SCP-217
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-217

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Zadržovací oblast musí být za dvěma přetlakovými komorami. Pro všechny zaměstnance, kteří vstupují do oblasti jsou povinné sterilizace chemickou sprchou, ochranné obleky s vlastní atmosférou a 24 hodinová karanténa po interakci. Pokud dojde k prolomení kontejnmentu, dveře do oblasti se zavřou, výzkumná oblast se uzamkne a do vzduchu bude vypuštěna chemikálie ZEER-217-11.

Všichni lidé vystavení SCP-217 musí být zadrženi a pozorováni. Všechny předměty, jichž se nakažení SCP-217 dotkli musí být sterilizovány.

Popis: SCP-217 je aktuálně neléčitelný virus se 100% mírou infekce. Ovlivňuje všechny organismy z říše Živočichů a šíří se dotekem, nebo tělními tekutinami. SCP-217 je velmi odolný vir a dokáže přežít celé roky mimo hostitele. Postup infekce je velmi pomalý a mnoho subjektů vydrží celé roky bez symptomů.

SCP-217 pozměňuje biochemii a organickou tkáň, mění organickou hmotu na formu "organického kovu". Procesy způsobující tyto změny nejsou stále plně pochopeny, ale pokročilá stádia jsou dobře zdokumentována. Subjekt se začne měnit na komplexní seskupení ozubených kol a mechanismů, které zastoupí dřívější biologické funkce. Pokročilá stádia infekce jsou podle zpráv velmi bolestivá, ale prvních stádií si často subjekt ani nevšimne, pouze pociťuje zmatení, nespavost a zatuhlost kloubů. Srdce jsou nahrazena kolečky a malými trubicemi spojenými sítěmi ozubených koleček, oči strukturami podobnými primitivním fotoaparátům, atd.

SCP-217 se nejdříve objeví na povrchu těla u všech tvorů, kromě savců. U savců je napřed konvertována vnitřní struktura a až poté se začne objevovat zvenku. To může způsobit, že infikovaní nemusí po dlouhou dobu vůbec vědět o infekci. SCP-217 dokonce prokázalo, že dokáže úplně konvertovat vnitřek těla, než se projevily nějaké vnější symptomy. SCP-217 v minulosti infikovalo velké metropolitní oblasti jako ████████████.

Mentální stav těch uprostřed, nebo v pokročilých fázích infekce se zdá být velmi snížený. Subjekty odpovídají repetetivním způsobem, jsou velmi monotónní a mechaničtí ve svých akcích a jsou velmi snadno rozptýleni a zmateni a zdá se, že se velmi lehce naštvou, když jsou představeni novému problému. Navíc výzkum na plně "konvertovaném" mozku ukázal [DATA VYMAZÁNA]


Dokument #217-6: Poznámky o symptomech

Subjekty infikované SCP-217 v brzkých stádiích neohlásili žádné zvláštní symptomy kromě zvýšené letargie a celkově chybějící emoční odpovědi. Někteří nahlásili pocit "třepetání" nebo "pohybu" pod kůží, spolu s neustálým "tikáním". Tento hluk se zdá být nejvýraznější, když SCP-217 infikuje ramena, krk a hlavu; je slyšitelný když je k infikované oblasti přiloženo nahrávací zařízení.

Prvotní infekce SCP-217 jak již bylo řečeno, je téměř nedetekovatelná. Jak infekce postupuje, subjekt začne pociťovat ostrou "trhavou" bolest v oblastech, které se "konvertují". Byla přirovnávána k ráně nožem, nebo silně přetrženému svalu a může pokračovat po celé hodiny, nebo několik dní, v závislosti na subjektu a postižené oblasti. Nový mechanický orgán se zařezává a trhá tkáň, než se plně usadí, věří se, že to je zdroj bolesti.

Postižené oblasti se zdají být kovové, většinou z mosazi, oceli a železa. Další substance byly nahlášeny, jako kůže, guma, sklo, dřevo a další základní materiály. I přes vzhled jde o čistě organický materiál a dokonce je v něm zabudováno DNA subjektu. Orgány a postižená tkáň se zdají být mnohem odolnější, než obvykle, neboť jsou stejně silné a mají stejnou hustotu, jako materiál, jež připomínají, namísto normální tělní hustoty. Poškozené oblasti se samy opravují, ale mnohem pomaleji, než standardní lidská regenerace.

Poškozené oblasti se dají okamžitě "opravit" nahrazením poškozených oblastí novými součástkami stejného typu. Testování prokázalo, že neexistují žádné vedlejší efekty při záměně bio-mechanických částí za části z normálních materiálů (ocel, dřevo, kůže).

Nebezpečný je fakt, že infikovaní SCP-217 mohou pokračovat celé měsíce, dokonce i roky, aniž by byli detekováni. S tak jednoduše přenosnou infekcí mohou být nakaženy stovky lidí, než mohou být zadrženi. Infekce se nejrychleji šíří ve velkých kancelářích, obchodních domech a dalších oblastech s vysokou koncentrací lidí.

Poznámka: Cokoliv, nebo kdokoliv podezřelý, nebo potvrzený jako nakažený SCP-217 NESMÍ být připuštěn poblíž SCP-882.

Dodatek: V současnou chvíli je experimentování mezi SCP-217 a SCP-229 povoleno pouze se souhlasem rady O5.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License