SCP-2337
hodnocení: +5+x
blank.png
corncrake2.jpg

SCP-2337

Objekt #: SCP-2337

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2337 musí být zadrženo ve standardní zvukotěsné ptačí cele. Personál má nařízeno používat ochranu sluchu úrovně 3B 5A 7A 26M při zacházení s SCP-2337. K transportaci SCP-2337 se používá zvukotěsná přenosná klec.

I přestože SCP-2337 nemá potřebu přijímat potravu, musí být po požádání dodání gumový červi1, a nesmí být omezení jako odměna za dobré chování. Kvůli tomu že SCP-2337 plně nechápe příčiny a následky, systém odměn a trestů má nevyhnutelně za následek frustraci u zúčastněného personálu.

Od 5. 12. 2014 se všem zaměstnancům doporučuje, aby se nepokoušeli za své přítomnosti napodobovat řečové vzorce SCP-2337, a jsou ujištěni že SCP-2337 rozumí určité míře lidské angličtiny.

Popis: SCP-2337 je samec druhu chřástal polní2. Je vědomé a schopné řeči. Všechny vokalizace SCP-2337 jsou extrémně hlasité, s minimální naměřenou hlasitostí 90 dB a maximální [VYMAZÁNO]. I přestože tato schopnost může poškodit a poškodila sluch personálu, SCP-2337 si není této schopnosti vědomo a k personálu se většinou chová přátelsky.

Vokalizace SCP-2337 má formu řeči tangenciálně podobné angličtině. Většinou se projevuje jako slovní salát, ale po bližším zkoumání se zdá, že má význam v angličtině skrze řadu různých vágních narážek, metafor, rýmů a libovolného vložení slova “krák”. SCP-2337 odpovídá na jméno “Dr. Spanko”.

První hlášení o SCP-2337 přišlo ohledně neobvyklých zvuků vycházejících z pole poblíž ████████, Sussexu ve Spojeném Království, což vedlo k zadržení SCP-2337 ve stejné oblasti. Při zadržování se zdálo že SCP-2337 se snaží proti Nadačnímu personálu bojovat, přičemž vydávalo zvukové výbuchy, které protrhly ušní bubínky 3 agentům. Po pozdějším zkoumání se prokázalo, že se SCP-2337 snažilo navázat přátelskou konverzaci.

Dodatek: Od zadržení SCP-2337, několik kreatur majících vědomý zadržených Nadací, projevilo znalost o jeho existenci a vyjádřili zájem o setkání s SCP-2337. Důvod k tomu není ještě zcela znám, přesto se věří že SCP-2337 má status jako autoritativní figura pro několik velmi nebezpečných bytostí. Z tohoto důvodu byla navržena reklasifikace na Keter, ale je v současné době zamítnuta, z důvodu vřelé spolupráce s Nadací ze strany SCP-2337.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License