SCP-2193
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-2193

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Divize Aplikací Umělé Inteligence (AIAD) musí monitorovat Nadační databáze pro instance SCP-2193-1. Instance musí být zaznaménány a odstraněny. Personál postižené Oblasti musí (pokud možno) projít amnestickou terapií. Prozatimní Oblast-███, Oblast-51 a Pozorovací Oblast-██ jsou od těchto procedur osvobozeny, pro usnadnění pozorování jevu. Jakýkoliv kontakt (osobní, nebo jen přes mobil/email) s těmito Oblastmi je zakázaný, z důvodu prevence klíčových Oblastí.

Popis: SCP-2193-1 je infohazardní anomálie ovlivňující dokumentaci položek a entit v Nadační databázi. Často se objevuje ve Speciálních Zadržovacích Procedurách nebo Dodatcích objektu a odkazuje na operaci označovanou jako „Měsíční Terminaci“ pracovníků třídy D. V záznamech Nadace neexistují žádné důkazy o počátečním přijetí nebo provádění takových akcí, jak bylo ověřeno vyšetřováním RAISA ohledně všech předchozích mandátů O5/Administrátora a rozhodnutí SDECotW.

SCP-2193-1 je automaticky vkládáno do náhodného digitálního SCP slotu v nepravidelných intervalech. Metoda, kterou je generováno, není známa.

Jednotlivci, kteří jsou vystaveni SCP-2193-1 plně věří, že měsíční terminace pracovníků Třídy D je platnou operací Nadace. Tuto domněnku lze snadno šířit jakoukoli a všemi formami komunikace a to jednoduše tak, že obsahuje slovní spojení „Měsíční terminace“. Neinfikovaný personál, který má pochybnosti nebo podezření, může infekci předejít. Inifikovaný personál pracuje, jako kdyby bylo SCP-2193 věcí, kterou Nadace vždy vykonávala. Při prezentaci konfliktní informace lze na subjektu spozorovat kognitivní disonanci.

Kromě nadměrných výdajů personálu třídy D jsou Oblasti a infikovaní jedinci schopni plnit své povinnosti výjimečně a bez jiných komplikací. První známý dokument obsahující SCP-2193-1, SCP-███, byl odstraněn z databáze a prochází kontrolou Nadační Divize Kontrakoncepcí.

Neexistuje žádná interní dokumentace nebo pokyny, které by podrobně popisovaly skutečný proces terminace. I přes to infikovaní jednotlivci a oddělení 'terminují' personál třídy D jednotným způsobem. Dálkové pozorování Oblastí ███ a ███ a bezpečnostní záběry z postižených Oblastí před objevením SCP-2193 odhalily proces 'Měsíční Terminace':

  • Poslední den měsíce je u všech SCP, které vyžadují zaměstnance Třídy D, pozastaveno testování.
  • Přibližně jedna třetina rezidentní Třídy D bude stát naproti dveřím jejich ubikace2
  • Dostatečné množství bezpečnostního personálu dorazí k doprovodu třídy D přes Oblast. Přestože jsou stráže vyzbrojeny, na třídu D nejsou kladena žádná omezení.
  • Výzkumníci, zaměstnanci úrovně 0 a další pracovníci, kteří se přímo nezúčastňují procesu, se vyhnou cestě, kterou bezpečnost/třída D následují. Toto je provedeno dokonale, i přes nedostatek předešlého tréninku.
  • Třída D je vedena do bodu mimo zařízení a mimo dosah sledovacích systémů.3
  • Subdermální sledovací implantáty třídy D selhávají.
  • Bezpečnostní stráže se vrátí zpět do zařízení. Tvrdí, že terminovali veškeré subjekty svojí zbraní.4

Nalezení: SCP-2193 bylo nalezeno 31/10/1994 AIAD PROJEKTEM: CORINTHIAN (alias "Glacon"), po jeho původním nahrání na Oblast-17. Oblast byla pod působením efektu SCP-2193, který AI spozorovalo přes bezpečnostní kamery. Pokusilo se kontaktovat Vedoucího Oblasti J. O███████, neboť AI vyhodnotilo situaci jako nelogickou a bezprecedentní. Pokusy o komunikaci byly ignorovány.

AI správně odhadlo přítomnost memetického efektu. Začalo odstraňovat všechny instance SCP-2193-1 z Oblastních záloh a z hlavní databáze dosažitelné z Oblasti-17. Proces dokončilo před tím, než byly třídy D vyjmuty z cel a vypnulo elektronické zámky na celách.

Dietrich M. Lurk byl kontaktován Bezpečnostním Velitelem, který požadoval asistenci při odebrání přístupu AI. D. Lurk záležitost prozkoumal a zjistil, že se AI chová dle standardních principů. Místo toho tedy kontaktoval MTF Eta-10 ("See No Evil").

Oblast-17, spolu s dvanácti dalšími Oblastmi byly uvedeny do karantény a veškeré korespondující záznamy SCP-2193-1 byly smazány. Oblasti-███ a Pozorovací Oblasti-██ byla z důvodu testování udělena vyjímka.

Dodatek: Záznam Incidentu 2193/███


Úvodní Slovo: 31/01/1999 v 01:30, prošla Prozatimní Oblast-███ událostí SCP-2193. Při transportu třídy D byly spozorovány změny v chování jak strážců, tak i zajatců. Třída D opakovaně vyjadřovala obavy o svém osudu, mezitím, co se stráže omlouvaly. Následuje výňatek z kamery Agenta Yssona, ke konci události

01:59:23: Skupina se přiblíží ke kulaté mýtině v lesích 2km jižně od Oblasti.

02:01:46: Třída D pokračuje přímo směrem ke středu mýtiny. Stráže se rozdělují a tvoří kruh kolem skupiny. Tato formace je shodná s předchozími pozorováními.

02:04:32: Stráže se odvracejí od skupiny a zakrývají si kamery, vyjma agenta Yssona.

Agent Ysson: [Nesrozumitelné z důvodu náhlého rušení, pravděpodobně "ne"]"…znovu"

02:05:05: D-1920 se svisle zvedá a vznáší se na místě 0.3 metrů nad zemí.

02:05:09: D-1920 pokračuje nahoru, odhadovanou rychlostí 35,000 km/h. D-1823 se začíná vznášet.

02:05:12-02:06:58: Tento proces se opakuje pro každou přítomnou třídu D.5 Jsou bráni jednotlivě.

02:06:58: Agent Ysson sleduje odchod poslední třídy D a podívá se na měsíc.

02:07:33: Měsíc vypadá, že 'blikne'.6

02:07:35: Agent Ysson začne běžet. V pozadí lze vidět, jak všechny ostatní stráže stojí na svých pozicích.

02:07:39: Agent Ysson je zdvyžen podobným způsobem jako třída D.

02:07:41: Když se Agent dostane do stratosféry, kamerový záznam se přeruší.

Doslov: Stráže při výslechu tvrdily, že agent Ysson byl napaden třídou D a že byl při výsledné hádce zabit.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License