SCP-2264
hodnocení: +2+x
blank.png

750px-London_martin_tower_08.03.2013_12-41-27.JPG

Martin Tower, londýnský Tower.

Objekt #: SCP-2264

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k nevyhnutelně veřejné povaze budovy, v níž se SCP-2264-A nachází, se bezpečnostní opatření zaměřují na zabránění přístupu civilistů k anomálii. Nadace spolupracuje s vládou Spojeného Království na zakrytí existence SCP-2264-A. Byla zbudována tajná chodba k SCP-2264-A, která zůstává jediným přístupovým bodem. Původní vstup do místnosti s SCP-2264-A byl zazděn, aby se zaručilo, že pouze autorizovaný personál bude mít přístup k SCP-2264-A. Agenti se každý měsíc musí střídat, kvůli hrozbě psychologické závislosti na SCP-2264-B.

Popis: SCP-2264-A jsou kovové dveře nacházející se v tajné místnosti pod Martin Tower, jež je součástí londýnkého Toweru.1 Dveře není možné odemknout tradičními způsoby a vyžadují ke svému otevření vysoce ritualizovaný proces. SCP-2264-A je připojeno ke komplexnímu aparátu, jež se skládá z alchymistických nástrojů, jako jsou alembiky, retorty a kelímek.

Henry_Percy-9th_Earl_of_Northumberland.jpg

Henry Percy, devátý hrabě z Northumberlandu.

Podle deníků nalezených v tajné místnosti, stvořil SCP-2264-A2 jistý Henry Percy (27. dubna 1564 – 5. listopadu 1632), devátý hrabě z Northumberlandu, anglický aristokrat, alchymista a dlouhodobý vězeň v londýnském Toweru. I přes svůj vězeňský status si hrabě udržoval jistou úroveň vlivu, užíval si pohodlného života a byl mu povolen přístup ke knihám a výzkumnému materiálu. Přezdívalo se mu Čaroděj Hrabě, kvůli jeho rozsáhlé knihovně a zájmům o vědu a okultno.

Považuje se za možné, že další z Percyho kruhu spoleníků byli zapojeni do výroby SCP-2264-A, včetně Johna Dee, slavného alchymisty a dvorního astrologa královny Alžběty. Je monžé, že Škola noci3, jejímž členem byl údajně i sám Henry Percy, byla rovněž zapojena.

Deník Henryho Percyho, Čaroděje Hraběte:

nigredo:
budiž čelit temné duši noci - [epifýza] budiž čerstvě vymámena. oheň vzbudí stín uvnitř.

albedo:
smyj pryč nečistot - déšť očistí všechen hřích a duši připraví pro Elysium. rozděl, nikoliv dle diktátu přísnosti harmonie, ale spíše na dva protichůdné principy, z nich později vzejde forma jednoty protikladů.

citrinitas:
vítězství nastává s žloutnutím lunárního vědomí. bílá se poddává úsvitu; cestující lampa skolí měsíc.

rubedo:
červená naráží; namísto ní, odevzdej aparátu krvavou oběť.

Byl zkonzultován Nadační alchymista. Instrukce se velmi podobají magnum opus; čtyřdílnému procesu zapojenému při výrobě mýtického kamene mudrců. Replikace této procedury vyžadovala [VYMAZÁNO].4

Zapomocí stále nepochopených prostředků, odpovídá mechanizmus uvnitř SCP-2264-A na konečný roztok, což způsobí jeho odemčení a otevření a zpřístupní průchod do SCP-2264-B.

SCP-2264-B je extradimenzionální město, které neodpovídá žádné známé lokaci na Zemi, ani jinde. Objekty, které pochází z SCP-2264-B se dematerializují po pronesení skrz SCP-2264-A. Takové objekty byly později nalezeny zpátky na místě, z nějž byly původně odebrány.

Osoby vstupující do SCP-2264-B nahlásily, že osobní předměty, které u sebe měly, zmizely a jejich oblečení bylo nahrazeno. Takto nahrazené oblečení připomíná maškarní kostýmy, především ty spojené s Benátským karnevalem a dematerializuje se po opuštění SCP-2264-B. Obličejové masky není uvnitř SCP-2264-B možné sundat, ale zbytek oblečení lze svléknout. Většina obyvatel SCP-2264-B je oblečeno v podobných kostýmech; agenti nahlásili, že jejich kostýmy se zdají být organické a často je popisují, jako "chitinózní". Nejčastější obyvatelé SCP-2264-B jsou zhruba humanoidní a byli klasifikováni, jako SCP-2264-1.

Obloha je popisována, jako žlutá s nespočetným množstvím černých hvězd, které neodpovídají žádnému známému, ani teoretizovanému souhvězdí. Způsob, jakým jsou budovy tvarovány napovídá, že jsou vytvářeny z jednolitého materiálu. Černá, bílá, žlutá a červená jsou jediné barvy, které je uvnitř SCP-2264-B možno vidět. Architektura není euklidovského typu normální fyzikální zákony zde neplatí,5 obyvatele je tedy možno spatřit, jak stoupají po schodišti hlavou vzhůru nohama, ovšem z jejich gravitačního zdroje stoupají normálně.

Město bylo popisováno, jako zapáchající jako "uschlé květiny s náznakem plísně", či vonící "podobně, jako staré knihy". Skutečnou velikost města je těžké změřit, ale zdá se, že se nachází na ostrově obklopeném černým oceánem. Složení této černé tekutiny je neznámé, ale je popisována, jako vizkóznější, než voda.

Agenti nahlásili hypnagogickou malátnost při prozkoumávání SCP-2264-B a mají problém s určením času a prostoru. Přestože SCP-2264-B je skutečná lokace a není považována za sen, osoby se zkušenostmi s lucidním sněním prokázaly mnohem větší sebekontrolu a schopnost všímat si detailů, než osoby bez těchto zkušeností. Agenti se každý měsíc musí střídat, kvůli hrozbě psychologické závislosti na SCP-2264-B. Prvotní pokusy o průzkum skončily osmi ztracenými agenty, přičemž ti, kteří se vrátili měli problém se souvislým a detailním popisem svých zážitků.

Dodatek: SCP-2264 bylo objeveno náhodou během renovace Martin Tower dne ██. ██. ████. Nadace byla kontaktována reprezentanty Koruny, kvůli podezření, že jde o potenciálně anomální artefakt, podle spisů nalezených s ním, jež byly od té doby spojeny s Henrym Percym, devátým hrabětem z Northumberlandu. Mezi poznámkami byl objeven neodeslaný dopis, určený Christopheru Marloweovi, slavnému básníkovi a dramatikovi. Dopis je datován 30. května 1593, den Marloweovy nevyřešené vraždy.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License