SCP-2217
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
/* This should fix the open-menu button in mobile view */
#top-bar div.open-menu a {
background-size: 0 !important;
}
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
}
 
@media (min-width: 768px) {
 
  .mobile-top-bar, #top-bar .open-menu {
    display: block;
  }
 
  .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block!important;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -19em;
    width: 17em;
    height: 100%;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 0.3em 0.675em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.5s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar:target {
    display: block;
    left: 0;
    width: 17em;
    margin: 0;
    z-index: 10;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: -1;
  }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  .close-menu {
    margin-left: 19em;
    opacity: 0;
  }
}

hodnocení: +3+x
blank.png
Objekt #: SCP-2217
Třída Objektu: Thaumiel
Úroveň 2/2217
Klasifikováno
beach-913560_960_720.jpg

SCP-2217. Ostrov ██████ je vidět v pozadí.

Popis: SCP-2217 je celá pláž na ostrově [VYMAZÁNO], v Řecku. Písek SCP-2217 sestává z neanomálních sloučenin křemičitanů a vápníku spolu s několika kationtovými kovovými částicemi, které si uchovávají svůj náboj i přesto, že jsou uzemněny; tyto částice fungují částečně jako katalyzátor anomálie spojené s SCP-2217. Na SCP-2217 se rovněž nachází malý křemičitý útes v nejsevernějším bodě, jehož vnitřek je ovlivněn anomálií.

Přírodní procesy jež se odehrávají na SCP-2217, včetně rozkladu mořského života jež je vyplaven na pláži, eroze pobřeží, blesků (jež jsou zde mnohem častější kvůli výše zmíněnému obsahu kationtů) a dalších změn počasí, končí stvořením struktur a přístrojů jež jsou umělého původu, kolektivně označeny jako SCP-2217-A.

Instance SCP-2217-A zahrnují:

 • Několik druhů strojů, od jednoduchých hodinek až po komplexní roboty, jež jsou složeny z bleskovce a jsou často zakryté pískem v SCP-2217 po úderech blesku. Kromě způsobu svého stvoření nejsou tyto objekty nijak anomální a jsou plně funkční.
 • Šperky evidentně vyrobené z mořského skla a dalších odpadních produktů jako vyřazené žárovky, potopené lodě a zvířecí kosti. Šperky často připomínají, nebo obsahují symboly používané Rozbitou Církví.
 • Model velkého města, nazvaný SCP-2217-A1. SCP-2217-A1 se nachází uvnitř útesu na SCP-2217, jež je dostupný pouze skrz podvodní vstup. Strukturní prvky SCP-2217-A1 jak se zdá odpovídají neznámému prastarému Řeckému městu, přičemž na chrámu stojí nápis "Κύθηρα"1. SCP-2217-A1 nese několik forem náboženských symbolů používaných všemi třemi frakcemi Církve Rozbitého Boha. I přes očividně Řeckou architekturu připomínají geografické prvky spíše jezero Bajkal v jižní Sibiři, Rusku. Analýza ukazuje, že SCP-2217-A1 bylo vytesáno pouze přírodními vlivy, jako eroze.

SCP-2217 je považováno za svaté místo Rozbité Církve, oddělenou frakcí Církve Rozbitého Boha. Část skriptu používaného náboženstvím, Kniha Obřadů, popisuje SCP-2217.

Dodatek: Výtažek z "Knihy Obřadů":

 1. Chlapec pohlédl na oceán se svou rodinou a viděl na něj pršet oheň od samotného Boha.
 2. Bůh řekl Chlapci, "Tohle je má dílna. Tady dělám své zázraky."
 3. "Blesk je mé kladivo, Země je má kovadlina, písek je kov."
 4. "Přijď, chlapče. Přijď do mé dílny." A chlapec šel, opustil svou rodinu.
 5. Chlapcova rodina truchlila, mysleli si že chlapec jde na smrt. Neslyšeli Boha tak jako on.
 6. Na Boží kovadlině, chlapec roztáhl ruce a zakřičel na oblohu "Bože! Jsem zde! Ukaž mi své zázraky!"
 7. A Bůh to učinil. Vztáhl na chlapce Své kladivo, srazil jej a rozbil jej ve dví. On, jako jeho Bůh, byl nyní Rozbitý.
 8. Ale Chlapec nezemřel. Místo toho se stal jedním z prvních Božích dětí, navždy označený.
 9. Značka nebyla viditelná. Byla v jeho mysli. Značka byl Nákres samotného Boha.
 10. Ale byl to pouze útržek pravého Nákresu, ale on věděl, že jednoho dne to srazí Maso.
 11. Chlapec zavolal na svou rodinu, "Přijďte a Zřete Zázraky Boží! Nechte jej srazit vás na své kovadlině a budete přetvořeni do nové podoby."
 12. A tak jeho rodina viděla moc Boží.

Incident 2217-14: Dne 01/01/2014, zasáhlo zemětřesení o síle 4.1 v lokaci SCP-2217, epicentrum bylo kolem jeskyně s SCP-2217-A1. Robotická sonda byla vyslána do jeskyně SCP-2217-A1 kde bylo zjištěno že se udála velká strukturní změna.

Několik budov se zdálo být napůl pokryto substancí připomínající ztvrdlou lávu. V této mase bylo identifikováno několik bytostí připomínající jedince nakažené SCP-610, ničících budovy a požírající humanoidní postavy; před tímto incidentem nebyly žádné jednotlivé postavy v SCP-2217 viděny.

Incident 2217-35: Od 12/12/2017 se několik členů Rozbité Církve pokusilo zaútočit na ostrov kde se SCP-2217 nachází, pod záminkou "opětovného získání místa pro Církev". Experimentální magnetické zbraně vyvinuté pro Ezoterickou Bojovou Jednotku jsou aktuálně používány k odražení útoků.

Avšak byly nahlášeny zprávy o přeběhlém Nadačním personálu poté, co byli zasaženi bleskem na SCP-2217, přičemž oznámili že "Bůh musí být znovu sestaven". Tito zaměstnanci musí být okamžitě zadrženi.

Incident 2217-42: Dne 28/07/2018 se velká skupina členů Rozbité Církve, několik z nichž bylo anomálně upraveno, pokusila zaútočit na SCP-2217 a Nadační základnu na místě. Přívrženci Rozbité Církve byli údajně doprovázeni členy GOI-004B (Mechanická Ortodoxie) a GOI-004C (Církev Maxwellistů), i přes zprávy o intenzivní rivalitě mezi těmito skupinami.

Nepřátelské zabrání SCP-2217 bylo úspěšné, všichni Nadační členové byli buď zabiti, nebo zajati členy GOI-004. Video zpráva poslaná údajnými "Svatými Branami" Maxwellistické Církve obsahovala následující zprávu:

Ach rozkladači jež si říkáte Nadace: pro co jste Nadace? Pokud jste Nadace pro život, necháte nám tento kus země. Neboť maso se blíží, a jenom my jej můžeme zastavit. Musíme okamžitě přivést zpět našeho Boha, nebo všichni zahynete.
WAN mluvil o příchodu masa, Hrůzy 25:7-12.2 A nyní je čas. Pokud jste Nadace pro život, nedovolíte to. Necháte nás porazit maso.

Několik dalších zpráv následovalo, požadujících vydání SCP objektů spojených s Církví Rozbitého Boha.

Od 01/08/2018 je všechen Nadační personál pracující na SCP-2217 považován za přeběhlý. Od 05/08/2018 je SCP-2217 nezadržené.

Pozorovací Zpráva 2217-04: Od selhání kontejnmentu SCP-2217 pozorovaly Nadační satelity SCP-2217. Snímky ukazují členy Církve Rozbitého Boha kreslící symboly do písku. Triumvirát, spojená úderná jednotka s Obzorovou Iniciativou a Globální Okultní Koalicí zjistila, že tyto symboly odpovídají ohromnému vyvolávacímu rituálu použitelného k obnovení UAE-Alef-015, zvané také "Rozbitý Bůh/MEKHANE/WAN".

Probíhá plánování velkoplošné invaze SCP-2217.

Incident 610-2217: Dne 1/01/2019 v 00:00 místního času bylo v regionu jezera Bajkal zachyceno ohromné zemětřesení. Tato seismická událost odpovídala velkému návalu jedinců SCP-610, jež začali útočit na perimetr zadržovací oblasti. Nadační obrana utrpěla těžké ztráty a málem došlo k úniku SCP-610 z kontejnmentu.

Avšak únik byl zastaven náhlým objevením několika upravených členů Církve Rozbitého Boha, jež napomohli Nadačním silám zadržet útok. Členové Církve očividně čekali v oblasti kolem jezera Bajkal alespoň 15 dní před útěkem, později tvrdili že jim "Bůh řekl že mají přijít [Nadaci] na pomoc."

Únik byl bezpečně zadržen díky velkoplošnému výboji jež se stal 04/01/2019 a zničil všechny jedince SCP-610 v okruhu 5 km od epicentra. Životní formy v dosahu, které nebyly nakaženy SCP-610, včetně Nadačního personálu nebyly zničeny, kromě kompletního zničení nákazy SCP-610 v jejich systému. Satelitní fotografie ukazují, že tento výboj přišel z ostrova, kde se nachází SCP-2217, přibližně 20 minut před samotným odpálením.

Po tomto incidentu přijali všichni vůdci Triumvirátu video zprávu od Roberta Bumara, vůdce Církve Rozbitého Boha, včetně Rady O5, Ředitele Globální Okultní Koalice a Tribunálu Obzorové Iniciativy.

Ještě není pozdě, víte. Je to i náš svět. Chceme aby bylo Maso zničeno tak jako vy. Nechte nás; můžeme si pomoci navzájem. Přijďte ke Kovadlině. Promluvíme si a můžeme zachránit svět.

Dodatek: 2217-Thaumiel: Dne 14/05/2019, odhlasovala Rada O5 jednomyslně dočasná spojenecká opatření s GOI-004, se záměrem odvrátit Scénář Třídy XK. SCP-2217 bylo překlasifikováno na anomálii třídy Thaumiel a bude použito k odvrácení Scénáře XK-610-Ω. Během prevence tohoto scénáře budou všechny utajovací protokoly anulovány, s velkým rizikem Scénáře LV-Nula "Zdvižená Opona"; to je považováno za přijatelné riziko.

Aby se veřejnost mohla přizpůsobit v případě možného Scénáře LV-Nula, Triumvirát vytvořil Projekt ENNUI. Projekt ENNUI použije kombinaci Amnestik ENNUI-5 a postupné vystavování civilistů neškodným anomáliím Třídy E, spolu s anomáliemi jimž byla přidělena klasifikace -EX, ale ještě nebyly vypuštěny na veřejnost.

Od 25/08/2019 je SCP-2217 pod kontrolou Triumvirátu a Projekt ENNUI funguje na 45% efektivnosti.

Testing

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License