SCP-2351
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-2351

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: V současné době je SCP-2351 uloženo v Dómu Biologického Výzkumu Oblasti-32. Instancím SCP-2351 jsou každoročně ostříhány letky, aby se zajistilo, že nebudou schopny letu. Další zadržovací procedury nejsou potřeba. Pokyny týkající se standardní péče naleznete v dokumentu 2351-D.

Popis: SCP-2351 je společné označení tří dospělých hus Branta canadensis (Berneška Kanadská) - SCP-2351-1, -2 a -3. Fyziologie a chování je totožné s obyčejnými ptáky tohoto druhu, kromě jejich vlivu na lidské pozorovatele.

Každá osoba, která zrakově vnímá jednotlivce SCP-2351 (dále jen "pozorovatel"), začne zvukově napodobovat tento druh ptáka. Fotografie a videozáznamy SCP-2351 nemají na pozorovatele vliv. Anomální chování pokračuje, dokud pozorovatel nepřeruší vizuální kontakt s ptákem. Původ anomálie SCP-2351 je v současnosti neznámý a výzkum probíhá.

Pokusné subjekty, včetně těch, jež si byly vědomy anomálních vlastností SCP-2351, vnímají své chování jako dobrovolné a tvrdí, že jejich jednání bylo pro vlastní zábavu. Lidé po vystavení SCP-2351 vykazují zvýšení morálky.

SCP-2351-1 a SCP-2351-2 byly objeveny v New Yorku mezi 3. a 8. červencem 2015. SCP-2351-3 bylo zachyceno v Albany, New York 07/12/2015. Podrobnosti o odchytu a uskladnění SCP-2351 naleznete v dokumentu 2351-H.

Dodatek: Během odchycení SCP-2351-3 byla nalezena zpráva připevněná k pravé noze husy gumovým pásem:

Hepatitida B: 780 000
Hepatitida A: 350 000
Tyfus: 200 000
Spalničky: 145 000
[hrubý nákres něčeho, co vypadá jako velký ještěr]: 129
[Obrys humanoidní postavy s nepřiměřeně velkou hlavou]: 14
[Podrobná kresba tužky zobrazující tři kanadské husy]: 0

Are We Cool Yet?

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License