SCP-2275
hodnocení: +2+x
blank.png
stamp.jpg

Kollwitzová známka získaná z korespondence s SCP-2275 v Oblasti-67, dne 3. února 2002.

Objekt #: SCP-2275

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Oblast-67 má za úkol udržovat krycí organizaci (viz Soubor o aktivu FO-4228/19/67/78, "Združenje Zbiralcev Znamk Vzhodne Slovenije") zaměřenou na nacházení filatistů na území Slovinska a v okolních regionech. Osobám, u nichž je předpokládaná zvýšená pravděpodobnost kontaktu s SCP-2275, bude kontrolována veškerá příchozí pošta.

Takto označeným osobám, které jsou následně kontaktovány SCP-2275, bude poskytnut široký výběr poštovních známek skrze Združenje Zbiralcev Znamk Vzhodne Slovenije pod záminkou obdarování člena organizace za jeho úsilí, a to až do doby, než veškeré anomální fenomény v okolí jedince ustanou.

Dle uvážení výzkumného ředitele je v Oblasti-67 pro výzkumné účely studie korespondence a fenoménů generovaných anomálií, neustále k dispozici vybraný výzkumný subjekt jakožto potenciální kontakt SCP-2275.

Veškerá korespondence s SCP-2275 je skladována v archivech Oblasti-67.

Popis: SCP-2275 je nepozorovatelná entita schopná generovat dopisy pro jisté příjemce a ovlivňovat místní změny vnímané reality v jejich okolí. Po revizi archivních dokumentů, nyní již neexistující Císařské Komise pro Transgresivní Případy (získaných díky debrecínské dohodě z roku 1990), následných experimentech a analýze, se výzkumníci domnívají, že SCP-2275 je myšlenková entita Třídy Keres.

SCP-2275 generuje a odesílá korespondenci osobám v okolí města Ljubljana ve Slovinsku, které se zajímají o filatelii1. Doposud se 61,5% osob, jež byly takto kontaktovány SCP-2275, nacházelo v okruhu 75km od města Ljubljana, přičemž všechny zbývající případy jsou roztroušené napříč jižní Evropou. Předpokládá se, že před zavedením aktuálních zadržovacích protokolů mohlo SCP-2275 tímto způsobem kontaktovat až 800 různých osob.

Korespondence od SCP-2275 je vždy označena "Kollwitzovou známkou"2 spolu s adresou příjemce napsanou ve slovinštině. Zpětná adresa není nikdy přítomná. Ve všech případech obsahuje dopis jeden kus papíru přeložený na tři části s ručně psanou frází, nebo větami ve slovinštině. Rukopis všech dopisů je konzistentní s tím, jež byl zdokumentován Císařskou Komisí pro Transgresivní Případy v depeši č. 37. Viz Dodatek 2275.1 pro reprezentativní vzorek korespondence od SCP-2275.

U osob, jež jsou určenými příjemci korespondence od SCP-2275, často dochází k sérii místních narušení reality. Četnost a intenzita tohoto fenoménu se výrazně snižují, pokud jedinec neustále získává a sbírá poštovní známky. Většina zaznamenaných subjektů tento vztah začala chápat krátce po objevení těchto efektů a zřídila, či rozšířila kvůli tomu své sbírky známek.

Subjekty dostávající korespondenci od SCP-2275 zaznamenaly následující anomální efekty ve svém okolí:

  • Kollwitzové známky objevující se náhle v kapsách a v osobních předmětech subjektu.
  • Slabý hlas vycházející z trubek a ventilací. Ve všech případech šlo o ženský hlas a slova byla nesrozumitelná. Většina svědků popsala tento hlas jako vystrašený, nebo ztrápený.
  • Manifestace lidských kostí3 v domově subjektu, většinou ve skříních a úložných prostorech.
  • Doručené dopisy adresované subjektu údajně z rakousko-uherského císařského účetního úřadu, které jsou kompletně prázdné.
  • Existující známky v domově subjektu se náhle mění a na moment zobrazují portréty Lovrence Košira.
  • Značky černým inkoustem (interpretované výzkumníky jako pokusy o psaní) objevující se na čistých kusech papíru v okolí subjektu.
  • Náhlé návaly změn okolních podmínek v okolí subjektu, jako například změna atmosférické teploty, pohybu vzduchu či zvuky. Tyto změny jsou konzistentní s aktuálními podmínkami v oblasti, kde byl pohřben Lovrenc Košir.
  • Stovky nevyžádaných formulářů pro změnu adresy (z roku 1974) od Pošte Slovenije objevující se opakovaně v poštovní schránce subjektu.

Dodatek 2275.1: Obsah korespondence od SCP-2275

Následuje částečný výčet korespondence získané od jedinců, kteří dostávali dopisy od SCP-2275. Veškeré dopisy jsou napsány ve slovinštině:

Datum: 21. května 1931
Příjemce: ████████ ███████████
Přepis korespondence: Kje sem4

Datum: 3. září 1934
Příjemce: █████ █████████
Přepis korespondence: Nečitelné

Datum: 14. července 1948
Příjemce: ████ ███████
Přepis korespondence: zmrzovanje, hladno5

Datum: 8. února 1952
Příjemce: █████ ███████████
Přepis korespondence: odgovori6

Datum: 22. prosince 1957
Příjemce: ███████ ████
Přepis korespondence: Nečitelné

Datum: 7. srpna 1963
Příjemce: ████ █████
Přepis korespondence: me ne more najti7

Datum: 13. května 1965
Příjemce: █████ █████████
Přepis korespondence: nov razvoj v poštnini8

Datum: 19. dubna 1972
Příjemce: ████ ███████
Přepis korespondence: Nečitelné

Datum: 29. července 1979
Příjemce: █████████████ ██████
Přepis korespondence: kam ste šli moj Lovrenc9

Datum: 11. ledna 1983
Příjemce: ███████ █████████
Přepis korespondence: naše delo10

Datum: 30. ledna 1986
Příjemce: ████████ ███████████
Přepis korespondence: kje sem kje sem kje sem11

Datum: 19. dubna 1987
Příjemce: ████ █████████
Přepis korespondence: pomagajte mi sestaviti sebe12

Datum: 11. listopadu 1989
Příjemce: ███████ █████████
Přepis korespondence: prosim Lovrenc13

Datum: 1. března 1990
Příjemce: █████ █████
Přepis korespondence: odbor priznava genialnost14

Datum: 18. prosince 1991
Příjemce: █████ █████
Přepis korespondence: Nečitelné

Datum: 23. června 1995
Příjemce: Vybraný výzkumný subjekt, Oblast-67
Přepis korespondence: nenaravno15

Datum: 16. srpna 1999
Příjemce: Vybraný výzkumný subjekt, Oblast-67
Přepis korespondence: moja notranjost16

Datum: 3. února 2002
Příjemce: Vybraný výzkumný subjekt, Oblast-67
Přepis korespondence: ni pobega17

Datum: 21. srpna 2010
Příjemce: Vybraný výzkumný subjekt, Oblast-67
Přepis korespondence: pozabljen v peklu18

Dodatek 2275.2: Depeše č. 37 od Císařské Komise pro Transgresivní Případy

Poznámka výzkumníka: Následuje přepis zprávy od Císařské Komise pro Transgresivní Případy, organizace fungující na území Rakouska-Uherska mezi lety 1830 a 1839. Tato organizace se sídlem v Budapešti měla za cíl vyšetřovat paranormální aktivitu. Archivy této agentury byly předány Nadaci po diskuzích se sovětskými autoritami roku 1990. Tento dokument byl přeložen z původní maďarštiny.

Co se týče neznámé dopisovatelky pana Lovrence Košira,

tato Komise se rozhodla zaznamenat ve prospěch Vojevody zajímavý případ nahlášeny Lovrencem Koširem, civilním úředníkem říše, jež se proslavil svými inovacemi poštovního systému.

Při mém setkání s panem Koširem, v kavárně Ruszwurm, mi pověděl jak ke svému slavnému nápadu přišel. Pan Košir mi vysvětlil, že myšlenka vyvinutí systému poštovného, které by odstranilo nutnost platit při dodání, jej údajně naprosto ovládla a nemohl přemýšlet o ničem jiném. Začal si hravě představovat onu všepohlcující touhu jako jistý druh múzy, podobné těm jež umělci a básníci zasněně popisovali. Pojmenoval svou múzu "Philatea" a často jí vyvolával když vytvářel nákresy svých poštovních známek, nebo protokoly pro jejich použití.

První dopis, který od "Philatey" dostal, jej šokoval, protože nikomu nikdy nepověděl o své vysněné inspiraci pro svůj nápad, ani s nikým nehovořil o svém vynálezu, s výjimkou svých kolegů v Ministerstvu a v zahraničí. Množství detailů, s jakými Philatea popsala nápad pana Košira a jeho vášeň pro věc, bylo neskutečné a tak jej nenapadlo žádné rozumné vysvětlení toho, jak by někdo mohl takto psát.

I přes jaksi paranormální povahu tohoto dopisu byl pan Košir nadšený výmluvností a zanícením pro jeho nápad, s jakými Philatea psala. Protože jsem četl obsah onoho záhadného dopisu, musím s ním souhlasit. Ať už je ta žena kdokoliv, má rozhodně mnoho skvělých nápadů ohledně důležitosti korespondence a sdíleného propojení mezi všemi kouty lidstva. Četl jsem dopisy, které pan Košir obdržel a nemohl jsem si pomoci, ale byl jsem inspirován vizí velkého lidského bratrstva, které ve svém elegantním psaní s básnickými obraty ona žena tak nádherně popisuje.

Pan Košir odpověděl své nově nalezené společnici a začal si s ní intenzivně dopisovat, což, jak mi sdělil, je z velké části zodpovědné za jeho myšlenkové procesy při vyvíjení detailů jeho systému známkového poštovného. Pan Košir mi ukázal dopisy, které od ní v té době dostal a obrátil mou pozornost k faktu, že Philateiny dopisy již byly označené známkami, jež jsou dnes v říši normálně používány, ale tehdy je ještě nikdo neznal. Tyto známky na sobě nesly ilustrace mladé ženy s nadějným výrazem v očích a odrážely dokonale nadšení s kterým pan Košir popisoval veškeré své plány.

Jakmile pan Košir ukázal své plány svým nadřízeným a byl svědkem jejich uskutečnění, ukončil tuto korespondenci a neodpověděl ani na několik gratulačních dopisů od Philatey. Začal se věnovat jiným záležitostem ve svém životě a přesunul se k dalším projektům. Tyto dopisy nakonec přestaly přicházet.

Dále mi pan Košir pověděl, že se doslechl o naší Komisi a našem vyšetřování při své práci ve Vídni a přál si nahlásit tuto zvláštní událost. Především jej údajně zajímalo, zda je Philatea skutečná osoba, které by mohl připsat nějaké zásluhy za svůj úspěšný vynález. Měl jsem z našeho rozhovoru ovšem pocit, že pana Košira trápí tajemný původ dopisů, které mi ukázal.

Když nepočítám neobvyklou povahu našeho setkání, byla má konverzace s panem Koširem jak poučná tak příjemná. Při našem rozloučení ve mě však zanechal pocit veliké lítosti ze své strany, takový hluboký zármutek ze ztráty oné fantastické korespondence. Toužebně poznamenal, jako to starší muži mají ve zvyku, že by si byl přál aby se věci staly jinak a kéž by neponechal ono tajemství stranou, zatímco se staral o jiné věci.

Pozoruhodnost osobnosti zahrnuté v této události je rozhodně nezvyklá a věřím, že si žádá dalšího výzkumu. Díky panu Koširovi, jež nám rád poskytnul materiály, jsem připojil výše zmíněnou korespondenci k tomuto dokumentu. Promluvíme si o tom více až za dva týdny dorazím do Budapešti.

Podepsán s pozdravem,

Dezső Nemeş

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License