SCP-2148
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-2148

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-2148 musí být drženo ve standardní cele pro humanoidy v Hale ██ Oblasti-██. SCP-2148-1 musí neustále zaujímat stejné místo a nesmí být sundáno za žádných okolností. Při manifestaci anomálních vlastností SCP-2148 musí být objektu podána amnestika Třídy-C.

Popis: SCP-2148 je humanoid mužského pohlaví původem z Indie. Slova "Mr. Proužek z Malých Gentlemanů® od Dr. Wondertainmenta" jsou vytetována na jeho pravém bicepsu. SCP-2148-1 je bílý šátek, jež je imunní vůči efektům SCP-2148. SCP-2148-1 má na sobě vyšit název značky "Doctor's Orders" a zakrývá oči SCP-2148 od jeho objevení.

Anomální vlastnosti SCP-2148 se neprojevují až do chvíle, kdy se objektu do paměti zapíše vizuální obraz čehokoli jiného, než SCP-2148-1 a sebe sama. Pokud se mu podaří zapsat si do paměti jakýkoli objekt či osobu za pomoci vizuálních stimulů, budou veškeré fyzické či digitální informace týkající se oné osoby či objektu neprodleně zakryty černými pruhy. Po této události nejsou žádné následné alterace takto "cenzurovaných" informací ovlivněny zmíněným efektem až do chvíle, kdy SCP-2148 znovu naváže vizuální kontakt s dotyčným objektem či osobou. Bylo prokázáno, že amnestika Třídy-C jsou schopna zvrátit tento efekt, jsou-li nasazena do tří hodin od vystavení.

SCP-2148 bylo nalezeno nedaleko Oblasti-██ Dr. ███████ a bylo první anomálií spojenou se sérií "Malých Gentlemanů", s níž se Nadace setkala.

Předmluva: Následuje přepis rozhovoru, který byl znovu vytvořen z audionahrávky poté, co bylo dne 3. 7. 1995 zjištěno, že byl originální přepis alterován.

<Začátek Záznamu>

SCP-2148: Už je tu Mr. Lež?

Dr. ███████: Promiňte?

SCP-2148: Jen mě to, ehm, zajímá. Však chápete, rád bych svého bratra znovu viděl. Tedy, obrazně řečeno. Nikdy jsem ho ve skutečnosti neviděl. Ale říkal, že se tu objeví hned po mně, no a už tu nějakou chvíli jsem a pořád jsem ho tu nikde neviděl. Obrazně řečeno.

Dr. ███████: Ne, ještě se neobjevil. Takže je více Malých Gentlemanů?

SCP-2148: Ach, ano. Celkem dvacet, sám jsem je počítal. Ta čísle nic neznamenají, já byl například stvořen Dr. Wondertainmentem jako první. To mi říkal Mr. Lež. Taky se zmínil, že jsme pouze předměty pro Sběratele, což mi dávalo smysl.

Dr. ███████: Vídal jste je často?

SCP-2148: Jakože doslova? Každého z nich jsem viděl pouze a jen jednou. No, tedy s výjimkou Redda. Toho jsem musel vidět dvakrát. Abych vám pravdu řekl, trochu si potom přeji, abych neměl fotografickou paměť.

Dr. ███████: Říkal jste, že jste Mr. Lež jste nikdy neviděl.

SCP-2148: Ne. Eh, ano, to jsem říkal. [Pozastaví se] Neviděl jsem ho. Z nějakého důvodu mi řekl, že on musí být ten poslední, myslím. Nikdy jsem nepřišel na to proč, víte? Měl jsem ho jenom následovat a dívat se na věci.

Dr. ███████: A kam jste šli? Na co jste se díval?

SCP-2148: Ale, to víte, věci. Často jsme vyráželi do vládních budov, tedy tak to alespoň všichni ostatní říkali. Hádám, že bych to nevěděl, víte? Ale naštěstí se mnou vždy byl Lež, který mi ukazoval cestu. Měl spoustu přátel a vždy přesně věděl, co říct, aby nás dostal tam, kam jsme potřebovali. Doktor mi dal tuhle poznámku, na které bylo, že se na Mr. Lež ještě dívat nemám, ale jedou se na ní objevili ty černé pruhy. Takže to bylo trochu zvláštní.

Dr. ███████: A nevíte, kde by Mr. Lež mohl teď být?

SCP-2148: Nemám tušení. Ale měl by se tu objevit každou chvíli. Už se tak těším, až ho uvidím.

<Konec Záznamu>

Dodatek 1: Během dvou týdnů od zadržení SCP-2148 se u Oblasti-██ neznámým způsobem objevilo SCP-905 a později i SCP-920. Byla uspořádána porada mezi momentální Ředitelkou Oblasti a O5-4, jejíž cílem bylo prodiskutovat opakovaný únik informací. Oblastní Ředitelka ███████ požádala, aby další anomálie spojené s "Malými Gentlemany" byly zadrženy v Hale ██, což bylo O5-4 odsouhlaseno. SCP-2148 bylo následně přesunuto do Haly ██ bez potíží.

Dodatek 2: Dne 12. 5. 1995 byla na bezpečnostních kamerách v Oblasti-██ spatřena anomálie (dočasně označena jako SCP-2148-2). Tato anomálie se objevovala v období začínajícím zadržením SCP-2148 a trvajícím další tři týdny. SCP-2148-2 byla manifestace černého pruhu, jež zakrýval Dr. ███████ a Ředitelku Oblasti ███████ na všech bezpečnostních kamerách v nepravidelných intervalech.

Po dotázání byli oba zaměstnanci schopni uvést dvoje rozdílné a podobně jasné vzpomínky na období, kdy byli SCP-2148-2 následováni. Dr. ███████ uvedl, že se podílel na testování nesouvisející anomálie a Oblastní Ředitelka ███████ tvrdila, že v onom období převážně papírovala a jedinkrát komunikovala s O5-4. Obě výpovědi byly potvrzeny dalším personálem zahrnujícím i O5-4 a bezpečnostními kamerovými záznamy.

Manifestace SCP-2148-2 byla ukončena krátce po rozhovoru mezi SCP-2148 a Dr. ███████, během kterého byl Doktor zakryt SCP-2148-2. Dr. ███████ krátce na to opustil prostory Oblasti-██, přičemž zmizel z dohledu bezpečnostních kamer bez incidentu.

Když bylo SCP-2148 dotázáno na tuto manifestaci, prohlásilo, že nemělo tušení, že by se něco podobného mohlo stát. Prohledání jeho cely odhalilo dříve nezaznamenanou fotografii ovlivněnou anomálními vlastnostmi SCP-2148.

Dodatek 3: Přestože se předpokládalo, že SCP-2148 nevlastní dokument s Malými Gentlemany, po dotázání SCP-2148 odhrnulo SCP-2148-1, čímž odhalilo ekvivalent dokumentu vytištěný na lícní straně SCP-2148-1.

Páni! Právě jsi našel svého vlastního Malého Gentlemana z limitované kolekce od Dr. Wondertainmenta!

Najdi je všechny a staň se Mistrem Sběratelem!!

01. Mr. Chameleon
02. Mr. Bezhlavý
03. Mr. Smích
04. Mr. Zapomnětlivý
05. Mr. Tvarovač
06. Mr. Mýdlo
07. Mr. Hladový
08. Mr. Mosazný
09. Mr. Žhavý
10. Ms. Sladká
11. Mr. Život a Mr. Smrt
12. Mr. Ryba
13. Mr. Měsíc
14. Mr. Redd (již se nevyrábí)
15. Mr. Peníz
16. Mr. Ztracený
17. Mr. Lež
18. Mr. Šílený
19. Mr. Děsivý
20. Mr. Proužek ✔

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License