SCP-2196
hodnocení: 0+x
blank.png
vantablack-small.jpg

SCP-2196 vyfotografováno během počátečního zpracování.

Objekt #: SCP-2196

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2196 má být uloženo v zabezpečovací skříňce 37 v Oblasti-66. Aby se zabránilo náhodnému odhalení vlastností objektu, musí být předmět uzamčen v neprůhledném pouzdře odolném proti manipulaci, jehož kombinace je přístupná pouze zaměstnancům s Úrovní bezpečnostní prověrky 4.

Mimo testování nesmí SCP-2196-b prohlížet žádný zaměstnanec. Personálu podezřelému z prohlížení SCP-2196-b je třeba pozastavit veškeré pravomoci, dokud mu nebudou podána amnestika Třídy B. Kromě toho je třeba se všemi zaměstnanci, kteří žádají o zničení SCP-2196, pokoušejí se SCP-2196 překlasifikovat nebo jakýmkoli způsobem upravit postupy jeho zadržování, zacházet, jako by byli vystaveni účinkům prohlížení.

Popis: SCP-2196-a je disk o průměru přibližně 18 cm a tloušťce 3 mm. Přední strana SCP-2196-a je hladká až na hranici měřitelnosti, zatímco zadní strana je lehce vyleptaná fraktálním vzorem, který se v blízkosti středu zmenšuje pod měřitelnou úroveň. SCP-2196-a pohlcuje veškeré záření, které na něj dopadá, a s výjimkou SCP-2196-b má zcela černý vzhled. SCP-2196-b je malý světlý bod na předním povrchu SCP-2196-a, který se s klesajícím úhlem pohledu pohybuje směrem k okraji, což se jeví jako logaritmické zpomalování směrem k okraji SCP-2196-a při pohledu z menších úhlů k povrchu SCP-2196-a.

Subjekty, které pozorují SCP-2196-b, začnou pociťovat silnou zvědavost ohledně jeho povahy a menší nutkání si ho zvětšit, obvykle požadují dalekohled nebo podobné zařízení, aby SCP-2196-b jasně viděly. Jak se vnímaný průměr oblouku se zvětšuje, subjekty vykazují známky strachu, obav a paranoie spolu se zvýšeným nutkáním zvětšovat objekt a obvykle uvádějí, že nejsou ochotny nebo schopny odvrátit zrak. V tomto okamžiku jsou subjekty stále schopny proces pod nátlakem ukončit. Jakmile se subjekty začnou přibližovat k vnímanému průměru jedné úhlové minuty, přestanou reagovat, pouze pokračují ve zvětšování. Skeny mozku subjektů v této fázi vykazují intenzivní aktivitu v amygdale a týlním laloku. Když subjekt zaměří odhadovaný úhlový průměr 30 minut (včetně digitálního zvětšení a teleskopických fotografií), ztratí vědomí a po krátké době se probudí bez vzpomínek na to, jak SCP-2196-b vypadá.

Záznam o nalezení:
SCP-2196 bylo doručeno anonymně k domu Dr. ████████ dne 3/24/19██, spolu s následujícím vzkazem:

Ó, vězni, jenž se věnují svému zvolenému úkolu, než vzdálenost pomine,
Modlíme se, abyste našli skutečný úspěch, kde jsme se mohli jen snažit.

Vzhledem k předchozímu setkání Dr. ████████ se zájmovou skupinou známou jako Hadova Ruka, se předpokládá, že byla použita jako kontaktní místo pro Nadaci. Další vyšetřování probíhá.

Dodatek 2196-1: Z SCP-2196-b bylo po █ letech od počátečního zadržení zjištěn slabý puls záření o podobné frekvenci, jakou měl vysoce intenzivní řezací laser použitý na objektu během počátečních testů odolnosti.

Dodatek 2196-2: Slabé zbarvení SCP-2196-b, původně mírně červené, se během zadržení změnilo na modré.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License