SCP-227-CS

hodnocení: +5+x
blank.png
SCP-227-CS

SCP-227-CS

Objekt #: SCP-227-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Oblast-06CS byla zbudována kolem SCP-227-CS, z důvodu neexistující možnosti transportu objektu. Samotné SCP-227-CS je drženo na vnitřním nádvoří oblasti. Neoprávněný personál oblasti má zakázáno přibližovat se k SCP-227-CS na vzdálenost 3 metrů vyznačených kolem objektu.

Deset minut před aktivací objektu na nádvoří vstoupí členové oblastní bezpečnosti a podle potřeby i doprovodný personál. Po dobu, kdy je SCP-227-CS aktivováno, se prostor vnitřního nádvoří automaticky uzamkne i s přítomným personálem a nebude jej možné opustit až do konce události.

Popis: SCP-227-CS je lehce zatočený monolit neznámého původu z hladkého kusu neznámé slitiny o velikosti 7,4 metrů, jež se nachází poblíž obce Onen Svět ve Středočeském kraji. Podzemní část objektu sahá půl metru pod zem. Testování na SCP-227-CS prokázalo, že s ním není možné pohnout, ani jej nijak poškodit, či jakkoliv změnit jeho fyzický stav. Na základě informací zjištěných během aktivního stavu SCP-227-CS se zdá, že se zde tento objekt nachází již od poloviny 12. století, ovšem jeho aktivace začaly až roku 1978.

Primární anomální vlastnost SCP-227-CS se projevuje když je objekt aktivován, což se stává v pravidelném intervalu každých 674 dní a délka aktivace trvá přibližně 55 minut. Během tohoto intervalu SCP-227-CS vyzařuje neznámý druh energetické signatury a v okruhu 20 metrů od něj se objevují inteligentní mimozemské entity.

Tyto entity náleží k několika identifikovaným mimozemským civilizacím1 a je možné s nimi interagovat a komunikovat za asistence nadačního překladatele. Po skončení aktivace SCP-227-CS veškeré entity znovu mizí. Od první zaznamenané aktivace roku 1924 bylo zdokumentováno pět různých mimozemských druhů, přičemž dva z nich nebyly spatřeny nikde mimo tuto anomálii. Naprostá většina2 těchto instancí náleží k druhu označenému jako SCP-227-CS-A.

Druh SCP-227-CS-A je částečně humanoidní a pohybuje se vzpřímeně na dvou článkovaných končetinách, ovšem má čtyři přední chápavé končetiny podobné chapadlům ve dvou párech. Smyslové orgány zraku a čichu se nacházejí na horním páru předních končetin, zatímco spodní pár slouží čistě k manipulaci s okolím. Jejich kůže má tmavě zelený, až modrozelený nádech a v místě hlavy mají pouze pulzující ozubený otvor, kterým přijímají potravu.

I přes svůj, na lidské poměry, groteskní vzhled, jsou instance SCP-227-CS-A mírumilovné a zvídavé bytosti. Civilizace těchto mimozemských entit, pocházející někde ze souhvězdí Panny, je zdánlivě vyspělejší než lidská a je údajně schopná mezihvězdného cestování. Nosí různé mimozemské oděvy z materiálů podobných bavlně, či chitinu a často jsou vybaveni různými mimozemskými předměty, které slouží převážně k provádění měření, nebo pro zlepšení jejich smyslových orgánů, jako například nasazovatelný doplněk zrakových orgánů, který funguje podobně jako brýle.

— Fraňková, Kristýna, Mimozemské civilizace. Studie doposud známé inteligence v kosmu, Praha, Nadační vědecké nakladatelství, 2013, 354 s.

Díky omezeným konverzacím s instancemi SCP-227-CS-A se aktuálně spekuluje, že SCP-227-CS je jakýsi objekt zájmu jejich civilizace, který dopadl na Zemi v polovině 12. století a jež je nějakým způsobem propojený s lokací na domovské planetě SCP-227-CS-A, což instancím umožňuje krátkodobý přesun do okolí objektu. (Viz Dodatek 227-CS.003)

Panna_souhvezdi.png

Souhvězdí Panny, pravděpodobná lokace původu mimozemské rasy SCP-227-CS-A.

Dodatek 227-CS.001: Historie

SCP-227-CS bylo údajně poprvé popsáno ve svitku z poloviny 12. století od anonymního autora, který psal o jasné rychle padající hvězdě letící od západu. Tento původní spis byl roku 1834 objeven Josefem Eduardem Součkem, českým badatelem a průzkumníkem z Českého Depozitáře Nenormálna3. Původní rukopis se bohužel nedochoval, ale části deníku pana Součka obsahovaly popis lokace zvláštního kovového sloupu ve středních Čechách.

Roku 1921 byla kolem SCP-227-CS postavena Oblast-06CS, která začala s testováním objektu a zároveň sloužila jako strategické stanoviště ve středních Čechách. Přestože není známá přesná příčina události, došlo k první aktivaci objektu 12. prosince 1978 a od té doby dochází k další aktivaci každých 674 dní. K roku 2019 došlo již k více, než dvaceti aktivacím.

Dodatek 227-CS.002: První setkání

První provedený rozhovor proběhl neplánovaně v lámané angličtině roku 1978 s instancí SCP-227-CS-A. Rozhovor provedli výzkumník Vašek Janovský a člen oblastní bezpečnosti Miroslav Novák během první aktivace objektu a byl zachycen pomocí kamerového systému Oblasti-06CS.

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Výzkumník Janovský: (K agentu Novákovi) -no, zkrátka budu mít na Vánoce hodně papírování, ale to nevadí-

[Náhle dojde k jasnému záblesku světla vycházejícímu z SCP-227-CS, jež stojí uprostřed nádvoří oblasti. Po krátkém oslepení kamer se záběr vrací a na návoří nyní stojí tři instance SCP-227-CS-A. Dvě instance na sobě mají lesklé kovové obleky a třetí, oblečená v jakési barevné látce, svírá ve svých chapadlech jakýsi přístroj. Mimozemské entity, výzkumník Janovský i Agent Novák se zdají být zmateni a dezorientováni.]

Agent Novák: Co to sakra bylo?!

SCP-227-CS-A-1: (Neznámé)

Výzkumník Janovský: Nevím, ale- Co to je?!

[Agent Novák vytahuje svou pistoli a míří s ní na nejbližší entitu, která zaujímá defenzivní postoj, při němž si chapadly chrání ústní otvor a smyslové orgány.]

Agent Novák: Co jsou ty věci zač?

Výzkumník Janovský: Já- já nevím- Skloň tu zbraň.

Agent Novák: Zbláznil jsi se?!

Výzkumník Janovský: Prosím, počkej. Nevypadá to, že by na nás chtěli zaútočit.

[Jedna z instancí SCP-227-CS-A začne vydávat podivný elektronický zvuk, který náhle přejde do robotického hlasu hovořícího anglicky.]

SCP-227-CS-A-1: Ahoj. Přicházíme v míru. HELLO. WE COME IN PEACE.

Výzkumník Janovský: Oni- oni mluví. Ehm- Ahoj? Hello?

SCP-227-CS-A-1: Ano. Ahoj. My navštívili tady. Toto místo. YES. HELLO. WE VISIT HERE. THIS PLACE.

Agent Novák: Co to do prdele?

Výzkumník Janovský: Skloň konečně tu zbraň. Ehm… Kdo jste? Who are you?

SCP-227-CS-A-1: Jsme objevitelé. Našli jsme toto místo. Nechceme vám ublížit. Vy neublížíte nám? WE EXPLORERS. WE FIND THIS PLACE. WE MEAN NO HARM. YOU NOT HURT WE?

Výzkumník Janovský: Ptají se, jestli jim chceme ublížit, tak dej tu zbraň dolů. Nevidíš, že jsou přátelští?

Agent Novák: Fajn, ale- dávej si pozor. (Sklání zbraň.)

Výzkumník Janovský: Neublížíme vám. Odkud pocházíte? We will not hurt you. Where do you come from?

SCP-227-CS-A-1: Přicházíme z domova. Planety daleko od tohoto místa. Vy jste tu doma? WE COME FROM HOME. PLANET FAR FROM THIS PLACE. YOU HOME HERE?

Výzkumník Janovský: Ano. Tato planeta je naším domovem. Jak jste se sem dostali? Yes. This planet is our home. How did you arrive here?

SCP-227-CS-A-1: My se dostali? Jsme stále doma a také tady. Použili jsme /?/ nemožný stroj. WE ARRIVE? WE STILL HOME AND ALSO HERE. WE USE /?/ IMPOSSIBLE MACHINE.

Výzkumník Janovský: To je úžasné. Chápeš to? Jsou to návštěvníci z jiné planety!

[Na nádvoří v tuto chvíli vstupuje sedm členů oblastní bezpečnosti, jež byli upozorněni na tuto událost o několik minut dříve. Výzkumník Janovský i Agent Novák si jich okamžitě všímají, stejně jako mimozemské entity. Agent Novák pomalu přejde ke skupince agentů, aby jim vysvětlil situaci a rovněž je přiměl ke sklonění zbraní.]

Výzkumník Janovský: Proč jste tady?Why are you here?

SCP-227-CS-A-1: Přišli jsme pro obelisk. WE COME FOR THE OBELISK.

Výzkumník Janovský: Proč? Co je to? Co pro vás znamená?Why? What is it? What does it mean for you?

SCP-227-CS-A-1: Vy nevíte? Nad touto planetou. Velká bitva dávno. Dva mocní nepřátelé dávno pryč. Obelisk znamená my pamatujeme. YOU NOT KNOW? ABOVE THIS PLANET. GREAT BATTLE LONG AGO. TWO POWERFUL ENEMIES LONG GONE. OBELISK MEAN WE REMEMBER.

Výzkumník Janovský: Je- je to památník? Monument z velké bitvy před dávnou dobou? Mezi dvěma nepřátelskými civilizacemi, které bojovaly nad naší planetou? Možná na orbitě?It- It's a memorial? A monument to a great battle from a long time ago? Between two great civilisations who fought above our planet? In the orbit maybe?

SCP-227-CS-A-1: [Pauza.] Ano. Možná. YES. MAYBE.

Výzkumník Janovský: Vy si nejste jistí?You're not sure?

SCP-227-CS-A-1: Myslíme. Studujeme a objevujeme. Našli jsme /?/ nemožný stroj. Použili jsme ho. Jsme tady. WE THINK. WE STUDY AND DISCOVER. WE FIND /?/ IMPOSSIBLE MACHINE. WE USE IT. WE HERE.

[KONEC ZÁZNAMU]


Poznámka na závěr: Následně došlo k evakuaci Výzkumníka Janovského a Agenta Nováka, načež bylo celé nádvoří Oblasti-06CS dáno do karantény a byly spuštěny nouzové protokoly kvůli vniknutí cizích entit do prostorů oblasti. Přibližně po 50 minutách od svého objevení zmizely všechny tři entity, do té doby stále přítomné na nádvoří poblíž SCP-227-CS. Během své přítomnosti na nádvoří zdánlivě zkoumaly SCP-227-CS a nijak se nepokoušely uniknout. V návaznosti na tento incident byly kontaktovány ČROD a Centrum nadačních extraterrestriálních věd.

Dodatek 227-CS.003: Memorandum ohledně aktuálního stavu projektu SCP-227-CS

SCP-227-CS je podivný příběh o pomalém vyměňování informací. Od roku 1978 dochází v Oblasti-06CS k pravidelným návštěvám mimozemských návštěvníků ze souhvězdí Panny. Tito vzdálení návštěvníci jsou velmi ochotní sdílet informace, ovšem komunikační bariéra a omezený čas aktivace objektu zpomalily veškerou diplomacii.

Teprve kolem roku 1990 došlo k jakémusi navázání skutečného prvního kontaktu. Do té doby naše zadržovací procedury pouze sestávaly z uzamčení nádvoří, aby žádný z přítomných mimozemšťanů nemohl nijak odejít. Po hodině čekání se pak nádvoří prošlo se všemi možnými senzory, stejně jako ostatně po celou dobu manifestace a výsledek byl vždy stejný. Nic se neobjevilo. Ať už onen Nemožný stroj, jak jej návštěvníci poprvé nazvali, funguje jakkoliv, nikdy nezanechá sebemenší stopy po aktivaci.

Jakmile ovšem byla zavedena jakási obezřetná spoulpráce a diplomacie, vrátila se před nás otázka SCP-227-CS. Faktem je, že nikdo, včetně našich návštěvníků z hvězd, doopravdy neví, co ten objekt je. Víme, že je propojen s podobným artefaktem na domovské planetě Pannenských, stejně jako že je schopen dočasně fyzicky posunout několik jednotlivců jejich rasy napříč vesmírem, ovšem pouze jednou za čas, tedy musí odněkud brát energii a dlouho se nabíjí. Doposud se našim vědcům nepodařilo najít žádnou obrácenou funkci artefaktu, pokud nějaká existuje, a tak se sny o nahlédnutí do souhvězdí Panny prozatím rozplynuly.

Samozřejmě existují různé teorie. Někdo se domníval, že se jedná o jakousi mimozemskou sondu, jež byla vyslána na naši planetu, aby mohla být studována bez rizika kontaminace cizího prostředí. Padla úvaha o jakési mimozemské transportní zbrani, jež by mohla teleportovat cizí vojáky napříč galaxií, ale z našich informací, i těch od mimozemských výzkumníků v Panně, to nijak nevyplývá. Jisté je pouze, že objekt není původem ani jedné z našich ras a že první záznam o takzvaném obelisku ve středních Čechách, pochází nejspíše ze 12. století.

Zůstává tedy otázka, jak s objektem naložit. V případě nějaké jeho ukryté funkce si nemůžeme dovolit na něj zanevřít. Pannenská civilizace na druhé straně obelisku je daleko liberálnější, mírumilovnější a zvídavější, než ta naše. Na jejich straně neexistuje nic jako naše Opona a technologicky jsou daleko vyspělejší. Přesto se zdá, že anomální objekty, které jsou pro naši organizaci stěžejní a kterých zadržujeme celé tisíce, jsou v souhvězdí Panny velice neobvyklé. Jsou fascinováni tímto Nemožným strojem a kdykoliv mají možnost, aktivují jej, aby nahlédli do našeho světa.

Tento text píšu jako odpověď na žádosti o vysvětlení situace v Oblasti-06CS. Proč se nám skoro každých 23 měsíců zaplaví nádvoří oblasti mimozemskými turisty? Proč jsme se nepokusili zamezit aktivaci objektu? Jak víme, že jsou ti mimozemšťani přátelští? Chci ujasnit jednu věc personálu, co bude tenhle dokument číst. Nemáme v žádném úmyslu zastavit diplomatický program s mimozemskou rasou z Panny. Tento projekt již běží přes třicet let a potenciál dozvědět se něco víc nejen o našem světě, ale i o světě vzdáleném několik stovek světelných let, nikdy nebyl větší. Buďme rádi, že tato anomálie nečerpá miliony z našeho rozpočtu, ani nezpůsobuje nespavost celému vedení Nadace a zkusme si užít trochu zajímavé kulturní výměny mezi našemi dvěma světy. Oni jsou dychtiví dozvědět se o vesmíru něco víc, tak proč bychom mi měli zůstávat pozadu?

— ČROD-02

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License