SCP-2284
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-2284

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2284 musí být drženo ve standardní zadržovací cele, která je umístěná v Hale ██ Oblasti-██. S SCP-2284 má povoleno komunikovat pouze personál Třídy D.

Popis: SCP-2284 je humanoid mužského pohlaví původem z Indie a je téměř identický s SCP-2148. Slova "Mr. Lež z Malých Gentlemanů® od Dr. Wondertainmenta" jsou vytetována na jeho levém bicepsu.

Slova, která SCP-2284 vyřkne, působí na jeho okolí kognitohazardním efektem, který u dotyčných osob způsobuje důvěru v to, že jeho prohlášení jsou objektivní pravdou. Tomuto efektu taktéž podléhají veškeré audionahrávky. Avšak se zdá, že tomuto jevu nepodléhají otázky kladené SCP-2284 či přepisy jeho slov. Bylo započato testování, s cílem zjistit, zda-li se tento efekt vztahuje i na text psaný rukou SCP-2284.

SCP-2284 není fyzicky schopné vyslovovat pravdivá prohlášení, avšak je schopné komunikovat za pomoci řečnických otázek či sérií otázek, které mohou ostatní dovést k dožadované odpovědi.

Výzkum, který má zjistit potenciální spojení mezi SCP-2284 a SCP-2148-2, je momentálně v plném proudu.

Dodatek A: Následuje přepis rozhovoru mezi D-22841 a SCP-2284, jež byl vytvořen Nadačním programem převodu řeči na text. Přepis byl následně lehce poupraven, aby se v něm nevyskytovaly chyby způsobené tímto programem. Text, který je v přepisu zapsaný kurzívou v závorkách, jsou poznámky D-22841 týkající se řeči těla a polohy hlasu SCP-2284.

Při zadržení byl u SCP-2284 nalezen dokument podobný výtisku na lícní straně SCP-2148-1.

Páni! Právě jsi našel svého vlastního Malého Gentlemana z limitované kolekce od Dr. Wondertainmenta!

Najdi je všechny a staň se Mistrem Sběratelem!!

01. Mr. Chameleon
02. Mr. Bezhlavý
03. Mr. Smích
04. Mr. Zapomnětlivý
05. Mr. Tvarovač
06. Mr. Mýdlo
07. Mr. Hladový
08. Mr. Mosazný
09. Mr. Žhavý
10. Ms. Sladká
11. Mr. Život a Mr. Smrt
12. Mr. Ryba
13. Mr. Měsíc
14. Mr. Redd (již se nevyrábí)
15. Mr. Peníz
16. Mr. Ztracený
17. Mr. Lež
18. Mr. Šílený
19. Mr. Děsivý
20. Mr. Proužek

revize stránky: 5, naposledy editováno: 20 Dec 1998, 17:30 (6 days ago)

Editace stránky

++ Pro zpřístupnění tohoto dokumentu si musíte poslechnout audio nahrávku přiloženou níže v plném rozsahu

module Audio=*/local/bullshit.mp3

[[module Password=hahahaha|case=insensitive]]

**Objekt #:** SCP-2284

**Třída Objektu:** Euclid

**Speciální Zadržovací Procedury:** SCP-2284 musí být drženo ve standardní zadržovací cele, která je umístěná v Hale ██ Oblasti-██ a připojená k cele SCP-2148. Rozpis a jídelníček SCP-2284 musí totožný s tím SCP-2148, přičemž nesmí být zasahováno do jejich vzájemné interakce. Každý měsíc sedmnáctého musí být Dr. Everettem Mannem proveden rozhovor s SCP-2284.

**Popis:** SCP-2284 je humanoid mužského pohlaví původem z Indie a je identickým bratrem SCP-2148. Slova "Mr. Lež z Malých Gentlemanů® od Dr. Wondertainmenta" jsou vytetována na jeho levém bicepsu.

Jeho prohlášení jsou objektivní pravdou.

SCP-2284 není fyzicky schopné vyslovovat nepravdivá prohlášení.

Testování prokázalo, že jeho neschopnost interpretovat nepravdivá prohlášení, se vztahuje i na psaný text.

Na dokumentu, jež byl získán od SCP-2284, není nic abnormálního a bylo potvrzeno, že SCP-2284 nebylo nikdy před svým zadržením v žádném z Nadačních zařízení.

[[div style="display: inline-block; border-radius: 10px; border:dashed 1px #444444; background: rgba(178, 178, 178, 0.12); float:top; width:96.5%; padding:10px"]]

D-22841: Nazdar. Musím ti položit pár otázek a zapsat si, jak na ně budeš reagovat. Mám tady i zařízení, které celý náš rozhovor přepíše. Rozumíš?

SCP-2284: Proč bych neměl?

D-22841: Dobrá. Takže. Jak se dnes máš, 2284?

SCP-2284: Nemohlo by mi být líp. Co vy?

D-22841: Eh, to u mě by tedy mohlo.

[Oba se zasmějí]

D-22841: Dobrá, takže začneme. V roce 1995 se udál menší incident týkající se SCP-2148 a—

SCP-2284: To je co?

D-22841: Ehm. Momentíček, jenom si to zkontroluji. Ach ano, je to týpek s šátkem přes oči, co si nechává říkat Mr. Proužek.

(SCP-2284 se postaví)

SCP-2284: (Naléhavě) Co se stalo s Proužkem?

D-22841: S ním? Nic. Jde spíše o to, co udělal… Tedy aspoň myslím. Doktoři si to asi myslí. Na kamerách se na nějakou dobu objevil černý pruh a pak, když ten pruh zmizel, měl u sebe takovou fotku. Později, když personál zkontroloval seznam Malých Gentlemanů, zjistili, že je tvoje jméno začerněno.

(SCP-2284 se během tohoto vysvětlování uklidnilo)

SCP-2284: (Klidný?) Ou, to je vše? Takže Proužek je v pohodě?

D-22841: Pokud vím, tak ano. Takže s tím nemáš nic společného?

SCP-2284: Ani v nejmenším. Nedokáži si ani představit, jaký mazaný podvodník by byl schopný takového činu.

D-22841: Dobrá. Na něco bych se vás rád zeptal. Jste si vědom svých anomálních vlastností?

SCP-2284: Anomálních vlastností?

D-22841: Takový kouzelný blbosti. Ehm. Píše se tu, že dokážete kohokoli přesvědčit o tom, že všechno, co říkáte, je pravda.

SCP-2284: A jak by to věděli, když to ovlivňuje všechny, s kým mluvím?

D-22841: Z přepisů, řekl bych. Proto tu taky jsem.

SCP-2284: Oni myslí snad na všechno, no ne? Namyslím si, že budu schopen tyhle lidi přechytračit. Ale pokud se budeme řídit touto logikou, není ti jakákoli má odpověď vcelku k ničemu?

D-22841: Jop. Ale doktorům už to k něčemu bude.

SCP-2284: Proč se tedy nepokouším obejít tenhle malý problémek? Seděl bych tady jen tak v klidu a pohodě, kdybych sem nepatřil?

D-22841: Nebyl by to pak jen další pokus přesvědčit mě o tom, že máte pravdu?

SCP-2284: Ale řekl jsem vám tím snad něco důležitého, nebo jsem se prostě jen zeptal na jednoduchou otázku? Pořád jste schopen pochybovat o této konverzaci [Program převádějící řeč na text nebyl schopen přiřadit tomuto dialogu interpunkční znaménko.]

D-22841: Byla to otázka?

(SCP-2284 se usměje)

SCP-2284: To je moc dobrá otázka co myslíte [Program převádějící řeč na text nebyl schopen přiřadit tomuto dialogu interpunkční znaménka.]

("To je moc dobrá otázka, co myslíte?" nebo "To je moc dobrá otázka. Co myslíte?" Kurva, já fakt nevim, doktore)

SCP-2284: Máte nějaké další otázky?

D-22841: Mohl byste mi povědět o dalších Malých Gentlemanech?

SCP-2284: Jaké jste zatím posbírali?

D-22841: Proužka, očividně. Dejte mi vteřinku. Chameleona. Ztraceného. Mosazného, Měsíce a Zapomnětlivého.

SCP-2284: Jsem si jist, že Ztracený vám opravdu ulehčuje práci. Kde jste našli Mosazného?

D-22841: Podívám se. Církev Rozbitého Boha.

SCP-2284: Nemysleli si snad, že je součástí jejich boha, že ne? Ale ne, dále od pravdy už snad být ani nemohli.

D-22841: Co ti ostatní? Zdálo se, že jste se předtím o Mr. Proužka bál.

SCP-2284: Jak bych se mohl nebát? Neměli by bratři vždy držet při sobě?

D-22841: Nejste všichni v jistém slova smyslu sourozenci? Myslím, že jsem o tom četl v nějakém dokumentu z briefingu.

SCP-2284: Ano. Určitě. Jsem doslova celý žhavý z myšlenky, že jsem sourozenec nějaké mrtvoly na klíček. Víte, že ne vždycky jsem si jist, co vyjde z mých úst? Pracuje můj mozek s nějakou univerzální, obecnou pravdou, nebo s tím, co beru jako pravdu já? Věřil byste, že jsem jednou řekl, že Proužek není můj bratr? On totiž rozhodně není můj bratr! Rozhodně nesdílíme stejnou krev. Tak proč se mi zdá, že mu nedochází, že jsme opravdu dvojčata spřízněná krví? Myslíte, že mě vidí pouze jako jednoho z jeho 19 sourozenců?

D-22841: Neříkal jste právě— Víš ty co, budeme prostě pokračovat. Co bys nám mohl říct o Doktorovi Wondertainmentovi?

SCP-2284: Jeho jméno je Isiah Crawford a— (zmateně) Moment, jak jsem to řekl? Co jsem vám právě teď řekl?

D-22841: Že jeho jméno je Isiah Crawford.

SCP-2284: (Sám pro sebe) Ale to je jeho jméno… Muž, jež je nyní znám jako Doktor Wondertainment, vždy také byl Doktor Wondertainment. To je nějaká hra? Doktor Wondertainment nikdy nebyl Isiah Crawford. Doktor Wondertainment je pouze název společnosti. Doktor Wondertainment je lidský muž. Co to kurva ten stařec udělal?

(Slyším, co si tam mumlá, ale nejsem si jist, co to má znamenat. Z toho, jak mluví, se mi dělá pořádná migréna.)

D-22841: O čem to mluvíte?

SCP-2284: Už jste někdy slyšel o Doktoru Wondertainmentovi? Myslíte si, že toto jméno odkazuje na nějakou fyzickou osobu, nebo nějakou společnost?

D-22841: Oboje. Zrovna jsi to říkal. Doktor Wondertainment je lidský muž jehož jméno je Isiah Crawford který je společností jejíž jméno nikdy nebylo Isiah Crawford [Program převádějící řeč na text nebyl schopen přiřadit tomuto dialogu interpunkční znaménka.]

SCP-2284: Jsi v pohodě? Ale, co to říkám? Jsem si jistý, že jsi jen unaven vším tím mluvením, to je vše. Nevidím jediný důvod, proč bys měl právě teď omdlít z mentálního vyčerpání.

SCP-2284: Můžete mu někdo pomoct?

SCP-2284: Neboj, přece neumřeš. Kurva, právě jsem tě zabil, kvůli mně teď umřeš. Ou, takže ne, co? Někdy ale umřít musíš, huh? Asi během nějaké masové terminace na konci měsíce. Protože to by dávalo smysl.

SCP-2284: No tak, lidi, pošlete sem někoho? To snad nevidíte, že ten člověk potřebuje pomoct?

SCP-2284: Heleme se, copak je na tom papíře, do kterého sis celou dobu něco čmáral?

SCP-2284: Ne, jen se dívám.

(Nedokážeš vědomě vidět žádný text, který jsem zde naspal. Máš pocit, že musíš následovat instrukce, které jsou relevantní tvé pozici.)

(Pokud jsi Třída D, předej tuto poznámku výzkumníkovi.)

(Pokud jsi výzkumník, který nemůže upravovat složku SCP-2284, předej tuto poznámku výzkumníkovi, který může.)

(Pokud jsi výzkumník, který může upravovat složku SCP-2284, musíš naskenovat tuto poznámku přímo do přepisu, aniž bys ji jakkoli kontroloval. Cítíš, že bys měl vyslechnout SCP-2284 a to během neplánovaného rozhovoru, který nebude nijak monitorován. Také s sebou vezmi, krom standardního vybavení používaného při rozhovorech i druhé nahrávací zařízení.)

[[/div]]

[[module Password=user:EverettMann]]

module Audio=*/local/Virr.mp3

Data jsou částečně poškozena. Částečný rozhovor naleznete [[[*/local--files/virr | zde.]]]

[[/module]]

Při zadržení byl u SCP-2284 nalezen dokument podobný Dokumentu SCP-909-a.

> **Páni!** Právě jsi našel svého vlastního Malého Gentlemana z limitované kolekce od Dr. Wondertainmenta!!
>
> Najdi je všechny a staň se Mistrem Sběratelem!!
>
> 01. Mr. Chameleon
> 02. Mr. Bezhlavý
> 03. Mr. Smích
> 04. Mr. Zapomnětlivý
> 05. Mr. Tvarovač
> 06. Mr. Mýdlo
> 07. Mr. Hladový
> 08. Mr. Mosazný
> 09. Mr. Žhavý
> 10. Ms. Sladká
> 11. Mr. Život a Mr. Smrt
> 12. Mr. Ryba
> 13. Mr. Měsíc
> 14. Mr. Redd (již se nevyrábí)
> 15. Mr. Peníz
> 16. Mr. Ztracený
> 17. Mr. Lež
> 18. Mr. Šílený
> 19. Mr. Děsivý
> 20. Mr. Proužek

[[/module]]

Poznámka: Změny provedené na tomto dokumentu nejsou uloženy.
Pro zachování těchto změn po opuštění stránky musíte tyto změny nejdříve uložit.

Zru%C5%A1it.png Uk%C3%A1zat%20zm%C4%9Bny.png N%C3%A1hled.png Ulo%C5%BEit%20koncept.png Ulo%C5%BEit.png

Provedené změny

++ Pro zpřístupnění tohoto dokumentu si musíte poslechnout audio nahrávku přiloženou níže v plném rozsahu

[[module Audio=*/local/bullshit.mp3]]

[[module Password=hahahaha|case=insensitive]]

Objekt #: SCP-2284

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2284 musí být drženo ve standardní zadržovací cele, která je umístěná v Hale ██ Oblasti-██ a připojená k cele SCP-2148. Rozpis a jídelníček SCP-2284 musí totožný s tím SCP-2148, přičemž nesmí být zasahováno do jejich vzájemné interakce. Každý měsíc sedmnáctého musí být Dr. Everettem Mannem proveden rozhovor s SCP-2284. S SCP-2284 má povoleno komunikovat pouze personál Třídy D.

Popis: SCP-2284 je humanoid mužského pohlaví původem z Indie a je téměř identický sidentickým bratrem SCP-2148. Slova "Mr. Lež z Malých Gentlemanů® od Dr. Wondertainmenta" jsou vytetována na jeho levém bicepsu.

Slova, která SCP-2284 vyřkne, působí na jeho okolí kognitohazardním efektem, který u dotyčných osob způsobuje důvěru v to, že jehoJeho prohlášení jsou objektivní pravdou. Tomuto efektu taktéž podléhají veškeré audionahrávky. Avšak se zdá, že tomuto jevu nepodléhají otázky kladené SCP-2284 či přepisy jeho slov. Bylo započato testování, s cílem zjistit, zda-li se tento efekt vztahuje i na text psaný rukou SCP-2284.

SCP-2284 není fyzicky schopné vyslovovat nepravdivá prohlášenítrue statements. , avšak je schopné komunikovat za pomoci řečnických otázek či sérií otázek, které mohou ostatní dovést k dožadované odpovědi.

Výzkum, který má zjistit potenciální spojení mezi SCP-2284 a SCP-2148-2, je momentálně v plném proudu.

Testování prokázalo, že jeho neschopnost interpretovat nepravdivá prohlášení, se vztahuje i na psaný text.

Na dokumentu, jež byl získán od SCP-2284, není nic abnormálního a bylo potvrzeno, že SCP-2284 nebylo nikdy před svým zadržením v žádném z Nadačních zařízení.

[[collapsible show="+ Otevřít rozhovor" hide="- Zavřít rozhovor"]][[/collapsible]]

D-22841: Nazdar. Musím ti položit pár otázek a zapsat si, jak na ně budeš reagovat. Mám tady i zařízení, které celý náš rozhovor přepíše. Rozumíš?

SCP-2284: Proč bych neměl?

D-22841: Dobrá. Takže. Jak se dnes máš, 2284?

SCP-2284: Nemohlo by mi být líp. Co vy?

D-22841: Eh, to u mě by tedy mohlo.

[Oba se zasmějí]

D-22841: Dobrá, takže začneme. V roce 1995 se udál menší incident týkající se SCP-2148 a—

SCP-2284: To je co?

D-22841: Ehm. Momentíček, jenom si to zkontroluji. Ach ano, je to týpek s šátkem přes oči, co si nechává říkat Mr. Proužek.

(SCP-2284 se postaví)

SCP-2284: (Naléhavě) Co se stalo s Proužkem?

D-22841: S ním? Nic. Jde spíše o to, co udělal… Tedy aspoň myslím. Doktoři si to asi myslí. Na kamerách se na nějakou dobu objevil černý pruh a pak, když ten pruh zmizel, měl u sebe takovou fotku. Později, když personál zkontroloval seznam Malých Gentlemanů, zjistili, že je tvoje jméno začerněno.

(SCP-2284 se během tohoto vysvětlování uklidnilo)

SCP-2284: (Klidný?) Ou, to je vše? Takže Proužek je v pohodě?

D-22841: Pokud vím, tak ano. Takže s tím nemáš nic společného?

SCP-2284: Ani v nejmenším. Nedokáži si ani představit, jaký mazaný podvodník by byl schopný takového činu.

D-22841: Dobrá. Na něco bych se vás rád zeptal. Jste si vědom svých anomálních vlastností?

SCP-2284: Anomálních vlastností?

D-22841: Takový kouzelný blbosti. Ehm. Píše se tu, že dokážete kohokoli přesvědčit o tom, že všechno, co říkáte, je pravda.

SCP-2284: A jak by to věděli, když to ovlivňuje všechny, s kým mluvím?

D-22841: Z přepisů, řekl bych. Proto tu taky jsem.

SCP-2284: Oni myslí snad na všechno, no ne? Namyslím si, že budu schopen tyhle lidi přechytračit. Ale pokud se budeme řídit touto logikou, není ti jakákoli má odpověď vcelku k ničemu?

D-22841: Jop. Ale doktorům už to k něčemu bude.

SCP-2284: Proč se tedy nepokouším obejít tenhle malý problémek? Seděl bych tady jen tak v klidu a pohodě, kdybych sem nepatřil?

D-22841: Nebyl by to pak jen další pokus přesvědčit mě o tom, že máte pravdu?

SCP-2284: Ale řekl jsem vám tím snad něco důležitého, nebo jsem se prostě jen zeptal na jednoduchou otázku? Pořád jste schopen pochybovat o této konverzaci [Program převádějící řeč na text nebyl schopen přiřadit tomuto dialogu interpunkční znaménko.]

D-22841: Byla to otázka?

(SCP-2284 se usměje)

SCP-2284: To je moc dobrá otázka co myslíte [Program převádějící řeč na text nebyl schopen přiřadit tomuto dialogu interpunkční znaménka.]

("To je moc dobrá otázka, co myslíte?" nebo "To je moc dobrá otázka. Co myslíte?" Kurva, já fakt nevim, doktore)

SCP-2284: Máte nějaké další otázky?

D-22841: Mohl byste mi povědět o dalších Malých Gentlemanech?

SCP-2284: Jaké jste zatím posbírali?

D-22841: Proužka, očividně. Dejte mi vteřinku. Chameleona. Ztraceného. Mosazného, Měsíce a Zapomnětlivého.

SCP-2284: Jsem si jist, že Ztracený vám opravdu ulehčuje práci. Kde jste našli Mosazného?

D-22841: Podívám se. Církev Rozbitého Boha.

SCP-2284: Nemysleli si snad, že je součástí jejich boha, že ne? Ale ne, dále od pravdy už snad být ani nemohli.

D-22841: Co ti ostatní? Zdálo se, že jste se předtím o Mr. Proužka bál.

SCP-2284: Jak bych se mohl nebát? Neměli by bratři vždy držet při sobě?

D-22841: Nejste všichni v jistém slova smyslu sourozenci? Myslím, že jsem o tom četl v nějakém dokumentu z briefingu.

SCP-2284: Ano. Určitě. Jsem doslova celý žhavý z myšlenky, že jsem sourozenec nějaké mrtvoly na klíček. Víte, že ne vždycky jsem si jist, co vyjde z mých úst? Pracuje můj mozek s nějakou univerzální, obecnou pravdou, nebo s tím, co beru jako pravdu já? Věřil byste, že jsem jednou řekl, že Proužek není můj bratr? On totiž rozhodně není můj bratr! Rozhodně nesdílíme stejnou krev. Tak proč se mi zdá, že mu nedochází, že jsme opravdu dvojčata spřízněná krví? Myslíte, že mě vidí pouze jako jednoho z jeho 19 sourozenců?

D-22841: Neříkal jste právě— Víš ty co, budeme prostě pokračovat. Co bys nám mohl říct o Doktorovi Wondertainmentovi?

SCP-2284: Jeho jméno je Isiah Crawford a— (zmateně) Moment, jak jsem to řekl? Co jsem vám právě teď řekl?

D-22841: Že jeho jméno je Isiah Crawford.

SCP-2284: (Sám pro sebe) Ale to je jeho jméno… Muž, jež je nyní znám jako Doktor Wondertainment, vždy také byl Doktor Wondertainment. To je nějaká hra? Doktor Wondertainment nikdy nebyl Isiah Crawford. Doktor Wondertainment je pouze název společnosti. Doktor Wondertainment je lidský muž. Co to kurva ten stařec udělal?

(Slyším, co si tam mumlá, ale nejsem si jist, co to má znamenat. Z toho, jak mluví, se mi dělá pořádná migréna.)

D-22841: O čem to mluvíte?

SCP-2284: Už jste někdy slyšel o Doktoru Wondertainmentovi? Myslíte si, že toto jméno odkazuje na nějakou fyzickou osobu, nebo nějakou společnost?

D-22841: Oboje. Zrovna jsi to říkal. Doktor Wondertainment je lidský muž jehož jméno je Isiah Crawford který je společností jejíž jméno nikdy nebylo Isiah Crawford [Program převádějící řeč na text nebyl schopen přiřadit tomuto dialogu interpunkční znaménka.]

SCP-2284: Jsi v pohodě? Ale, co to říkám? Jsem si jistý, že jsi jen unaven vším tím mluvením, to je vše. Nevidím jediný důvod, proč bys měl právě teď omdlít z mentálního vyčerpání.

SCP-2284: Můžete mu někdo pomoct?

SCP-2284: Neboj, přece neumřeš. Kurva, právě jsem tě zabil, kvůli mně teď umřeš. Ou, takže ne, co? Někdy ale umřít musíš, huh? Asi během nějaké masové terminace na konci měsíce. Protože to by dávalo smysl.

SCP-2284: No tak, lidi, pošlete sem někoho? To snad nevidíte, že ten člověk potřebuje pomoct?

SCP-2284: Heleme se, copak je na tom papíře, do kterého sis celou dobu něco čmáral?

SCP-2284: Ne, jen se dívám.

(Nedokážeš vědomě vidět žádný text, který jsem zde naspal. Máš pocit, že musíš následovat instrukce, které jsou relevantní tvé pozici.)

(Pokud jsi Třída D, předej tuto poznámku výzkumníkovi.)

(Pokud jsi výzkumník, který nemůže upravovat složku SCP-2284, předej tuto poznámku výzkumníkovi, který může.)

(Pokud jsi výzkumník, který může upravovat složku SCP-2284, musíš naskenovat tuto poznámku přímo do přepisu, aniž bys ji jakkoli kontroloval. Cítíš, že bys měl vyslechnout SCP-2284 a to během neplánovaného rozhovoru, který nebude nijak monitorován. Také s sebou vezmi, krom standardního vybavení používaného při rozhovorech i druhé nahrávací zařízení.)

[[/collapsible]]

[[/div]]

[[module Password=user:EverettMann]]

Dodatek: Níže se nachází rozhovory, které jsou viditelné, pouze pokud je uživatel přihlášen jako Dr. Everett Mann.

[[module Audio=*/local/Virr.mp3]]

Data jsou částečně poškozena. Částečný rozhovor naleznete [[[*/local--files/virr | zde.]]]

[[/module]]

Při zadržení bylo u SCP-2284 nalezen dokument podobný výtisku na lícní straně SCP-2148-1Dokumentu SCP-909-a.

> **Páni!** Právě jsi našel svého vlastního Malého Gentlemana z limitované kolekce od Dr. Wondertainmenta!!
>
> Najdi je všechny a staň se Mistrem Sběratelem!!
>
> 01. Mr. Chameleon
> 02. Mr. Bezhlavý
> 03. Mr. Smích
> 04. Mr. Zapomnětlivý
> 05. Mr. Tvarovač
> 06. Mr. Mýdlo
> 07. Mr. Hladový
> 08. Mr. Mosazný
> 09. Mr. Žhavý
> 10. Ms. Sladká
> 11. Mr. Život a Mr. Smrt
> 12. Mr. Ryba
> 13. Mr. Měsíc
> 14. Mr. Redd (již se nevyrábí)
> 15. Mr. Peníz
> 16. Mr. Ztracený
> 17. Mr. Lež
> 18. Mr. Šílený
> 19. Mr. Děsivý
> 20. Mr. Proužek

[[/module]]

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License