SCP-2332
hodnocení: 0+x
blank.png
2332smallswallowtail.png

SCP-2332 v podobě Papilio maackii.

2332smallsylphina.png

SCP-2332 v podobě Chorinea sylphina.

Objekt #: SCP-2332

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2332 je drženo v přepracované dimenzionální testovací místnosti výzkumného patra 2 v Oblasti-19 (v oblasti svého prvotního objevení). Ultrafialová světla v místnosti musejí být zapnuta každých 12 hodin po dobu 5 minut. Během této doby nesmí žádný zaměstnanec vstupovat do místnosti. Bezpečnostní personál přiřazený k blízkým zónám u sebe musí neustále nosit modré laserové ukazovátko. Krabice s náhradními modrými laserovými ukazovátky se nachází uvnitř zadržovací místnosti.

Zadržovací oblast a blízké chodby musejí být neustále monitorovány kamerami. Pro přístup k SCP-2332 je nutná bezpečnostní úroveň prověření 3. Pokud dojde k úniku ze zadržení, musí být SCP-2332 znehybněno (za pomocí laseru) a navráceno do své zadržovací cely. Personál by měl být obzvláště opatrný při přenášení nehybného SCP-2332.

Popis: SCP-2332 je entita, jež na sebe bere podobu motýla, přičemž alternuje mezi podobami z čeledi otakárkovití (Papilio maackii) a čeledi pestrobarvcovití (Chorinea sylphina). SCP-2332 se nijak morfologicky neliší od neanomálních motýlů s vyjímkou neobvyklého vzoru na křídlech, jež připomíná obarvené snímky NGC 6302, bipolární planetární mlhoviny v Souhvězdí Štíra. Mikroskopické snímky odhalily, že vrstvy šupinek na křídlech SCP-2332 připomínají struktury podobné kortikálním sloupcům v lidských mozcích.

SCP-2332 je extrémně citlivé na světlo. Testování odhalilo, že SCP-2332 má extrémní averzi vůči koncentrované elektromagnetické radiaci o vlnových délkách mezi 360 a 480 nm, přičemž pokud jí bude vystaveno po delší dobu, upadne do katatonického stavu. Ovšem vystavení koncentrovanému ultrafialovému světlu o vyšší energii (vlnové délky kolem 90nm) na něj má naopak ozdravující účinky.

SCP-2332 je schopno stát se dočasně nehmotným, jak bylo zjištěno během Incidentu-2332-2, kdy se mu podařilo uniknout ze zadržení tím, že prošlo skrze skleněné stěny terária, v němž bylo drženo. SCP-2332 dále při experimentech prokázalo, že je schopné podobného chování u plastových, pletivových a plexisklových stěn. Kamerové záznamy a následné prozkoumání indikují, že materiál terrárií nebyl nijak pozměněn.

Přestože chování SCP-2332 obvykle sestává z poletování v kruzích v jeho zadržovací cele, prokázalo schopnost komunikovat klepáním svými předními končetinami o sebe, čímž dovede vydávat zvuky. SCP-2332 tímto způsobem dovede mluvit (byť váhavě) hlasem poslední osoby, jež s ním komunikovala. Není známo, jak k tomuto jevu dochází.

Dodatek 2332-1: Rozhovory s SCP-2332 jsou pravidelně prováděny, kvůli sběru informací o původu subjektu. (viz Záznam rozhovoru)

Záznam rozhovoru 2332-1-3

Dr. Kiryu sedí v zadržovací místnosti SCP-2332, zatímco SCP-2332 sedí u mikrofonu.

Dr. Kiryu: Povězte mi znovu, co vlastně jste.

SCP-2332: Jsem ztracený. Posel odhozený stranou kvůli supernově v mé mlhovině. To je má mapa.

Dr. Kiryu: Odkud jste?

SCP-2332: Jsem odsud. Z tohoto místa. Z jiné strany zrcadla. Má mnoho stran a jiné vaše já se chtělo podívat na ostatní.

Dr. Kiryu: Jak to víte?

SCP-2332: Vaši lidé mě stvořili. Mnoho takových jako jsem já. Posli, jež projdou zrcadlem. Není to úžasné? Ale já jsem popletený. Dvě zprávy na stejné místo, dvě bytosti se staly jednou rozbitou. To jsem.

Dr. Kiryu: Kdo jsi?

SCP-2332: Ty, Marku Kiryu. Jsem ty.

Dr. Kiryu: Neříkal jste to stejné předtím mému asistentovi?

SCP-2332: Ano. Jsem i on. Jeho slova a vaše slova na doručení. Nestojí za to, snažit se mi ublížit, abych vám to řekl. Jen počkejte na zrcadlo. Spravte se a já se vrátím. Chyba bude smazána. Musím počkat na stejném místě. Tohle je špatná strana, ale to stejné místo. Počkám zde.

Dr. Kiryu: A co vaše zpráva?

SCP-2332: Jiné moje já ji doručí ve správný čas. Není pro vás. Ne na této straně.

Dr. Kiryu: Proč posílat motýla?

SCP-2332: Všichni si myslí, že něco co cestuje rychlostí světla musí vypadat jako něco rychlého. V jiném čase budete uvažovat jinak.

Dr. Kiryu: Chápu. Ještě jedna otázka. Jak jste předtím dokázal projít skrz své terárium?

SCP-2332: Připadá vám zvláštní, že světlo dovede projít sklem?

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License