SCP-2165
hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-2165

Třída Objektu: Žádná

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2165 musí zůstat samo. Nemělo by být žádným způsobem uznáno nad rámec této reference. Uchovávejte tuto referenci mimo prostor a čas. Vše je tak, jak to bylo. Vše je tak, jak vždy.

Popis: SCP-2165 nelze spasit. Není známo, zda je SCP-2165 člověku podobná entita, neživý objekt nebo metafyzický koncept. Tato informace je považována za nepodstatnou pro zaměstnance Nadace. SCP-2165 provedlo akci nebo řadu akcí, které byly všeobecným konsenzem uznány jako neodpustitelné. Přesná povaha akce nebo činností byla vymazána z kauzality všeobecným konsenzem. Proto ani SCP-2165, ani žádné odpovídající informace nebudou nikdy rozpoznány žádnou jinou bytostí, objektem, silou nebo konceptem.

Dodatek: Nikdy nebude odpuštěno.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License