SCP-2203
hodnocení: +1+x
blank.png
matchmaker.jpg

SCP-2203 nalezeno během rekvizice

Objekt #: SCP-2203

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2203 musí být uloženo ve standardní skříňce a mezi testy vypnuto. Použití SCP-2203 je omezeno pouze na testování a ne pro jakýkoli jiný účel. Veškeré informace shromážděné z SCP-2203 musí být zaznamenány v experimentálním deníku a nesmí se s nimi jednat bez souhlasu hlavních výzkumníků. Všechny žádosti o rozhodnutí o zaměstnání, dovolené nebo přesunech do různých zařízení striktně na doporučení SCP-2203 budou zamítnuty. Od výzkumníků se očekává, že si před testováním prostudují personální příručku pro zásady Nadace týkající se etického chování ve vztazích mezi zaměstnanci.

Testování karet vytvořených SCP-2203 pomocí SCP-2236 bylo schváleno po kontrole Velitelstvím Oblasti.

Popis: SCP-2203 je standardní „Testovač lásky“. Zábavní zařízení je vysoké 1,9 m a je vyrobeno z amerického kaštanového (Castanea dentata) dřeva, mosazi a skla, s mosaznou rukojetí na přední straně a završené vysokým lightboxem. Vedle rukojeti na SCP-2203 je mosazný štítek, na kterém je vyryto:

Najděte pro sebe toho Pravého! Otestujte svou lásku a najděte toho výjimečného někoho, se kterým jste předurčeni strávit zbytek svého života! Vaše zlatíčko čeká!

Na zadní straně stroje je malá plaketa s uvedením Velké zábavní společnosti jako výrobce.

Podobně jako u jiných testerů lásky, když je aktivován, lightbox cyklicky prochází každým světlem, zatímco se přehrává pípající melodie. Na základě naměřené kožní vodivosti subjektu, který drží rukojeť, lightbox ukazuje předpokládané „skóre“ romantické přitažlivosti subjektu. Možné výsledky jsou Prosím Zkuste znovu, Vlhký, Neškodný, Přívětivý, Zlobivý ale milý, Divoký, Vzrušující, Vášnivý, Lamač srdcí a Nezvladatelný.

Na rozdíl od jiných testerů lásky, SCP-2203 také vydává vizitku, na které je napsáno jméno a adresa osoby, spolu s několika radami ohledně toho jak oslovit danou osobu. Ve všech případech byla prokázána existence zmíněné osoby. Zkoumání vnitřního fungování SCP-2203 nebylo schopno zjistit informační zdroj jmen a adres, ani nebyla nalezena žádná metoda výběru jména.

Subjekty, které osloví osobu uvedenou na kartě, hlásí, že mezi nimi nalezli snadné pouto, jako by subjekt dané osobě implicitně rozuměl. Následné rozhovory s oslovenou osobou rovněž naznačují opětované pozitivní emocionální spojení s danou osobou. Sexuální, romantické a jinak intimní vztahy mezi subjektem a osobou byly rozhovorem určeny jako dlouhodobé, přičemž běžným výsledkem je manželství a plná očekávání šťastného života. Subjekt i osoba vykazuje nižší hladiny kortizolu a vyšší hladiny oxytocinu a vasopresinu v případě pokračování pouta.

Testování ukázalo, že vazba není anomální povahy a může být narušena. Taktika počátečního přístupu, která naznačuje nedostatek bezpečí na straně oslovené osoby, může jako obvykle odradit osobu od další interakce se subjektem. Následné útoky nebo akty zrady po navázání pouta mohou pouto zrušit. Anomální povaha SCP-2203 zahrnuje jeho schopnost vybrat někoho, kdo pozitivně reaguje na osobnost subjektu a nepřidává žádnou speciální schopnost posílení pouta.

Záznam o Získání: SCP-2203 bylo získáno 14. února 1973 z ███████████ █████ v San Franciscu, CA. Policie byla přivolána, aby roztrhla a zatkla dvě osoby, které se praly před objektem, který byl v rohu místnosti s podobnými zábavními prvky. Agent Nadace, začleněný do policejního zboru, vyšetřoval tvrzení alternátorů, že přítelkyně jednoho muže měla být podle objektu pravou láskou toho druhého. Agent použil SCP-2203 a dostal kartu se jménem a aktuální adresou bývalé přítelkyně v St. Louis, MO. Nahlásil událost Nadaci a požádal o dovolenou.

Dodatek 2203-A: Záznam o Experimentech

Počáteční bezpečnostní testy třídy D neodhalily žádná anomální rizika od SCP-2203 (Viz Bezpečnostní protokol 2203-1). Hlavní výzkumník Dr. Andrew Califano doporučuje testování s dobře socializovanými subjekty až do Úrovně 3. Povolení uděleno.

Experiment 2203-A-1
Datum: 17. února, 1973
Subjekt: Dr. Andrew Califano
Poznámky: Dr. Califano je ženatý se Sylvií Califano a má dvě malé děti, Michaela a Jocelyn. Hlásí šťastnou domácnost.
Scóre: Přívětivý
Karta:


~
Sylvia Califano
███ Monte Vista, ██████, ██
Ale to už víte.
~Výsledek: Sylvia Califano požádala, aby mohla přijít na testování.

Experiment 2203-A-2
Datum: 18. února, 1973
Subjekt: Sylvia Califano
Poznámky: Žena Dr. Andrewa Califana
Scóre: Zlobivá ale Milá
Karta:


~
Andrew Califano
███ Monte Vista, ██████, ██
Vy dva jste spolu tak krásní.
~Výsledek: Testování potvrzuje, že dokonalé opětované shody jsou možné.

Experiment 2203-A-14
Datum: 9. Srpna, 1984
Subjekt: Agent Ron Towson
Poznámky: Subjekt je svobodný a nezadaný.
Scóre: Nezvladatelný
Karta:


~
Olivia Scarboroughová
██ ████████ ████, Leeds
Trpělivost, příteli.
~Výsledek: Agent Towson nahlásil nepřítomnost bez dovolené a zmizel 15. prosince 1984. Subjekt nebyl před ukončením zaměstnání nalezen a nebyl řádně amnestizován. Vystopování agenta Towsona bylo považováno za vysokou prioritu, protože je dobře vycvičený v Nadačních taktikách a infiltraci. Dne 25. prosince 1984 byly policii West Yorkshire nahlášeny domácí nepokoje a vetřelec v domě paní Scarboroughové a bylo provedeno zatčení. Kvůli politickým podmínkám mezi Spojeným královstvím a Nadací v této době, nebyla jména zatčených nikdy zveřejněna.

Zadržovací procedury byly aktualizovány tak, aby zakazovaly použití SCP-2203 při rozhodování o zaměstnání, žádostech o převod a plánování dovolené.

Experiment 2203-A-26
Datum: 24. října, 1986
Subjekt: Výzkumnice Cathy Milnorová
Poznámky: Subjekt je svobodný a nezadaný.
Scóre: Divoká
Karta:


~
Oscar Hamilton
████ ██████████ ██████, Denver
Byl by to dokonalý gentleman.
~Výsledek: Pan Hamilton byl označen za shodu třikrát u rozdílných subjektů. Všechny tři subjekty byly ženy, heterosexuální, ve věku 25-30 let, podobné výšky a postavy, s vysokým skóre v osobnostních charakteristikách otevřenosti a introverze a měly parametr skóre Divoká.

Pan Hamilton nebyl spojen s Nadací. Byl vyžádán a schválen souhlas O5, aby ho oslovila za účelem testování. Po úvodním rozhovoru pan Hamilton oznámil, že je zasnoubený, a odmítl nabídku na testování pomocí SCP-2203. Odpověděl, že svou snoubenku miluje a raději než nějaký stroj poslouchá své srdce.

Pan Hamilton si dobrovolně vzal amnestika Třídy B a byl propuštěn bez testování.

Experiment 2203-A-45
Datum: 11. května, 1997
Subjekt: Dr. Misaki Ohta
Poznámky: Subjekt je svobodný a nezadaný. Subjekt uvádí, že je asexuální a aromatický.
Scóre: Neškodná
Karta:


~
Karen Schmidtová
███ ██████ Pokoj 459, New York City
Uklidněte se, její umění k vám promluví.
~Výsledek: Následný kontakt s paní Schmidtovou byl doposud pozitivní. Dr. Ohta poskytla značnou podporu pro umělecká díla paní Schmidtové a považuje ji za svou nejlepší přítelkyni.

Sexuální a romantická orientace subjektů zůstala ve všech případech zachována. Veškerá identifikace partnerů se ukázala být pro daný subjekt kompatibilní.

Experiment 2203-A-67
Datum: 18. dubna 2003
Subjekt: D-72234
Poznámky: Subjekt je svobodný a nezadaný. Je známo, že má historii domácího násilí. Vyžádal si testování SCP-2203.
Scóre: Neovladatelný
Karta:


~

Měl jsi počkat.

~Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License