukováno do tohoto stavu vzniku SCP-2362-1 z Jižního pólu (viz protokol události 2362-A)

SCP-2362-1 je objekt o délce 900km, skládající se z hmoty zvoncovitého tvaru s třinácti koncovitými chapadly a obecně připomíná medůzu rodu Pelagia. Vyzařuje modré světlo a nemá rozpoznatelné povrchové vlastnosti. SCP-2362-1 je schopno pohánět samo sebe natahováním a stahováním chapadel. Mechanismus pohonu je špatně pochopen, ale ,může mít jistou podobnost s konvenčním iontovým pohonem, vzhledem k proudu nabitých částic detekovaných v brázdě objektu.Při jeho vzniku byly přírodní satelity SCP-2362 roztrhány přívalovými silami vytvořili část trosečného pole.SCP-2362-1 v současné době následuje únikovou trajektorii a míří k blízkosti Barnardovi hvězdy rychlostí přesahující 30 000m/s. Vzhledem k tomu, že se odhaduje, že kolem roku 20██ objekt opustí sluneční soustavu, není považován v tomto okamžiku za ohrožení života na Zemi.

Zatímco SCP-2362 je viditelné ze Země prostřednictvím vysoce výkonných kalekohledů, pole trosek je dostatečně husté, aby rozdíl od jeho vzhledu před událostí 2362-A je patrný pouze teleskopy některých observatoří a umělích satelitů. MTF Omikron-12 infirtlovala zmíněné laboratoře, aby předešli získávání nových fotografií SCP-2362 (včetně fotografií fragmentů SCP-2362, které opustily okolní dráhu dopadu) nebo jakýkoliv fotografií SCP-2362-1.

Nadační sonda 76EU ("Eurydice") je v současné době na cestě k SCP-2362-1.

Protokol událostí 2362-A:

5. 5. 2006: Radarová data z Nadační sondy 45OR (“Orpheus”), v současné době na oběžné dráze SCP-2362, ukazují že centrální hmota objektu se pohybuje rychle směrem k Jižnímu pólu. SCP - 2362 je nyní podezřelé, že je biologického původu vzhledem k jeho výhradně biologickému složení, výzkumný tým Orpheus umístěný v oblasti - ██, předkládá hypotézu, že SCP-2362 je živý organismus.

21. 5. 2006: Data Orpheus naznačují, že povrch SCP-2362 se začíná rozpadat. Velké trhliny se rozvírají přes objekt, když odhazuje materiál kolem něj a tvoří kolem sebe mračna.

10. 6. 2006: Obrovská trhlina se žačala rozvírat přes jižní pole objektu. Trhlina měří přibližně 50km na délku a 10km na šířku.

11. 6. 2006: Trhlina měří přibližně 230km na délku a 50km na šířku.

21. 6. 2006: Trhlina měří přibližně 950km na délku a 370km na šířku. Oběžná dráha přírodních satelitů se znatelně zhoršuje.

23. 6. 2006: Třináct chapadel se začalo vynořovat z jižní trhliny, každá měří kolem 50km. Zdá se, že sedm chapadel tlačí proti jedné straně trhliny a šest tlačí proti druhé straně.
27. 6. 2006: Prasklina se rozšižuje, aby zcela zaplňovala SCP-2362, protože z ni dále vystupuje třináct chapadel. Objekt se rozdělil na dvě poloviny, odhadující, že SCP - 2362 je dutá skořepina kolem centrální hmoty. Centrální hmota je označena jako SCP-2362-1

4. 7. 2006: SCP-2362-1 se odchýlil od SCP - 2362., jak SCP-2362-1 natahuje a smršťuje svá chapadla. Objekt nějakým způsobem dosahuje stálého zrychlení 10 m/s2, když SCP-2362-1 opouští SCP-2362. Jeho Gravitační síly jej odtrhly od jeho satelitů, které trhá na kusy, a vytvořilo tak velké pole suti. SCP-2362-1 snížilo svou rychlost po dobu 50 minut, po niž nabralo rychlost přes 30 000 m/s.

Dodatek 1: Po infiltraci MTF Omikron-12, mezinárodní astronomická unie zrušila dne 24. 8. 2006 status "Pluto" jako planety. Zatímco vyvolává spory a značně zvyšuje odhalení SCP-2362 v krátkém horizontu, považuje se za nutné dlouhodobě odradit veřejný zájem.
SCP-2362 zůstalo vědcům a nadšencům astronomie znám, ale obecné znalosti o SCP-2362 pravděpodobně ustoupí během jedné nebo dvou generací, protože už není zahrnuto v učebnicích jako planeta a dostává méně pozornosti ve vzdělávacím programu.

_84264807_84264806.jpg

Fabricated image of SCP-2362 received by NASA from intercepted flyby mission "New Horizons"

Dodatek 2: Zatímco sonda NASA "New Horizon" měla veřejnosti poskytnout podrobné snímky SCP-2362, MTF Omikron-12 úspěšně zachytila misi a dle toho zveřejnila falešná data. Naštěstí, stejně jako u většiny misí NASA je veřejný zájem veřejnosti nízký, takže se považuje za málo rizikový.

Dodatek 3: Nedávno shromážděná spektrografická data naznačují, že transneptunské objekty Haumea, Eris a Makemake mají podobné organické složení jako SCP-2362. Sondy Nadace 87KA ("Kaulu"), 88AL ("Algos") a 89TA ("Tangata") jsou v současné době na cestě k těmto objektům. Astronomové Nadace nyní provádějí hmotnostní spektrální analýzu objektů v Kuiperově pásu a rozptýleném disku.

1. apoapsida: bod na oběžné dráze, na kterém je objekt nejdále od Slunce
2. apocentrum: bod na oběžné dráze, na kterém je objekt nejblíže ke Slunci
3. výstřednost dráhy: odchylka orbity od okružnosti
4. orbitální období: množství času, které je třeba k dokončení jednoho orbitu

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License