SCP-216-CS
hodnocení: +7+x
blank.png

Objekt: SCP-216-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-216-CS je zadrženo ve standardní zadržovací komoře Oblasti-91. Nevyžaduje zvláštní údržbu biologických anomálií.

Vyšetřování za účelem vypátrání původců anomálie stále probíhá a je věcí příslušných výkonných orgánů Oblasti-91.

Popis: SCP-216-CS se zdá být dospělým zástupcem plemene německá doga. Fyziologie objektu se jeví být ve své podstatě totožná se svým neanomálním zvířecím protějškem, s několika odlišnými znaky.

Předně se jedná o absenci vnějších pohlavních orgánů konzistentních s libovolným zvířecím pohlavím.

Dále se jedná o zdánlivou skutečnost, že SCP-216-CS má dvě identické hlavy. Pozorování, že objekt má nadbytečnou hlavu, je konzistentní s každou výpovědí následující pozorování osob, které jej pozorovali jednotlivě.

Je-li však zvíře sledováno dvěma pozorovateli ve stejnou chvíli, jeho percepce se změní; pozorování, že objekt má přesně jednu hlavu, je tak konzistentní s každým párem výpovědí následujícím pozorování osob, které jej pozorovali v počtu dvou.

V případě, že je objekt pozorován tří, či vícečlennou skupinou osob, je iluzorní efekt pozměněn úplně. Objekt se nadále nejeví být živým zvířetem, ale keramickou instalací, svymi znaky zhruba naznačující rysy psí tělesné morfologie. Povrch se zdá být částečně pokrytý syntetickou srstí, kromě oblasti šije. Hlava, či hlavy, chybí úplně, oblast krku je hladce přerušena, nadepsána dvěma jmény vrytými do hlíny:

Katyla a Tomas

SCP-216-CS bylo objeveno 16. 7. 2015, když nájemníci panelového domu na pražském Žižkově nahlásili “okamžité zhmotnění” objemné kartonové krabice.

Nadační složky dotyčnou krabici zajistili, jejím obsahem bylo právě SCP-216-CS.

Box, vzhledem a úpravou podobný běžné poštovní zásilce, ačkoliv mnohonásobně zvětšené oproti maximálnímu místnímu standardu, neobsahoval údaje, které by umožnily získat jednoduše adresu odesílatele.

Poštovní štítek, umístěný na vnější části krabice, obsahoval text:

Hilšovi

Abych mu ukázal, že chceme-li odhalit některá tajemství, jsou dva očí páry často lepší než jeden.

Kdo našel přítele, našel poklad. Ten, kdo má rodinu, není nikdy sám.

Učme se věřit ostatním, jako věříme sami sobě, a naše osamělé oči nás už nikdy nemůžou zklamat.

Všechno nejlepší, starý příteli. Přeji ti, abys našel sílu padat a věřit, že než dopadneš, chytíme tě.

Nadační vyšetřování nevedlo k vystopování identity odesílatelů či adresáta. Vedoucí teorie zní, že zásilka, ať měla být doručena komukoliv, se materializovala na špatném místě.

Pátrání po původcích anomálního narušení veřejného prostoru stále intenzivně probíhá.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License