SCP-233
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-233

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-233 musí být zadrženo uvnitř krychlovité cely pokryté vrstvou vanadia o rozměrech 23 na 23 na 23. Měrná jednotka je irelevantní. Okolo objektu byla vyhrazena 23-metrová bezpečnostní zóna: do této zóny nesmí vstoupit žádný personál Třídy D, jehož věk je vyšší nebo nižší než 23 let. Pro optimální výsledky jsou preferováni členové personálu, jejichž narozeniny vycházejí na 23. den v měsíci. V zadržovací cele nejsou povoleny žádné střelné zbraně, kromě těch speciálně vytvořeného kalibru .2323. Výměny směn musí probíhat ve 23. minutě aktuální hodiny, přičemž poslední výměna daného dne proběhne přesně ve 2323 Greenwichského standardního času.

Za žádných okolností nejsou v bezpečnostní zóně povoleny zbraně kalibru [VYMAZÁNO]mm, personál Třídy D narozený ve [VYMAZÁNO] nebo na [VYMAZÁNO], [VYMAZÁNO] nebo dvacátého-[VYMAZÁNO] v měsíci, nebo jakýkoliv [VYMAZÁNO]stranný objekt. Personálu je nařízena zvýšená opatrnost ve [VYMAZÁNO] minut po celé hodině, obzvláště v [VYMAZÁNO] hodin, protože v té době je aktivita objektu nejintenzivnější. Pro optimální výsledky by 23-metrová bezpečnostní zóna tou dobou měla být úplně vyklizena.

Popis: SCP-233 je 23-stranný mnohostěn. Každá stěna je tvořena rovnostranným trojúhelníkem a přímou čarou zároveň. Z důvodu časoprostor měnící povahy objektu není možné napodobit jeho přesné fyzické složení ve dvourozměrném nebo trojrozměrném prostoru.

SCP-233 disponuje neobvyklou vlastností, která mění zákony matematiky v jeho blízkosti, způsobujíc chyby při zaokrouhlování, pokud není použita číselná soustava se základem 23. Matematické operace vykonávané v soustavě o základu 23 jsou však zrychleny na 23-násobnou rychlost. Po objevení této vlastnosti bylo plánované zničení objektu odloženo z důvodu možné integrace do [DATA VYMAZÁNA]. Přestože se převod binárních informací do podoby vhodné pro aritmetiku založenou na 23 ukázal jako složitý, objekt byl Nadací již dříve využit v praxi (vizte zprávu 234[VYMAZÁNO] od Dr. Nany [VYMAZÁNO] ohledně jejího "neobvyklého řešení" Jednotné Teorie Pole).

Bohužel má však SCP-233 neobvykle násilný účinek na výskyty čísla [VYMAZÁNO] v jeho bezpečnostním okruhu (vizte zprávu o smrti Dr. Nany [VYMAZÁNO] dne [DATUM VYMAZÁNO]). Ovlivněný objekt je zasažen velmi rychlou chemickou degradací: přímý kontakt vyústí v jeho okamžité zničení rozpadem na jednotlivé atomy během 0.23 sekund.

Poznámka: Zdá se, že účinky SCP-233 nejsou spuštěny skutečnými fyzickými vlastnostmi objektu, nýbrž vlastnostmi které vnímají blízcí pozorující. Například je bezpečné zacházet s SCP-233 pomocí 2.74 m dlouhé tyče, dokud tyč nikdo v bezpečnostním okruhu nevnímá jako [VYMAZÁNO] stop dlouhou. Důvod této vlastnosti je neznámý, avšak je možné, že souvisí s Efektem Pozorujícího v klasické kvantové fyzice (vizte zprávu 77-Heisenberg).

Dodatek 233-a: Na doporučení Dr. A. Clefa vytvořila výzkumná komice petici za přeřazení tohoto objektu na pozici SCP-2323. Přestože by to objekt umístilo mimo standardní číslovací systém, matematická povaha SCP-233 vyžaduje krajní opatrnost s čísly v jakýchkoliv datech týkajících se projektu. Toto bylo dramaticky ukázáno během Incidentu [VYMAZÁNO], kdy náhodný kontakt objektu s [VYMAZÁNO]-voltovou baterií používanou k napájení osobního přehrávače hudby zvětšil okruh jeho efektu na 232.32 kilometrů, což vyústilo ve smrt celého domácího týmu blízké baseballové hry nejvyšší ligy (zmíněná hra se v moment incidentu nacházela uprostřed [VYMAZÁNO]. části) a destrukci všech digitálních informací ohledně interakcí SCP-233 s číslem [VYMAZÁNO]. Z důvodu bezpečnosti personálu by do budoucna žádný dokument referující na SCP-233 neměl obsahovat číslo [VYMAZÁNO].

Dodatek 233-b: Těhotným ženám je přísně zakázán vstup do bezpečnostní zóny.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License