SCP-2316


hodnocení: +11+x
blank.png
NA PŘÍKAZ RADY O5
Následující složka popisuje anomální kognitohazard třídy Keter
a podléhá utajení Úrovně 4/2316.
Neautorizovaný přístup je zakázán.
2316
Objekt#: 2316
Úroveň4
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
keneq
Třída Ohrožení:
nebezpečné
cwarning.png

Čekali dlouhou dobu.
Následující složka obsahuje fotografie a text, jež přenáší vlivný anomální kognitohazard. Nepoznáváš ta těla ve vodě. Kvůli tomu je důležité, aby všechen personál, otevírající tuto složku, měl Hodnotu Kognitivní Odolnosti (CRV) alespoň 14.5. V případě, že selžete při automatické verifikaci CRV, zůstaňte prosím v klidu a nehýbejte se. Člen lékařského týmu s vámi bude za chvíli.


Prosím, zopakujte následující větu pomalu a jasně do mikrofonu před vámi:

Nepoznávám ta těla ve vodě.


header.png

SCP-2316.


Speciální Zadržovací Procedury: Nadační personál se za žádnou cenu nesmí přibližovat k SCP-2316. Pozorování SCP-2316 musí být vynášeno pomocí dálkově ovládané sondy s video a audio nahrávacím vybavením, pouze personál adekvátně určený pro vystavení kognitohazardním anomáliím si smí prohlížet záznamy SCP-2316.

Jezero, v němž se SCP-2316 nachází, bylo dáno do karantény a oploceno. Musí být rutinně hlídáno jedinci, jež nebyli vystaveni SCP-2316 a nemají žádné předchozí znalosti o jeho povaze. Nepoznáváš ta těla ve vodě. Jedinci, jež se pokusí prolomit karanténu, budou zadrženi a přivedeni do Oblasti-33, kvůli nalezení možného kognitivního vlivu. Jedinci jež se dostanou do vzdálenosti 50 metrů od jezera jsou považováni za ztracené.

Prosím, zopakujte následující větu pomalu a jasně do mikrofonu před vámi:

Nepoznávám ta těla ve vodě.

Popis: SCP-2316 je označení pro anomální fenomén nacházející se v jezeře ███████████ v hrabství ████████, ███████. SCP-2316 se zjevuje jako skupina lidských těl1 plujících na hladině vody. Identity těchto těl jsou [KOGNITOHAZARD ODSTRANĚN] [Automatická změna: NEZNÁMÉ], avšak testy DNA nepřinesly žádné výsledky.

Zatímco se zdá, že SCP-2316 jsou jednotlivci, existuje teorie, že SCP-2316 je jakási entita složená z kolektivního vědomí. Jednotlivci SCP-2316 nejednají samostatně, ale zdá se2, že jednají kolektivně, jako celek. Jednotlivci SCP-23163 jsou nerozeznatelní a ty nepoznáváš ta těla ve vodě.

SCP-2316 má silný kognitohazardní efekt, jež způsobuje, že ti, jež viděli SCP-2316, si jsou vědomi jistých částí jeho povahy, nebo kdo je zapsán v [KOGNITOHAZARD ODSTRANĚN] [Automatická zpráva: NEPLATNÝ] věří, že jednotlivci SCP-2316 jsou lidské bytosti, jež rozpoznávají, většinou osoby z jejich dětství4.

Pokus o kontakt s jednotlivci SCP-2316 vstoupením do jezera ███████████ nebo dotknutí se jedince SCP-2316, způsobí objevení ostatních jedinců SCP-2316. Nepoznáváš ta těla ve vodě. Ostatní jedinci zesílí kognitohazardní efekt5, což zavede ovlivněné osoby do jezera. Osoby, jež vstoupí do jezera, jsou ztraceny a doposud nebyl nikdo nalezen.

Dodatek 2316.1: Rozhovor

[DATA VYMAZÁNA]6


Prosím, zopakujte následující větu pomalu a jasně do mikrofonu před vámi:

Nepoznávám ta těla ve vodě.
Poznávám ta těla ve vodě.

Dodatek 2316.2: NEPLATNÝ VSTUP NÍŽNÍŽNÍŽNÍŽNÍŽNÍŽNÍŽNÍŽNÍŽNÍŽ

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License