SCP-2272
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-2272

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Nadační kontakty v rámci hlavní Baseballové ligy nahradí generálního manažera týmu Pensacola Blue Wahoos’ agentem Agentem Robem Potsdamem z lokální Mobilní úderné Jednotky 352-Dalet (“Dixieland Nightmare Magic”). Po jmenování agenta Potsdama generálním manažerem, přesune agent Ellise Canatosta do Nadací kontrolovaného týmu letní ligy v Petrohradě na Floridě, po čemž budou upraveny Zadržovací Procedury. Kvůli incidentu 2272-Domino (viz Dodatek II níže), SCP-2272 musí být monitorováno kvůli anomální aktivitě mimo jeho známé anomální efekty, a manažerům franšízy Cincinnati Reds musí být doporučeno, aby Ellisa Canastota udrželi na v lize Double-A nebo níže.1 Na zápasech Pensacola Blue Wahoos mimo domácí stadion, na kterých je jako jeden z hráčů zapsán Ellis Canastota, se musí hry účastnit alespoň jeden člen Mobilní Úderné Jednotky. Místní Vedení bude doplňovat či upravovat Zadržovací Procedury, pokud budou zpozorovány nové aktivity, nebo objeveny nové informace.

Popis: SCP-2272 je fenomén momentálně postihující Double-A ligový baseballový tým známý jako Pensacola Blue Wahoos. Fenomén se vyskytuje jako hráč, který neexistuje u Blue Wahoos se jedná o začínajícího nadhazovače Ellise Canastotu, jež se vyskytuje v záznamech her, statistikách a ve vzpomínkách hráčů Blue Wahoos ve hrách od poloviny roku 201█. Všichni účastnění hráči týmu Blue Wahoos zažívají kolektivní halucinace, kdy neexistujícího hráče Ellise Canastotu vidí nadhazovat, chytat a odpalovat, jako při normálním zápase. Tento efekt se promítá i do nahrávek, ftografií nebo audio nahrávek her týmu Blue Wahoos.2 (Viz Dodatek I níže pro pokusy s počítačovou analýzou ovlivněných fotografií Ellise Canastoty.)

Dvojitě zaslepená analýza naměřených údajů ze sonarů Vince J. Whibbs st. Community Maritime Park během hry, ve které měl hrát i Canastota potvrdila, že se v prostoru pozorovatelů, na fotografiích pozorovatelů, ani na jejich videích, nenacházel žádný objekt ani entita. Dodatečně, navzdory audiovizuálním nahrávkám zaznamenávajících odpalování, házení, či chytání míčků, sledovací sondy nedokázaly potvrdit existenci pohybu objektu, jehož zdrojem byl Canastota. Pokud se Canastota "nenachází na hřišti", není pozorována žádná anomální aktivita.

Ellis Canastota se, podle průzkumů organizace Cincinnati Reds a jeho popisu na webové stránce Blue Wahoos, účastnil “Oneiroi3 střední školu” v “Utica, WO.”4 Neexistují žádné vzpomínky, nahrávky ani statistiky ohledně baseballu z doby před podepsáním smlouvy s Blue Wahoos z roku 201█.

Dodatek I - Analýza fotografií: Několik obrázků ovlivněných SCP-2272 byly poslány Nadací vytvořenému programu, který je podrobil řadě Fourierových transformací a konvolucí, jež zakrývají výsledný výstup z lidského rozpoznávání a současně analyzoval jejich strukturu a poskytl souhrn jejich obsahu statistickou analýzou.5 Příklad výsledku (SCP-2272-IMG310):

Datum: 1. Července 201█
Lokace: SPORTOVNÍ UDÁLAST na BASEBALLOVÉM STADIONU (99% jistota)
Typ: BAREVNÁ FOTOGRAFIE
Subjekt:
Obrázek obsahuje (1) DOSPĚLOU OSOBU stojící v popředí a (70-80) DOSPĚLÝCH OSOB sedících v pozadí. Se 100% jistotou mají LIDÉ na obrázku ZAVŘENÉ OČI.

Dodatek II - Incident 2272-Domino: Počáteční Zadržovací Procedury pro SCP-2272 zorganizovaly jmenování agenta Roberta Potsdama generálním ředitelem Pensacola Blue Wahoos s úmyslem přesunout Ellise Canastotu do baseballového tým letní ligy ovládaného Nadací, aby byly efekty SCP-2272 zadrženy. Večer po svém jmenování byl agent Potsdam nalezen v komatickém stavu ve své posteli poté, co utrpěl oraní hlavy tupým předmětem. Všichni zaměstnanci Nadace v okruhu přibližně 40 km od agenta Postdama nahlásili, že večer zažili stejný sen. Ve snu seděli na tribunách baseballového stadionu a sledovali, jak Ellis Canastota hází baseballový míč vysokou rychlostí na hlavu spoutaného Roberta Potsdama.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License