SCP-226-CS
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-226-CS
Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-226-CS musí být umístěno v humanoidní zadržovací cele s jednou (1) dětskou postelí, šatníkem, jedním (1) stolem se dvěma (2) židlemi a sprchovým koutem se závěsem. Pokud subjekt použije své schopnosti proti členům Nadace, musí být do místnosti ihned přivedena D-2653 aby potlačila negativní emoce subjektu. D-2653 musí být vždy v bezprostřední blízkosti SCP-266-CS aby se zabránilo agresivnímu chování subjektu [Viz Dodatek 226-2].

Popis: SCP-226-CS je 12-ti letá dívka evropského původu s hnědými vlasy a modrýma očima. Rodné jméno subjektu je Petra Králová, ačkoliv preferuje přezdívku 'Myška', kterou jí dala D-2653. Byla nalezena v dětském domově ██████, ███████ ███ poté, co jeden z jejích výtvorů napadl skupinku dětí. V přítomností je umístěna v Oblasti-13CS.

SCP-266-CS má schopnost oživit neživé předměty prostřednictvím své vlastní představivosti. Tato schopnost má potenciál vytvářet nebo zesílit anomální vlastnosti v běžných objektech, činící je potencionálně nebezpečnými. Výtvory SCP-226-CS jsou tvořeny z neznámé látky - připomínající gumu - která je neprostupná a nezničitelná. V některých instancích je tato látka pokryta peřím, šupinami či chlupy. Předměty ztrácí své anomální vlastnosti, jakmile jsou odstraněny z okruhu 50 m od SCP-226-CS.

Anomální schopnosti SCP-226-CS jsou vysoce nepředvídatelné a obtížně ovladatelné. Aby se zabránilo náhodnému nebo úmyslnému vytvoření nebezpečných entit, nejsou v její přítomnosti povoleny žádné hračky ani jiné předměty podněcující kreativitu. I přes tato opatření byly zaznamenány případy vytvoření anomálií [Viz Incident 226-1].

Osobnost subjektu je popisována jako vysoce nezávislá, se sklonem k tvrdohlavosti a vzdoru. SCP-226-CS projevilo silný odpor k plnění příkazů Nadace, často vyžadující rozsáhlé přemlouvání nebo úplatkářství, aby spolupracovalo. Také prokázalo sklon k agresi a problémy se sebeovládáním, což mělo za následek četné případy napadení jedním z výtvorů SCP-226-CS.

Navzdory svému problematickému chování má subjekt vysoký stupeň inteligence, je schopen porozumět většině verbálních příkazů a reagovat na ně, ale odmítá plnit rozkazy, které považuje za kruté či nespravedlivé.

SCP-226-CS má zvláštní vztah k D-2653, která jako jediná dokáže přimět subjekt k plnění požadavků Nadace. Vlastním jménem Kateřina Hvězdná, žena bílé pleti se zrzavými vlasy a zelenýma očima. Její složka uvádí, že se dopustila [VYMAZÁNO].

Bylo pozorováno, že SCP plní úkoly zadané D-2653 s větším nadšením a spoluprací, často bez jakýchkoli otázek nebo zaváhání. Pokusy o komunikaci ostatních zamětnanců třídy D či Nadačního personálu vyvolávají pouze nevraživost.

Když byla D-2653 dotázána na důvod náklonosti SCP-226-CS, odpověděla, že subjekt si je vědom nucené přítomnosti personálu třídy D a navíc jsou všichni ostatní „neslušní“ a "nemají vychování".

Dodatek 226-CS-1: Schopnosti SCP-226-CS jsou velmi podobné schopnostem SCP-239, což byl hlavní důvod návrhu podobného postupu jako u zmíněného SCP.

Dodatek 226-CS-2: D-2653 byla vyřazena z měsíční terminace zaměstnanců třídy D, jelikož je dosud jediným prostředkem stimulace SCP-226-CS a byla jí přidělena postel v zadržovací cele subjektu. Druhým důvodem k tomuto rozhodnutí byla negativní reakce SCP na pokus o nahrazení D-2653 [Viz Incident 226-CS-1].

Incident 226-1: Dne 29. května, 20██ bylo rozhodnuto o nahrazení D-2653 z důvodu emocionálního pouta k SCP-226-CS, jelikož by mohla subjektu pomoci prolomit zadržení.

D-3021, Natálie Zimová, byla vybrána jako nová pečovatelka pro SCP-226-CS, nahrazující D-2653, jelikož mají podobné povahové rysy. Natálii byla poučena o Zadržovacích Procedurách subjektu a pravidlech pro interakci s ním. Následně jí byl poskytnut seznam toho, co je dívce libé či nelibé, a také stručný přehled vzorců chování SCP.

Natálie se poprvé setkává s SCP-226-CS a pokouší se s ní navázat vztah. Subjekt nejeví žádný zájem o interakci s Natálií a místo toho se nadále ptá, kde se Katka nachází. D-3021 subjektu vysvětlila, že Katka již nebude přítomna kvůli okolnostem, které nemůže ovlivnit. To však SCP-226-CS rozrušilo a začalo používat svou schopnost oživovat předměty, aby se pokusilo prolomit zadržení, což se mu nakonec podařilo využitím každého neživého objektu, který se může jakkoli hýbat, v okruhu 50 m, což zahrnuje dveře cely. Tato manifestace schopností subjektu nebyla dosud pozorována a tudíž nebyla zavedena žádná obranná opatření.

Jakékoli zbraně byly nepoužitelné, jelikož kulky byly proměněny na bubliny, plynové bomby byly plné třpitek a pokusy o zpacifikování subjektu skončily prolomením zadržení dalších SCP.

Díky rychlé reakci personálu a předávání rozkazů, byla D-2653 držena jako rukojmí, dokud SCP-226-CS neslíbilo, že již nebude nadále usilovat o útěk pod podmínkou, že bude zaměstnankyně neustále v její blízkosti. Tento požadavek byl schválen ředitelem oblasti a následně ČROD. Před navrácením do své zadržovací cely podotklo SCP-226-CS ironii situace, jelikož bychom "zabili Katku tak či tak".

Dodatek k nalezení: SCP-226-CS sebou v minulost vždy nosilo panenku s fialovými šaty, zrzavými vlasy a zelenými korálky místo očí, ale po příchodu do Nadace nebyla nikde k nalezení. - Dr. Pipek

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License