SCP-2287
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-2287

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2287 musí být drženo v Hale ██ Oblasti-██. Maska SCP-2287 nesmí být nikdy sundána; toto opatření neplatí pouze v případě povoleného testování. SCP-2287 nepotřebuje jídlo, ale na jeho žádost mu může být dáno kadidlo, avšak pouze pokud nedělá potíže. Literatura poskytnutá SCP-2287 musí být převedena do Braillova písma.

Popis: SCP-2287 je bezhlavý humanoid bílé pleti disponující několika anomálními vlastnostmi; nejvýraznější z těchto vlastností je schopnost fungovat jako živá bytost navzdory chybějící hlavě. Slova "Mr. Bezhlavý z Malých Gentlemanů® od Dr. Wondertainmeta" jsou vytetována na spodní části zad SCP-2287. Pahýl na krku je pokryt pokožkou; rentgenové vyšetření odhalilo, že v pahýlu jsou pouze 4 spodní krční obratle, avšak nebylo nalezeno žádné poškození páteře.

Mezi funkce hlavy, které dokáže SCP-2287 napodobit, patří sluch a čich. Subjekt je schopný mluvit, avšak nikdy nepředvedl schopnost reprodukovat běžné tóniny lidského hlasu. Krom toho o sobě tvrdí, že je slepý. Subjekt nejí ani nedýchá a v nedávné době uvedl, že zdrojem jeho energie by mohla být "jakási posilněná fotosyntéza nebo něco" (viz záznam o rozhovoru 2287-41-B).

Přímé pozorování chybějící hlavy SCP-2287 není možné; jedinci kteří se o to pokusí, uvidí pouze sebe bez hlavy z pohledu SCP-2287. Při takovém jevu popisují jedinci pocit "oddělení" od sebe sama, ale jsou pořád schopni ovládat pohyby svého těla, i když s obtížemi. Tento efekt se objevuje pouze při pozorování lidským okem; SCP-2287 se dá bez hlavy pozorovat přes živý video přenos, na vytištěných fotografiích, v zrcadlech a přes okna či čočky. Jedinci, kteří podstoupili radiální keratotomii, nebyli schopni pozorovat SCP-2287 bez hlavy; zatím nebyli k dispozici žádní jedinci, kteří by podstoupili operaci katarakty, a proto s nimi ani nebyly provedeny žádné testy.

Detektory pohybu a jim podobná zařízení také ukazují SCP-2287 bez hlavy; navzdory tomu je SCP-2287 schopno běžných činností, ke kterým je zapotřebí hlava, například nošení objektů učených na hlavu, které zahrnují masky, sluchátka, čepice, šály, kolíčky na nos, špunty do uší, náušnice, brýle, rtěnky a barety. (Pro kompletní seznam, viz dokument 2287-N12)

SCP-2287 bylo objeveno ve městě ██████ ve Wisconsinu dne 24. listopadu 20██, po nemalém počtu hlášení od obyvatel městečka, popisujících dříve popsané anomálie SCP-2287. Svědkům byla podána amnestika a SCP-2287 bylo zadrženo bez potíží.

Dodatek 2287-1: SCP-2287 bylo schopné vydat následující dokument, když o něj bylo požádáno:

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License